Blog

29.01.2019

Odpowiedzialność kierownika budowy

W artykule znajdziesz:

Odpowiedzialność kierownika budowy

Kierownik budowy jest bez wątpienia jedną z najważniejszych osób na placu budowy (program na komputer).. Ponosi on odpowiedzialność z tytułu pełnionej funkcji – jeśli zostanie ukarany grzywną związaną z wykonywaniem przez niego samodzielnych funkcji technicznych, to dodatkowo podlega tez odpowiedzialności zawodowej, zgodnie z prawem budowlanym. Inwestor ma też prawo do wezwania kierownika budowy do naprawy szkód, jeśli uzna, że są one efektem niedopełnienia obowiązków kierownika. Niestety kierownik budowy jest narażony na te decyzje inwestora, które stanowią odstępstwo od projektu budowlanego i wprowadzane są bez zachowania odpowiedniej procedury (program na telefon). Jeśli kierownik zgodzi się na takie rozwiązania, to ponosi pełną odpowiedzialność wykonawczą wobec inwestora, nawet jeśli rozwiązania te zostały wprowadzone na wyraźne życzenie inwestora (program na egzamin ustny).

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie

W przypadku, gdy proponowane przez inwestora rozwiązania są niezgodne ze sztuką budowlaną lub wykraczają poza projekt, to kierownik budowy może się im sprzeciwić, a nawet wstrzymać budowę (promocja 3 w 1). Pełnienie funkcji kierownika budowy wiążę się z koniecznością posiadania ubezpieczenia OC. Jest to wymagane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, w której zrzeszone są wszystkie osoby mające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator).
W przypadku, gdy kierownik budowy ma ubezpieczenie OC do wysokości, które wskazane jest w rozporządzeniu ministra finansów, po wyrządzeniu szody w wyniku wykonywania prac związanych z posiadanymi uprawnienia, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości nie większej niż 50 tysięcy euro. Jeśli szkoda przewyższa tą sumę, to kierownik budowy jest zobowiązany do pokrycia różnicy z własnej kieszeni (opinie). Szkód związanych z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych jest całkiem sporo – w latach 2011-2014 w jednym tylko towarzystwie ubezpieczeniowym z tego tytułu wypłacono niemal 6 milionów złotych odszkodowań, a zgłoszonych szkód było ponad 800. Dlatego dla kierownika budowy dobre ubezpieczenie to podstawa działalności.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami