Odbiór montażu prefabrykatów uprawnienia budowlane

Odbiór montażu prefabrykatów uprawnienia budowlane

Podczas montażu prefabrykatów należy w ramach odbiorów częściowych sprawdzać osiowe (poziome i pionowe) ustawienie elementów oraz wielkość ewentualnych przesunięć w poziomie i pionie, wielkość ewentualnego przesunięcia w stosunku do osi elementu niższej kondygnacji, szerokość spoin (zwłaszcza w ścianach zewnętrznych) oraz warstwy wyrównawczej z zaprawy i betonu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy odbiorze robót okładzinowych należy sprawdzać na podstawie dziennika budowy lub protokołów odbioru podłoży pod okładziny (murów w przypadku odbioru okładzin kamiennych, ceramicznych lub szklanych; tynków i szpachlówek w przypadku odbioru okładzin z tworzyw sztucznych lub materiałów drewnopochodnych, mocowanych do tynków) oraz odbioru robót tapeciarskich przygotowanie podłoża (oczyszczenie, wilgotność, równość powierzchni i ewentualnie wyrównanie szpachlówki, rozmieszczenie gniazd do osadzenia kotwi, klocków, łat itp.), podkładów np. w postaci rusztu drewnianego, warstwy makulatury (pod tapety), pasków filcu (pod laminaty dekoracyjne), warstwy płyty pilśniowej itp., i wykonanie okładziny (równość powierzchni, prostoliniowość i szerokość spoin, umocowanie płyt lub płytek okładzinowych do podłoża lub podkładu itp.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu podłoży, podkładów (przy odbiorach częściowych) oraz powłok.

Przy odbiorze podłoża z tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego bada się stopień jego skarbonizowania przez zwilżenie miejsca zeskrobanego na głębokość ok. 4 mm jednoprocentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny (przy należytym skarbonizowaniu badane miejsca są bezbarwne lub bladoróżowe, przy niedostatecznym intensywnie różowe).

Przed malowaniem powierzchni metalu lub szkła sprawdza się ich odkształcenie przez polanie wodą spływająca woda nie powinna pozostawiać kropli lub smug (uprawnienia budowlane).

Odbiór podkładów polega na sprawdzeniu:
a) utrwalenia powierzchni tynków przy kilkakrotnym potarciu dłonią podkładu nie powinny osypywać się ziarnka piasku,
b) nasiąkliwości po spryskaniu powierzchni kilkoma kroplami wody ciemniejsza plama przy małej nasiąkliwości może wystąpić dopiero po 3 sekundach,
c) nasiąkliwości po jednokrotnym pomalowaniu farbą powierzchniową powierzchni (ok. 0,1 m2) szczelnego podkładu zmatowienie powłoki może być tylko miejscowe,
d) wyschnięcia po mocnym kilkunastosekundowym przyciśnięciu tamponu z waty grubości 1 cm do powierzchni podkładu wyschniętego i odjęciu tamponu włókna waty nie powinny przylegać do podkładu,
e) przyczepności w odniesieniu tylko do farb rdzochronnych (program egzamin ustny).

Odbiór gotowych powłok

Odbiór gotowych powłok polega na sprawdzeniu:
a) wyglądu zewnętrznego (równomierności rozłożenia, jednolitości barwy, braku prześwitów, plam, smug, widocznych śladów pędzla itp.),
b) zgodności barwy powłoki z wzorcem (opinie o programie),
c) odporności na ścieranie powłok klejowych, wapiennych, kazeinowych, krzemianowych i emulsyjnych przez lekkie, kilkakrotne potarcie miękką szmatką ciemnego koloru (na szmatce nie powinny wystąpić ślady pyłu farby lub grudek pigmentu),
a) odporności na ścieranie i zarysowanie powłok lakierowanych,
b) przyczepności,
c) nasiąkliwości powłok z farb wodnych jak badanie nasiąkliwości podkładów,
d) odporności na zmywanie wodą (po wysuszeniu nie powinny wystąpić plamy, smugi),
e) odporności na zmywanie wodą z mydłem,
f) odporności powłok lakierowanych na zmatowienie, spęcherzenie i nasiąkliwość wodą (segregator aktów prawnych),
g) odporności na uderzenie (wg PN-54/C-81526),
h) elastyczności (wg PN-76/C-81528),
i) twardości przez lekkie przesunięcie po powierzchni osełki z drobnoziarnistego, miękkiego piaskowca (nie powinno to pozostawić rys widocznych gołym okiem z odległości ok. 0,5 m 
(promocja 3 w 1).

W warunkach tych podane są również wymagania techniczne i odbiór pozostałych rodzajów robót budowlanych, występujących w robotach remontowych i związanych z adaptacją lub modernizacją obiektów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami