Blog

30.05.2018

Urządzenia przeciwzalewowe i ich działanie

Urządzenia przeciwzalewowe i ich działanie


Urządzenia przeciwzalewowe i ich działanie

 

Urządzenia przeciwzalewowe uwzględnia się podczas projektowania instalacji odwadniającej w budynkach i instaluje się je przed wszystkim w obiektach położonych na terenach zagrożonych okresowym lub regularnym zalewaniem. Osoba, która zajmuje się przeprowadzeniem montażu tego rodzaju urządzeń, ma do swojej dyspozycji systemy przeciwzalewowe przede wszystkim pod dwiema postaciami: zaworu zwrotnego oraz przepompowni. Pierwszym krokiem, jaki należy poczynić przy doborze właściwego urządzenia przeciwzalewowego, jest, niewątpliwie, ustalenie poziomu zalewania, czyli innymi słowy, najwyższego poziomu, do którego może podnieść się woda w danej instalacji odwadniającej.

 

Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach

Wybierając odpowiednie urządzenie przeciwzalewowe, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, jakiego rodzaju ścieki mają przez nie przepływać. Można rozróżnić kilka podstawowych kategorii, na jakie dzielą się ścieki, a są to między innymi: ścieki domowe z podziałem na „fekalne” (czyli ścieki czarne) i „niefekalne” (innymi słowy ścieki szare), woda deszczowa, ścieki pochodzące z separatorów tłuszczu, ścieki z urządzeń do wykorzystywania wody deszczowej, pochodzące z przydomowych oczyszczalni czy też drenażu oraz wiele innych.

 

Urządzenia przeciwzalewowe do ścieków czarnych

Ścieki domowe dodatkowo można podzielić na ścieki: szare (pochodzące z urządzeń, takich jak: pralki, zlewy czy też prysznice) oraz ścieki czarne (których źródłem powstawania są w przeważającej mierze toalety). Zastosowanie urządzeń przeciwzalewowych przeznaczonych do ścieków szarych na przewodach toaletowych prowadzi między innymi do: spowolnienia prędkości danego przepływu, tworzenia się osadów i zakłócenia ich działania, co tratowane jest jako oczywisty błąd projektowy. W przypadku przewodów odprowadzających ścieki czarne, idealnie sprawdzi się zaś stosowanie zaworów automatycznych.
W normalnym trybie działania urządzeń, klapy zwrotne powinny być zawsze otwarte, co sprawia, że ścieki mogą swobodnie przepływać przez dane urządzenie.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami