Od czego zależy korozyjność wody w instalacji wodociągowej?


Uprawnienia budowlane.Instalacja wodociągowa może być wykonywana z różnego typu materiałów. W dużej mierze to właśnie od nich zależy korozyjność wody. Jeszcze kilka lat temu do budowy instalacji stosowano głównie żeliwo oraz ocynkowaną stal. Pojawiająca się korozja oddziałuje nie tylko na jakość rur wodociągowych, ale również samej wody. Zwykle wywołuje ona zanieczyszczenia, które mogą nawet negatywnie wpłynąć na cały układ techniczny, czyli całą sieć wodociągową. Zgodnie z normami za korozyjność wody uważa się jej zdolność do wywoływania korozji. Pojawia się ona na materiałach, które bezpośrednio stykają się z wodą. Jest to oddziaływanie fizykochemiczne, które zachodzi między wodą, a materiałem, z którego wykonana jest instalacja wodociągowa. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby wykorzystywać materiały, które będą odporne na procesy korozyjne. Wszystko po to, aby zabezpieczyć zdrowie osób korzystających z wody pitnej. Trzeba również zapobiegać powstaniu bio-filmu, który mógłby wystąpić w miejscach zdeformowanych przez korozję.
Warto mieć świadomość, że każdy materiał inaczej reaguje na procesy korozyjne. Tworzywa sztuczne również korodują, jednak przebiega to nieco inaczej niż w przypadku metali. Dużą rolę odgrywa tutaj promieniowanie UV. W przypadku korozji tworzyw sztucznych nie zachodzą procesy elektrochemiczne.
Przed projektowanie instalacji należy ustalić ryzyko pojawienia się każdej rodzaju korozji. Wyróżnia się korozję równomierną, erozyjną oraz lokalną (wżerową, szczelinową, selektywną, międzykrystaliczną, naprężeniową, zmęczeniową, bimetaliczną). To, jakie zagrożenia płyną z zastosowania danego materiału określają normy. Warto również dodać, że na procesy korozyjne wpływają nie tylko właściwości materiału, ale również jakość oraz skład wody. Rodzaj materiału, z którego wykona się instalację wodociągową warto wybrać na podstawie składu wody. Nie bez znaczenia są również warunki przepływu, czy też okresy stagnacji. Ponadto należy uwzględnić temperaturę, a także warunki wykonywania danej instalacji wodociągowej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !