Blog

06.07.2019

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – postępowanie

W artykule znajdziesz:

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – postępowanie


Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane, mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program na komputer). Wiąże się to z odpowiedzialnością zawodową, która została określona w przepisach budowlanych.

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – postępowanie

Wszelkie postępowania, które związane są z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie, mogą być wszczęte na wniosek organu nadzoru budowlanego, odpowiedniego dla miejsce, w którym została popełniony czyn lub stwierdzono jego popełnienie (program na telefon). Do wszczęcia postępowania dochodzi po złożeniu wniosku z określeniem zarzucanego czynu, jego uzasadnieniem faktycznym i prawnym, wraz ze wskazaniem dowodów. Wniosek może być złożony dopiero po postępowaniu przygotowawczym (program egzamin ustny).
Wspomniany wniosek w zakresie swojej działalności może złożyć także organ samorządu zawodowego. We wszystkich sprawach, które dotyczą odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, orzekać mogą organy samorządu zawodowego (opinie o programie).

Jeśli chodzi o właściwość tych organów w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowe, to są one uregulowane odpowiednimi przepisami (segregator aktów prawnych). Ostateczna decyzja o tym, czy w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie dana osoba zostanie ukarana, przesyłana jest do:
• właściwego stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjnej, która zatrudnia ukaraną osobę,
• Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,
• organowi, który ukaranemu wydał uprawnienia budowlane do pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (promocja 3  w 1).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane


Informacja dotycząca kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej jest orzekana decyzją i wpisywana do centralnego rejestru ukaranych. Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie nie może być wszczęte, gdy upłynie 6 miesięcy od otrzymaniu przez organu nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu skutkującego odpowiedzialnością zawodową oraz, gdy minią 3 lata od zakończenia robót budowlanych, wydania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu lub wydania zawiadomienia o zakończeniu budowy. Orzeczona kara może ulec zatarciu w sytuacjach określonych przepisami.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami