Odmienna konstrukcja powłok walcowych

Odmienna konstrukcja powłok walcowych

Odmienną konstrukcję powłok walcowych od poprzednio opisanych. Powłoki, te stanowiące przekrycie hali fabryki włókienniczej (ZSRR) o wymiarach 96X168 m, mają wymiary odpowiadające siatce słupów 12X24 m (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przekrycie hali składa się z 56 jednakowych prefabrykowanych segmentów powłokowych, z których każdy jest uformowany z 16 elementów. Elementy dwóch typów (pośrednie i przeponowe) ułożone obok siebie tworzą podłużne żebra skrajne, sprężone pięcioma kablami. Skrajne łukowe żebra elementów przeponowych tworzą przeponę, która jest również sprężona. Do powłok podwieszono przekrycie z płyt żebrowych o wymiarach 3X6 m, które jest podłogą tzw. piętra technologicznego (dla ułożenia izolacji cieplnej, instalacji wodnych, elektrycznych itp.). Obciążenie powłoki, wliczając również obciążenie piętra technologicznego, wynosi tu 760 kG/m2 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Powłoki o podwójnej krzywiźnie cechuje niespotykana wśród innych konstrukcji różnorodność kształtów i form strukturalnych.

Możliwości plastycznego kształtowania konstrukcji powłokowych z betonu i ciągłe poszukiwania nowych rozwiązań sprawiły, że próby pełnej klasyfikacji stają się coraz trudniejsze. Wspólną cechą powłok dwukrzywiznowych jest nierozwijalność ich powierzchni środkowych. Kryterium rozwijalności powierzchni, a zarazem cenną charakterystyką geometryczną jest tzw. krzywizna Gaussa. Pod tym pojęciem rozumiemy wyrażenie gdzie r, i r2 są głównymi promieniami krzywizny w rozpatrywanym punkcie powłoki (uprawnienia budowlane).
W pierwszym przypadku otrzymujemy powłoki synklastyczne, w drugim natomiast przypadku - antyklastyczne. Jeżeli jeden z promieni jest nieskończenie wielki, wówczas K - 0. Powierzchnia jest rozwijalna, jeżeli dla jej dowolnego punktu K = 0 (program egzamin ustny).

Powłoka konoidalna

Najszersze zastosowanie w budownictwie przemysłowym znalazły powłoki o najkorzystniejszym kształcie architektoniczno-konstrukcyjnym i najłatwiejsze w realizacji. Wśród powłok dwukrzywiznowych, pomijając powłoki obrotowe, na szczególną uwagę zasługują: powłoki translacyjne, konoidalne oraz wszelkie powłoki wypukłe (K > 0) o stosunkowo niewielkiej strzałce, które można stosować do przekrycia rzutów kwadratowych lub prostokątnych (opinie o programie).

Powierzchnią translacyjną nazywamy taką powierzchnię, która powstaje w wyniku równoległego przesuwania krzywrej ruchomej po krzywej prowadzącej. W zależności od kształtu krzywych powstaje określony typ powierzchni.
Przykładem dwukrzywiznowych powłok translacyjnych są: paraboloida hiperboliczna, paraboloida eliptyczna, powierzchnia kolista oraz wszelkie inne powierzchnie.
Z powłok konoidalnych w budownictwie przemysłowym znalazły zastosowanie jedynie konoidy proste.

Powierzchnię konoidalną prostą otrzymujemy w wyniku przesuwania linii prostej równolegle do płaszczyzny kierującej po innej prostej prostopadłej do tej płaszczyzny oraz dowolnej krzywej zwanej kierownicą (segregator aktów prawnych).
W zastosowaniu do przekryć dachowych kierownicą jest najczęściej odcinek krzywej parabolicznej lub kołowej. W rozwiązaniach konstrukcyjnych, w celu wyeliminowania niekorzystnych wpływów zgięciowych, konoidę ogranicza się wzdłuż łuków o różnej wyniosłości; stosuje się również konoidy ścięte. Powłoka konoidalna znalazła zastosowanie w dachach pilastych, umożliwiających jednostronne oświetlenie wnętrza hal przemysłowych. Wśród powłok dwukrzywiznowych na szczególną uwagę zasługują powłoki wypukłe o dodatniej krzywiźnie Gaussa.

Powierzchnia środkowa takich powłok może być przyjmowana w postaci powierzchni translacyjnej (K > 0), wycinka powierzchni kuli, elipsoidy lub innych kształtów łatwych w realizacji. Powłoki te wyróżniają się szczególnie korzystnym układem sił wewnętrznych przy zastosowaniu betonu jako materiału konstrukcyjnego (promocja 3 w 1). W porównaniu z powłokami walcowymi pozwalają one na mniejsze zużycie materiałów budowlanych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !