Odporność drewna uszkodzonego

Odporność drewna uszkodzonego

Odporność drewna uszkodzonego przez grzyby składowe na zgniliznę powodowaną przez grzyby domowe badali Miller i Meyer. Wyniki ich porównawczego doświadczenia nad rozkładem próbek drewna sosnowego, zakażonych przez poszczególne grzyby składowe w porównaniu z kontrolnymi próbkami drewna zdrowego zestawiono w tabeli (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wyniki zawarte w tabeli wskazują, że odporność drewna uszkodzonego przez grzyby składowe praktycznie nie różni się od odporności drewna zdrowego.

Pęcznienie i paczenie się drewna uszkodzonego przez grzyby stanowi zagadnienie istotne w produkcji wielu wyrobów stolarskich, głównie zaś w produkcji środków do płyt stolarskich, na które z powodzeniem używa się drewna iglastego z twardą zgnilizną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Początkowe stadium uszkodzenia, które nie powoduje jeszcze większego obniżenia własności mechanicznych wpływa w wyraźnym stopniu na zmniejszenie współczynnika pęcznienia. Te praktyczne dane znajdują potwierdzenie w badaniach Wanina i Andrejewa, które podaje Pieriełygin.

Badania te przeprowadzono na drewnie świerkowym, uszkodzonym przez hubę korzeniową (Fomes annosus Karst.).
Mechaniczne własności drewna uszkodzonego przez grzyby obniżają się początkowo niewiele; silny spadek wytrzymałości obserwuje się dopiero w dalszych stadiach zgnilizny. Drewno znajdujące się w stadium zgnilizny miękkiej nie stanowi już materiału użytkowego i może być użyte jedynie na opał. W związku z tym praktyczne znaczenie ma jedynie
Wady drewna powodowane przez owady polegają na uszkodzeniu tkanki drzewnej przez żer larwy owadziej, postaci doskonałej bądź też larwy i postaci doskonałej.

Uszkodzenia polegają na wygryzaniu na powierzchni drewna lub w jego wnętrzu korytarzy, tzw. chodników, o różnej średnicy, różnym kształcie i przebiegu (uprawnienia budowlane).
W przypadku żeru larwy powstały chodnik charakteryzuje się zmiennym przekrojem poprzecznym. W miarę wzrostu larwy powiększa się przekrój poprzeczny drążonego przez nią chodnika. Pod koniec żerowania larwa wygryza charakterystyczne zakończenie chodnika, zwane kolebką poczwarkową. Tak powstały chodnik nosi nazwę chodnika larwalnego (program egzamin ustny).

Ciąg chodnika

Żer postaci doskonałej, w odróżnieniu od żeru larwy, charakteryzuje się niezmiennym przekrojem poprzecznym wzdłuż całego chodnika i zależy od kształtu i wielkości owada. Chodniki te drąży w drewnie samiczka w celu złożenia w nich jaj; stąd pochodzi nazwa chodników macierzystych.
W wypadku żeru larwy i postaci doskonałej, zazwyczaj po wygryzieniu przez dojrzałego owada chodnika macierzystego i po złożeniu w nim jaj wylęgnięte z nich larwy wygryzają z kolei chodniki larwalne, które odchodzą na boki od chodnika macierzystego (opinie o programie).

Ten sposób żerowania spotyka się przeważnie u owadów żyjących pod korą, jak np. u większości korników, które żerują w łyku żywych drzew, nie uszkadzając samego drewna. Owady takie nazywa się szkodnikami fizjologicznymi, gdyż powodują one obumieranie drzew. U owadów niszczących drewno uszkodzenie zaczyna się od żeru larwy, a dalszy ciąg chodnika wygryza owad wydostający się z głębi drewna na zewnątrz. W obu wypadkach obraz żerowania łączy w sobie cechy charakterystyczne chodników larwalnych i macierzystych (segregator aktów prawnych).
Ważnym w drzewnictwie szczegółem jest głębokość, na jaką sięgają drążone przez owady chodniki; od głębokości nawierceń zależy stopień uszkodzenia i obniżenie wartości drewna
. Co do głębokości wyróżnia się w praktyce, w warunkach technicznych i w normach:
- Chodniki owadzie powierzchowne, sięgające na głębokość do 2 mm od obwodu kłody.
- Chodniki owadzie płytkie, sięgające na głębokość 2-50 mm od obwodu kłody.
- Chodniki owadzie głębokie, sięgające na głębokość powyżej 50 mm od obwodu kłody.

Chodniki te różnią się wymiarami średnicy i kształtem przekroju. Z tego punktu widzenia wyróżnia się w praktyce:
a) Chodniki owadzie małe, o średnicy 3 mm i o okrągłym zarysie przekroju.
b) Chodniki owadzie duże, o średnicy większej niż 3 mm; ich przekrój może być okrągły lub owalny (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !