Blog

17.10.2022

Powierzchnie pokojów mieszkalnych

Powierzchnie pokojów mieszkalnych

Stąd możemy przyjąć jako właściwie dobraną z punktu widzenia wymagań zarówno funkcji i plastyki, jak i produkcji wielkość MO dla przeciętnego budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zawartą w granicach od 30 do 70 cm (program uprawnienia budowlane na komputer).

Innego zdania jest znany konstruktor radziecki Dorochow, którego rozumowanie na ten temat warto przytoczyć: „Jako możliwe stopniowania (gradacje) wymiarów w budynkach mieszkalnych można przyjąć wielkości 100, 200, 300, 400, 500 i 1000 mm stanowiące wielokrotność podstawowego modułu M = 100 mm. Najmniejszą ilość typowych wymiarów otrzymuje się oczywiście przy maksymalnym stopniowaniu, tj 1000 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jednakże praktyczne zastosowanie takiego dużego stopniowania często utrudnia opracowanie projektów budynków mieszkalnych. A więc przy ustalaniu wymiarów między głównymi osiami o stopniowaniu z gradacją 1000 mm (tj. 2000, 3000, 4000, 5000 i 6000 mm) będziemy otrzymywać prawdopodobnie znaczną różnicę w powierzchniach i wymiarach podstawowych pomieszczeń, co nie zgadza się z wymaganiami architektonicznymi ani pod względem kompozycji, ani funkcjonalnym.

Można się łatwo o tym przekonać, przejrzawszy wpływ stopniowań wymiarów na powierzchnię pomieszczeń przy głębokości umownej 5,6 m. Praktycznie powierzchnie pokojów mieszkalnych są rzędu: 12, 15, 18. 20-1-22 i 25 m (uprawnienia budowlane).

W ten sposób najmniejsza różnica w powierzchniach wynosi około 3 m\ w związku z czym, stopniowanie 0,5 m i wyżej nie może być w zasadzie przyjęte jako celowe, przy tych bowiem stopniowaniach różnica w powierzchniach w szeregu przypadków przekracza znacznie 4,0 nr, a to nie daje niezbędnej giętkości przy opracowywaniu projektu. Prócz tego przy stopniowaniach 0,5 m i wyżej różnica w wymiarach klatek schodowych jest wyraźnie przesadna, co nie odpowiada realnym wymaganiom i prowadzi do rozwiązań ekonomicznie nieuzasadnionych. Nieodpowiednie jest stopniowanie 0,1 i 0,2 m, które bez uzasadnienia znacznie zwiększa ilość typowych wymiarów (program egzamin ustny).

Zmiana głębokości traktu

W ten sposób praktycznie możliwe są do przyjęcia tylko dwa stopniowania: 0,3 i 0,4 m, przy czym ostatnia wielkość jest prawdopodobnie najlepsza, jako większa, bardziej wygodna i prostsza do obliczenia wymiarów. Prócz tego stopniowanie 0,4 m jest bardziej elastyczne, gdyż jest wielokrotnością 0,1 i 0,2 m, co umożliwia większe stosowanie różnych elementów budowlanych o drobniejszym module wymiarów. Na podstawie powyższych rozważań można wyciągnąć wniosek o celowości ustalenia scalonej siatki modułowej o wymiarach kwadratu 400 X 400 mm, które powinny być podstawą do projektowania budynków mieszkalnych” (opinie o programie).

Rozumowanie Dorochowa, które w znacznej części pokrywa się z naszym, w pewnym momencie przyjmuje sztywne wymaganie funkcjonalne, wyrażające się postulatem gradacji wielkości pokojów, równej 3,0 nr. Założenie to jest zbyt teoretyzujące w praktyce operuje się pokojami małymi, średnimi i wielkimi bez zakładania z góry tego rodzaju sztywnej gradacji (segregator aktów prawnych). Gdyby jednakże nawet zgodzić się z tym warunkiem, widać, że postulat gradacji powierzchniowej równej 3,0 m będzie spełniony w I i II kategorii przyrostu (wg I i II schematu) aż do gradacji wymiarów 70 cm (czyli MO = 70 cm); schemat zaś III zakłada przyrost modularny pola jednocześnie w dwóch prostopadłych kierunkach, co w praktycznym projektowaniu nigdy nie musi wystąpić zazwyczaj bowiem operuje się traktem o określonej głębokości modularnej i powierzchnie pokojów różnicować można powiększaniem lub zmniejszaniem ich szerokości a więc tylko w jednym kierunku.

Zmiana głębokości traktu (w tym samym projekcie) jeśli już nawet następuje jest zwykle znacznie większa niż jeden stopień gradacji (niż 1 MO) wiąże się bowiem z usytuowaniem loggii albo uchwyceniem przejścia czyli jest rzędu 1,5 m i wtedy zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni pokoju jest znacznie większe rzędu 6,0 m, bez względu na założoną gradację wymiarów 0,3-0,4 czy nawet 0,7 m (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami