Odbiór geodezyjny

Odbiór geodezyjny

Odbiór geodezyjny każdej zmontowanej kondygnacji stanowi o dopuszczeniu do kontynuowania montażu na następnej kondygnacji (uprawnienia budowlane).
Zaletami tej metody w stosunku do innych są:

— niesumowanie się błędów przy wyznaczaniu osi na poszczególnych kondygnacjach, dzięki stosowaniu przyrządów optycznych przenoszących osie z tego samego reperu, i wyeliminowanie domiarów wykonywanych taśmami (program na telefon),

1) wyeliminowanie wpływu odchyłek produkcyjnych prefabrykatów (poza błędami kształtu), których rozkład przy osiowym ustawieniu prefabrykatów jest prawie symetryczny,

2) zastosowanie zasady okresowej kontroli (co kondygnację), pozwalającej na bieżące usuwanie nieprawidłowości montażowych (program na komputer).

Metoda powyższa wymaga rozszerzenia zakresu prac geodezyjnych towarzyszących montażowi, lecz eliminuje konieczność różnego rodzaju fiksa- torów lub innych urządzeń mechanicznych, które są dosyć kosztowne i z natury rzeczy same wprowadzają pewien zakres błędów (większy od błędu przyrządów optycznych) (program egzamin ustny).

Silne wiatry

Zagadnienie prawidłowości geometrycznego usytuowania prefabrykatów posiada szczególne znaczenie przy wznoszeniu budynków wyższych od 5 kondygnacji i wymaga specjalnego opracowania projektowego w odniesieniu do poszczególnych układów konstrukcyjnych (opinie o programie).

Innego rodzaju zagadnieniami są wpływy czynników atmosferycznych na przebieg montażu na budowie. Silne wiatry i rzęsiste deszcze wprowadzają konieczność przerw w pracach montażowych, ze względów bezpieczeństwa. Przy szybkości wiatru powyżej 10 m/sek prace montażowe powinny być ograniczone lub przerwane ze względu na stateczność żurawi montażowych (segregator aktów prawnych).

Podobnie przy ulewnym deszczu następuje rozmycie zapraw i betonów w węzłach, co bardzo ujemnie wpływa na wytrzymałość połączeń węzłowych. Szczególne trudności w prowadzeniu montażu zachodzą zimą, przy ujemnych temperaturach powietrza.

Oblodzenie prefabrykatów, zamarzanie zapraw i betonów wlewanych wprowadza konieczność stosowania specjalnych technologii dostosowanych do ujemnych temperatur (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !