Blog

09.08.2018

Od czego zależy korozyjność wody w instalacji wodociągowej?

W artykule znajdziesz:

Od czego zależy korozyjność wody w instalacji wodociągowej?


Uprawnienia budowlane.Instalacja wodociągowa może być wykonywana z różnego typu materiałów. W dużej mierze to właśnie od nich zależy korozyjność wody. Jeszcze kilka lat temu do budowy instalacji stosowano głównie żeliwo oraz ocynkowaną stal. Pojawiająca się korozja oddziałuje nie tylko na jakość rur wodociągowych, ale również samej wody. Zwykle wywołuje ona zanieczyszczenia, które mogą nawet negatywnie wpłynąć na cały układ techniczny, czyli całą sieć wodociągową. Zgodnie z normami za korozyjność wody uważa się jej zdolność do wywoływania korozji. Pojawia się ona na materiałach, które bezpośrednio stykają się z wodą. Jest to oddziaływanie fizykochemiczne, które zachodzi między wodą, a materiałem, z którego wykonana jest instalacja wodociągowa. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby wykorzystywać materiały, które będą odporne na procesy korozyjne. Wszystko po to, aby zabezpieczyć zdrowie osób korzystających z wody pitnej. Trzeba również zapobiegać powstaniu bio-filmu, który mógłby wystąpić w miejscach zdeformowanych przez korozję.
Warto mieć świadomość, że każdy materiał inaczej reaguje na procesy korozyjne. Tworzywa sztuczne również korodują, jednak przebiega to nieco inaczej niż w przypadku metali. Dużą rolę odgrywa tutaj promieniowanie UV. W przypadku korozji tworzyw sztucznych nie zachodzą procesy elektrochemiczne.
Przed projektowanie instalacji należy ustalić ryzyko pojawienia się każdej rodzaju korozji. Wyróżnia się korozję równomierną, erozyjną oraz lokalną (wżerową, szczelinową, selektywną, międzykrystaliczną, naprężeniową, zmęczeniową, bimetaliczną). To, jakie zagrożenia płyną z zastosowania danego materiału określają normy. Warto również dodać, że na procesy korozyjne wpływają nie tylko właściwości materiału, ale również jakość oraz skład wody. Rodzaj materiału, z którego wykona się instalację wodociągową warto wybrać na podstawie składu wody. Nie bez znaczenia są również warunki przepływu, czy też okresy stagnacji. Ponadto należy uwzględnić temperaturę, a także warunki wykonywania danej instalacji wodociągowej.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami