Odklejanie się płytek

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3 mm. Wielkość powierzchni pokrywanej klejem w jednym cyklu roboczym należy ustalać tak, aby klej nie mógł związać przed ułożeniem płytek. Płytki należy tak mocno wciskać (ewentualnie z obstukaniem ich) w warstwę kleju, aby zwilżył on przynajmniej ok. 80% spodniej powierzchni każdej płytki. Klejów dyspersyjnych nie należy stosować na powierzchniach zagrożonych przez wilgoć (program uprawnienia budowlane na komputer).

Odklejanie się płytek i obłamywanie się ich krawędzi występowało w przypadku, gdy spoiny wykładziny nie były całkowicie wypełnione lub gdy użyło do tego celu zaprawy o malej wytrzymałości. Takie same skutki obserwowano także, gdy płytki były układane na styk, tzn. bez spoiny. Szczególnie wykładziny położone na stropach z ogrzewaniem podłogowym wybrzuszały się i pękały, gdy brak było dylatacji przy połączeniach ze ścianami. Brak takich dylatacji jednocześnie powodował, że izolacja akustyczna stropu przeciw dźwiękom uderzeniowym (krokom) była w tych przypadkach niewystarczająca (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeśli zaprawa w spoinach ma dużą wytrzymałość, jest dobrze zagęszczona i związana z powierzchnią płytek, to obciążenie ścinające na brzegach płytek, wynikające z różnic odkształceń płytek i ich podłoża ulega zmniejszeniu (uprawnienia budowlane).

Spoiny o szerokości mniejszej niż 2 mm trudno jest całkowicie wypełnić zaprawą, w spoinach zaś szerszych niż 1 cm mogą powstawać widoczne rysy skurczowe, ponieważ zaprawa spoinowa o dużej zawartości spoiwa wykazuje znaczny skurcz (program egzamin ustny).

Uszczelnienie podłogi

Spoiny służą także do wyrównania niedokładności wymiarów płytek większych, np. w przypadku płytek kamionkowych (terakotowych) niż płytek szkliwionych z ceramiki drobnoporowatej. Ponieważ wilgoć z zaprawy, na której układa się szczelną wykładzinę, wydostaje się przez spoiny, korzystne jest stosowanie szerszych spoin przy wykładzinach szczelniejszych i wykonanych z większych płyt (opinie o programie).

Uszczelnienie podłogi w pomieszczeniach wilgotnych wymaga wykonania warstwy izolacyjnej, ponieważ nie można mieć pewności, że nie wystąpią nieszczelności spoin nawet w przypadku spoinowania styków płytek materiałem wodoszczelnym. Nieszczelności te (rysy włoskowate) powstają na skutek skurczu zaprawy w spoinie i odkształceń wykładziny. Tym niemniej spoiny między płytkami w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych powinny być możliwie szczelne, aby zmniejszyć zawilgocenie zaprawy i jastrychu w podłożu. Zaprawy cementowe z kruszywem o korzystnym uziarnieniu wykazują mały skurcz. W znacznej mierze szczelne są spoiny rozciągliwość i dobrą przyczepność (segregator aktów prawnych).

 Wykładzina płytkowa ułożona na jastrychu pływającym powinna mieć możliwość swobodnego odkształcania się wraz z nim. Ze względu na tłumienie dźwięków uderzeniowych nie powinna się ona stykać z sąsiednimi elementami budynku. Z tego względu wszystkie dylatacje podkładu (jastrychu), czy to przy brzegach czy też w polu podłogi, powinny całą szerokością przechodzić przez przekrój wykładziny.

Szerokość spoin nie powinna być w zasadzie mniejsza niż 2 i większa niż 10 mm, przy czym mniejszą wartość przyjmuje się przy płytkach o mniejszych rozmiarach i mniejszych tolerancjach wymiarów (tj. mniejszych dopuszczalnych niedokładnościach, przyp. tłum.). Zaprawa powinna wypełniać całe spoiny równo z powierzchnią płytek i być z nią związana. Stosowanie zaprawy cementowej z kruszywem o korzystnym uziarnieniu albo kitów spoinowych z żywicy epoksydowej należy zalecić szczególnie w pomieszczeniach wilgotnych (promocja 3 w 1).

Na brzegach wykładziny i na powierzchni podłogi należy wykonać dylatacje odpowiadające dylatacjom podkładu z jastrychu. Należy je przykryć w sposób stosowny do ich położenia, obciążenia mechanicznego i zagrożenia przez wilgoć (np. płytkami cokołowymi przy połączeniu ze ścianą) oraz wypełnić materiałem trwale elastycznym i możliwie wodoszczelnym (np. kitami spoinowymi przy słabo obciążonych mechanicznie podłogach w pomieszczeniach wilgotnych) lub wzmocnić kątownikami stalowymi (przy silnie obciążonych podłogach).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

Ślady silnego zużycia

W parkietach układanych na cienkiej warstwie kleju (lepiku) lub na izolacji należy przewidzieć dylatacje nad dylatacjami podłoża i przy połączeniach…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !