Odpowiedzialność kierownika budowy


Kierownik budowy jest bez wątpienia najważniejszą osobą, która znajduje się na placu budowy. Jest to osoba będąca uczestnikiem procesu budowlanego, posiadająca uprawnienia budowlane, dzięki którym może sprawować samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). W obowiązującym obecnie prawie na kierowniku budowy spoczywa wiele obowiązków.

Odpowiedzialność kierownika budowy

Przede wszystkim w przepisach określono definicję samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, która w przypadku kierownika budowy oznacza kierowania robotami budowlanymi (program na komputer). Aby móc taką funkcję pełnić, kierownik budowy misi mieć uprawnienia budowlane, które mają postać decyzji administracyjnej wydawanej przez okręgowe izby samorządu zawodowego (program na telefon).

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia w jednej ze specjalności techniczno-budowlanej określonej przez przepisy – najczęściej jest to specjalność konstrukcyjno-budowlana. W przypadku, gdy na budowie konieczne jest wykonanie robót wymagających innej specjalności, np. sanitarnej, inwestor musi ustanowić posiadających odpowiednie uprawnienia kierowników robót budowlanych (program egzamin ustny). Pierwszym obowiązkiem każdego kierownika budowy jest protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy oraz jego odpowiednie zabezpieczenie. Następnie powinien on umieścić w widocznym miejscy tablicę informacyjną. Jednym z bardzo ważnych obowiązków kierownika budowy jest prowadzenie całej dokumentacji dotyczącej budowy, a zwłaszcza dziennika budowy (opinie o programie).

Wstęp na teren budowy


Kierownik budowy odpowiada za odpowiednią organizację budowy oraz kierowanie nią w taki sposób, aby była zgodna z projektem oraz pozwoleniem na budowę, a także przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i techniczno-budowlanymi (segregator aktów prawnych). Sprawuje on bieżącą kontrolę nad jakością wykonywanych robót budowlanych i podejmuje wszelkie działania, które są niezbędne, aby uniemożliwić wstęp na teren budowy osobom postronnym. Kierownik ma prawo i obowiązek przerwać roboty budowlane, jeśli stwierdzi istnienie potencjalnego zagrożenia (promocja 3  w 1). Musi on realizować zalecenia z dziennika budowy i informować inwestora o odbiorach czy sprawdzeniach.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !