Blog

Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 10
23.02.2022

Odrdzewianie i usuwanie zgorzeliny

W artykule znajdziesz:

Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 11
Odrdzewianie i usuwanie zgorzeliny

Odrdzewianie i usuwanie zgorzeliny ze stali musi być prowadzone aż do osiągnięcia stanu powierzchni czystego metalu, gdyż resztki rdzy bądź zgorzeliny wpływają ujemnie na działanie ochronne i na trwałość pokrycia przeciwkorozyjnego. Nie każdy jednak sposób odrdzewiania pozwala na osiągnięcie stanu powierzchni czystego metalu (program uprawnienia budowlane na komputer). Zdarzają się warunki, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają zastosowanie najbardziej skutecznych sposobów oczyszczania (piaskowanie lub śrutowanie). Takie warunki mogą stwarzać: kształt konstrukcji, stan powierzchni i usytuowanie obiektu. W tych przypadkach musi się wykonywać odrdzewianie ręcznie lub tez za pomocą sprzętu zmechanizowanego napędzanego elektrycznie lub pneumatycznie. Przy tych sposobach nie można uzyskać całkowicie czystej powierzchni metalu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przegląd sposobów i narzędzi do odrdzewiania, zakres ich stosowania i osiągalny stopień czystości powierzchni metalu.

Porównajcie narzędzia do usuwania starych pokryć wymienione w schemacie z narzędziami oraz podane w schemacie środki do usuwania pokryć ze środkami (uprawnienia budowlane). Napiszcie krótkie wypracowanie na temat usuwania starych pokryć lakierowych wg następującego planu:

  • stare pokrycia lakierowe nieprzydatne jako podkład pod nowe,
  • przegląd sposobów usuwania starych pokryć,
  • mechaniczne usuwanie przez piaskowanie, zeskrobywanie i szlifowanie,
  • opalanie,
  • usuwanie chemiczne,
  • przepisy bezpieczeństwa pracy i przepisy przeciwpożarowe (program egzamin ustny).

Ochronne pokrycia i okładziny

Powierzchnie elementów stalowych muszą być, prawie w każdym przypadku, odpowiednio przygotowane pod ochronne pokrycia i okładziny. Przygotowanie polega na usunięciu z powierzchni zgorzeliny, odrdzewieniu jej, odtłuszczeniu i ewentualnym usunięciu starych pokryć nie nadających się na podkład pod nowe. Przy usuwaniu zgorzeliny i odrdzewianiu dąży się do uzyskania stanu powierzchni czystego metalu (opinie o programie). Osiągnięcie takiego stanu powierzchni jest możliwe tylko przez piaskowanie i odrdzewianie chemiczne. Przy odrdzewianiu ręcznym, mechanicznym i płomieniowym pozostają na powierzchni metalu resztki rdzy, a przede wszystkim zgorzeliny. Piaskowanie jest najbardziej skutecznym sposobem odrdzewiania i usuwania zgorzeliny zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Z powierzchni metalu muszą być również całkowicie usunięte oleje, tłuszcze, woski i inne materiały stosowane jako smary i środki konserwujące, gdyż zmniejszają one przyczepność powłoki ochronnej do metalu, a często utrudniają również jej schnięcie. Środki chemiczne stosowane do tego celu mogą działać przez zmydlanie, emulgowanie lub rozpuszczanie substancji, które mają być usunięte (segregator aktów prawnych).

Remontowane obiekty mają przeważnie stare pokrycia, które mogą służyć za podkład pod nowe pokrycia tylko wówczas, gdy składniki ich nie reagują ze składnikami nowego pokrycia i znajdują się w dobrym stanie oraz mają dobrą przyczepność do podłoża. Stare pokrycia wadliwie wykonane, silnie podrdze- wiałe lub niezgodne pod względem chemicznym lub fizycznym z przewidzianymi do naniesienia wyrobami lakierowymi muszą być całkowicie usunięte przez piaskowanie, opalanie lub metodami chemicznymi.

W poszukiwaniu zabezpieczeń o zwiększonym działaniu ochronnym i dłuższej żywotności wynaleziono pokrycia ochronne składające się zazwyczaj z dwu warstw natryskanego metalu i kilku powłok lakierowych. Dla silnie zagrożonych obiektów, np. obiektów przemysłu chemicznego, ten sposób zabezpieczenia często stanowi jedyną możliwość skutecznej ochrony ich przed korozją (promocja 3 w 1). Metalizacja natryskowa może być stosowana do wszystkich stalowych elementów budowli i urządzeń. Jest szczególnie zalecana w następujących przypadkach:

  • przy silnie agresywnym środowisku;
  • przy zabezpieczeniu konstrukcji trudno dostępnych dla późniejszej konserwacji;
  • gdy na metal działają podwyższone temperatury.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 16 Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 17 Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 18
Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 19
Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 20 Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 21 Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 22
Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 32 Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 33 Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 34
Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 35
Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 36 Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 37 Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 38
Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami