Blog

Hala wielonawowa zdjęcie nr 10
12.01.2022

Odmierzacze do kruszywa

W artykule znajdziesz:

Odmierzacze do kruszywa
Odmierzacze do kruszywa

Odmierzacze do kruszywa (piasek, żwir, tłuczeń) można w zasadzie podzielić na odmierzacze przeznaczone do polowych stanowisk przyobiektowych wytwarzania masy betonowej i dla stałych lub półstałych scentralizowanych wytwórni (program uprawnienia budowlane na komputer).

Najprostszym, lecz równocześnie najmniej doskonałym odmierzaczem objętościowym są taczki, których stosowanie może być tolerowane do pojedynczych betoniarek o małej pojemności i przy obiektach o małym znaczeniu technicznym. Stosowanie jako odmierzaczy objętościowych wyskalowanych skrzynek bez dna, skrzynek-nosiłek i innych nie powinno w ogóle być tolerowane na budowach, ze względu na znaczny nakład pracy związany z tymi prymitywnymi metodami objętościowego mierzenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dla scentralizowanych wytwórni masy betonowej nie powinno się stosować odmierzania objętościowego, lecz wyłącznie wagowe. Objętościowy odmierzacz żwiru lub tłucznia sterowany ręcznie, do niedawna jeszcze stosowany w budownictwie (uprawnienia budowlane).

Odmierzacz ten składa się z dwóch skrzynek 1 i 2 połączonych czterema ściągami śrubowymi 3. Dolna skrzynka 1, stanowiąca właściwe naczynie pomiarowe, ma podziałkę wyskalowaną w litrach (program egzamin ustny). Górna skrzynka 2 zawieszona jest na ramie 4. Lej załadunkowy 5 zaopatrzony jest w zawór odcinkowy 6, zawieszony przegubowo na sworzniach 10. Pręt 8 łączy się przegubami z zaworem 6 i prętem 7 zakończonym uchwytem 16, który służy do sterowania zaworem 6. Do sterowania klapą 11, zamykającą otwór wylotowy ze skrzyni 7, służy dźwignia kolankowa zaopatrzona w uchwyt 12 (opinie o programie). Dźwignia ta zawieszona obrotowo na sworzniu 13 połączona jest przegubem z prętem 14, za jego zaś pośrednictwem - z dźwignią 15 zawieszoną na sworzniu 9. Przez podniesienie uchwytu 72 ku górze lewe ramię dźwigni 15 opuszcza się wraz z przyspawaną do niego klapą 11.

Odmierzanie wagowe

Podnosząc lub opuszczając na ściągach śrubowych 3 dolną skrzynkę 1, można zmniejszać lub powiększać objętość odmierzacza. Odmierzanie wagowe składników masy betonowej wpływa w znacznym stopniu na osiąganie optymalnych wyników technologicznych betonów stosowanych w budownictwie, dlatego też we wszystkich krajach obserwuje się dążenie do zastępowania prymitywnych metod objętościowego odmierzania składników, do niedawna jeszcze powszechnie stosowanych, metodami ścisłego ich odważania (segregator aktów prawnych).

Metoda wagowego odmierzania była początkowo stosowana tylko w dużych scentralizowanych wytwórniach masy betonowej, obecnie stosowana jest coraz częściej również przy przyobiektowych punktach wytwarzania masy dzięki wyjątkowemu rozwojowi różnych ich rozwiązań w ostatnich latach.

Odmierzanie wagowe można w zależności od sposobu sterowania podzielić na ręczne, półautomatyczne grupowe i indywidualne, automatyczne zdalaczynne. Odmierzacze z ręcznym sterowaniem nie są zbyt efektywne, ale dobrze spełniają swe zadanie i są stosowane na pojedynczych przyobiektowych punktach wytwarzania masy betonowej.

Odmierzacze ze sterowaniem półautomatycznym oparte są na częściowej automatyzacji procesu ważenia, a mianowicie automatyzacji sterowania górnym zaworem, poprzez który odmierzacz napełniany jest potrzebną porcją materiału. Natomiast otwieranie zaworu do opróżniania pojemnika wagowego odbywa się ręcznie (promocja 3 w 1).

Odmierzanie ze sterowaniem automatycznym polega na tym, iż wszystkie czynności związane z podaniem materiału do pojemnika wagowego, ze zważeniem żądanej ilości materiału oraz wysypaniem go do dowolnego naczynia odbywa się automatycznie, bez udziału operatora, którego zadaniem jest tylko kontrola pracy mechanizmów i periodyczne sprawdzanie wagi odmierzanych porcji. Sterowanie automatyczne koncentruje się często na oddzielnym pulpicie sterowniczym. Odmierzacze mogą być konstruowane jako indywidualne (dla jednego składnika) lub zespołowe (dla dwóch lub trzech składników). Najprostszy odmierzacz wagowy sterowany ręcznie. Jest to odmierzacz, w’ którym zastosowano zwykłą wagę towarową.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Hala wielonawowa zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Hala wielonawowa zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Hala wielonawowa zdjęcie nr 15 Hala wielonawowa zdjęcie nr 16 Hala wielonawowa zdjęcie nr 17
Hala wielonawowa zdjęcie nr 18
Hala wielonawowa zdjęcie nr 19 Hala wielonawowa zdjęcie nr 20 Hala wielonawowa zdjęcie nr 21
Hala wielonawowa zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Hala wielonawowa zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Hala wielonawowa zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Hala wielonawowa zdjęcie nr 31 Hala wielonawowa zdjęcie nr 32 Hala wielonawowa zdjęcie nr 33
Hala wielonawowa zdjęcie nr 34
Hala wielonawowa zdjęcie nr 35 Hala wielonawowa zdjęcie nr 36 Hala wielonawowa zdjęcie nr 37
Hala wielonawowa zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Hala wielonawowa zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Hala wielonawowa zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami