Pierwsza myjnia taboru kolejowego w województwie Wielkopolskim


Pierwsza myjnia taboru kolejowego w województwie Wielkopolskim

 

W ostatnich latach budynki kolejowe w województwie Wielkopolskim stały się niezwykle nowoczesne oraz przystosowane do światowych wymogów. Inwestycja w myjnie taboru kolejowego w Lesznie nie była małym wydatkiem, jednak obiekt stał się jedynym z najlepszych w całym kraju. Jest ona ulokowana w Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru Przewozów Regionalnych w Lesznie. Innowacyjne technologie sprawiły, że mycie taboru kolejowego jest nie tylko szybkie, ale również skuteczne. Usługi świadczone są na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo obiekt funkcjonuje w zgodzie z środowiskiem naturalnym. Gwarantuje wysoką wydajność, a także oszczędność energetyczną. Podczas jednego etapu może być czyszczona trakcja o długości do 80 m. Urządzenie pozwala na mycie różnego rodzaju taboru kolejowego. Pracuje ono w zamkniętym obiegu wody. Instalacja wyposażona jest w hydrocyklon, a także system oczyszczania ścieków.

 

Myjnia zapewnia również specjalistyczne instalacje, które odpowiadają za zmiękczanie, a także demineralizację wody. Ponadto możliwe jest napowietrzanie wody użytkowej, a także jej odzysk. Po obu stronach hali usytuowane są prowadnice przewodów ciśnieniowych. To właśnie tam znajdują się również m.in. dozowniki preparatów chemicznych, które wykorzystywane są podczas procesów technologicznych.


Myjnia bramowa jest głównym elementem myjącym. Została ona wykonana z najwyższej klasy stali nierdzewnej o właściwościach kwasoodpornych. Jej odpowiednie wyprofilowanie pozwala na mycie pojazdu z różnych stron, czyli z boku, góry, przodu, czy też tyłu. Na uwagę zasługują również szczotki, które pozwalają na oczyszczenie tzw. nosów występujących w wielu współczesnych pojazdach kolejowych.


Prace realizowane są w błyskawicznym tempie. Na umycie jednego składu należy poświęcić nie więcej, niż 30 minut.
Warto wspomnieć, że w obiekcie znajdują się również pomieszczenia socjalne, które przeznaczone są dla pracowników zajmujących się kontrolę realizowanych procesów. W ich skład wchodzą również pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami