Odpowiednie korekty

Odpowiednie korekty

Wartości podane w tych tablicach uzyskano dla kruszywa zawierającego 30% ziaren przechodzących przez sito 4,76 mm (wg norm BS), dla innych uziemień trzeba dokonać odpowiedniej korekty. Wskutek poważnej zmienności właściwości kruszywa dane zawarte w tym podrozdziale są jeszcze mniej dokładne niż wartości podane w i z tego względu należy wykonać odpowiednie mieszanki próbne już we wstępnej fazie projektowania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Należy zaprojektować mieszankę betonową o bardzo niskiej urabialności i wytrzymałości 28-dniowej równej 59 MN/m*, stosując cement portlandzki zwykły i nieregularne kruszywo żwirowe lub granitowe kruszywo łamane, przy czym maksymalne ziarna nie przekraczają wymiaru 19,05 mm.

W następującym zestawieniu podano „liczby odniesienia” uzyskane na podstawie i odpowiadające im stosunki wodno-cementowe. Do cementu i ciężary właściwe materiałów (np. 2,6 dla kruszywa), można obliczyć zawartość cementu w mieszance stosując wzór. Stosowanie granitowego kruszywa łamanego prowadzi do chudszych mieszanek, lecz wybór kruszywa będzie zależał od możliwości jego uzyskania i jego kosztu. Należy wykonać mieszanki próbne i jeśli okaże się to konieczne wprowadzić odpowiednią korektę w uziarnieniu i w proporcjach składników (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Beton o bardzo wysokiej wytrzymałości, przewyższającej zakres dotychczas rozpatrywanych betonów, można uzyskać, stosując pewne specjalistyczne techniki; nie istnieje jednak jakaś szczególna metoda projektowa. Zagęszczenie pyłu cementowego może prowadzić do wytrzymałości rzędu 390 MN/m2. Praktycznie można uzyskać wytrzymałości do 140 MN/m2, przy technikach stosujących połączenie ciśnienia i wibrowania. Zastosowanie kruszywa cementowego również podwyższa wytrzymałość betonu, ponieważ uzyskuje się wtedy lepszą wytrzymałość przyczepnościową między zaczynem cementowym i kruszywem, lecz oczywiście koszt jest wyższy (uprawnienia budowlane).

Konwencjonalne techniki

Znacznie łatwiej jest uzyskać wytrzymałości sięgające do 97 MN/m2. Jednym ze środków jest wstępne mieszanie zaczynu cementowego z dużą prędkością, przy czym dodatkowy koszt tej czynności jest umiarkowany. Wibratory elektromagnetyczne o częstotliwości do 5000 Hz mogą zagęszczać nie tylko kruszywo, lecz również i cement, co daje większą gęstość betonu. Jednak nawet stosując konwencjonalne techniki i materiały można uzyskać wymienione wytrzymałości, np. Parrott stosował mieszankę o proporcji 1 : 2, zawierającą 90% kruszywa grubego o uziarnieniu 9,52-M,76 mm, 10% kruszywa drobnego, cement portlandzki szybkotwardniejący i stosunek wodno-cementowy 0,28. Należy zwrócić uwagę, że znaczna różnica między wytrzymałością takiej mieszanki i mieszanki tradycyjnej jest już wyraźna po jednym dniu; późniejsza prędkość wzrostu wytrzymałości jest niewiele wyższa (program egzamin ustny).

Wytrzymałość na rozciąganie takich mieszanek jest także większa, lecz wydaje się, że istnieje pewna granica równa ok. 6 MN/m2. Stosowanie betonu o bardzo wysokiej wytrzymałości wymaga ostrożności przy projektowaniu konstrukcji, ponieważ mogą wystąpić duże odkształcenia (segregator aktów prawnych). Również zależność między współczynnikiem sprężystości i wytrzymałością jest nie taka sama, gdyż wzrostowi wytrzymałości nie towarzyszy wzrost współczynnika sprężystości. Stąd przy danym stosunku naprężenia do wytrzymałości wystąpiłoby większe odkształcenie w elementach z betonu o bardzo wysokiej wytrzymałości niż przy zastosowaniu mieszanek tradycyjnych (opinie o programie).

W dyskusji i obliczeniach w poprzednich podrozdziałach jako kryterium wytrzymałości betonu przyjmowano wytrzymałość na ściskanie, tak jak to się zwykle zakłada. Jednak w pewnego rodzaju konstrukcjach, takich jak drogi lub pasy startowe lotnisk, korzystne jest często projektowanie mieszanki na podstawie wytrzymałości na zginanie. Postępowanie jest w zasadzie takie samo, z tym wyjątkiem że kształt ziaren kruszywa ma wpływ na zależność między stosunkiem wodno-cementowym i wytrzymałością na zginanie zarówno dla mieszanek o niskiej, jak i wysokiej wytrzymałości (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !