Blog

28.06.2021

Odwodnienie dachu

W artykule znajdziesz:

Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu do wnętrza budynku ma również wiele zalet, a mianowicie:
- jest prostsze w wykonaniu od odwodnienia zewnętrznego,
- wymaga mniejszego zużycia blachy,
- łatwiejsze są naprawy i konserwacje,
- nie powoduje zacieków na ścianach zewnętrznych i zamarzania rur spustowych,
- zwiększa estetykę wyglądu zewnętrznego budynku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Odwodnienie wewnętrzne jest coraz szerzej stosowane w budownictwie przemysłowym : mieszkaniowym (uprzemysłowionym).
Szczelność dachu zależy nie tylko od sumiennego ułożenia pokrycia, należytego uszczelnienia spustów i dokładnego wykonania koszy (zlewów) dachowych, lecz i od zaprojektowania odpowiedniej wielkości wpustów dachowych.
Przeciętne pokrycie dachowe nie jest przystosowane do utrzymania wody stojącej, która powoduje pęcznienie materiałów papowych i przecieki (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy rozwiązywaniu odwodnień połaci dachowych istotne jest, czy pomieszczenie pod stropodachem pełnym jest stale ogrzewane, ogrzewane z przerwami lub w ogóle nie ogrzewane (np. chłodnia).

Stropodachy pełne nad pomieszczeniami ogrzewanymi powinny mieć spadki i odprowadzenia rur spustowych do środka budynku, natomiast nad nie ogrzewanymi halami i nad chłodniami odwodnienie prowadzi się zwykle na zewnątrz. Stropodach z pustką powietrzną wentylowaną nad pomieszczeniami ogrzewanymi należy uważać za zimny i prowadzić odwodnienia jak nad pomieszczeniami nie ogrzewanymi, tj. na zewnątrz budynku (uprawnienia budowlane).
Śnieg topniejący na płaskiej połaci dachowej ze spadkiem na zewnątrz na skutek ogrzewania od wewnątrz przemienia się w wodę, która w okolicy zimnego gzymsu zamarza, zatykając rynny i rury spustowe.

Elementy żelbetowe

Takie zamarzanie i następnie topnienie lodu powoduje niszczenie dachu. Przemawia to przy dachach płaskich, nawet niezbyt rozległych, za odprowadzeniem wody do wnętrza.
Odprowadzenie wody do wnętrza jest szczególnie korzystne dla stropodachów nad halami ogrzewanymi, ponieważ rury spustowe prowadzone do lejów spływowych mają na całej wysokości temperaturę wyższą od zera, a zatem nie zamarzają (program egzamin ustny). Rury spustowe do lejów spływowych w budynkach z poddaszem powinny być na poddaszu podgrzewane, aby nie zamarzały. Rury spustowe w ścianach pomieszczeń użytkowych budynku powinny być otulone izolacją, aby nie powodowały oziębienia murów i wynikającego stąd skraplania się pary wodnej na tynku.

Przy konserwowaniu pokrycia dachowego istotną sprawą jest właściwe ułożenie dylatacji (opinie o programie).
Elementy żelbetowe w budownictwie sanitarnym można wymiarować wg stanu granicznego zniszczenia, pod warunkiem że konstrukcja będzie zabezpieczona podczas całego- okresu eksploatacji przed wpływem wody gruntowej i agresywnego działania środowiska. Norma PN-82/B-03264 dopuszcza w tych warunkach powstawanie zarysowań strefy rozciąganej elementów zginanych do szerokości 0,1 mm (segregator aktów prawnych). Ze względu na trudności stwierdzenia uszkodzeń korozyjnych elementów osłoniętych gruntem i trudności ich naprawy wskazane jest wymiarowanie konstrukcji podziemnych w sposób wykluczający powstanie rys lub całkowite wyeliminowanie kontaktu ze środowiskiem agresywnym przez trwałe zabezpieczenie przeciwwodne.

Ponieważ wymiarowanie konstrukcji metodą stanów granicznych, w niniejszym rozdziale będzie opisane wyłącznie wymiarowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych w stanie granicznym zarysowania. Zginaną konstrukcję uważa się za betonową w sensie wytrzymałościowym, gdy nie jest zbrojona lub stopień zbrojenia jest nie mniejszy od = 0,15%. Stopień zbrojenia dla przekroju teowego w stosunku do użytecznej powierzchni przekroju ścianki (promocja 3 w 1).

Stateczność muru oporowego (masywnego) jest zapewniona jego ciężarem własnym, należy więc stosować materiały o możliwie dużym ciężarze objętościowym (najodpowiedniejsze — skały wylewne).
Ze względów realizacyjnych najczęściej używa się betonu, wymagającego znacznie niższej pracochłonności.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami