Blog

Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 10
30.05.2018

Urządzenia przeciwzalewowe i ich działanie

W artykule znajdziesz:

Urządzenia przeciwzalewowe i ich działanie


Urządzenia przeciwzalewowe i ich działanie

 

Urządzenia przeciwzalewowe uwzględnia się podczas projektowania instalacji odwadniającej w budynkach i instaluje się je przed wszystkim w obiektach położonych na terenach zagrożonych okresowym lub regularnym zalewaniem. Osoba, która zajmuje się przeprowadzeniem montażu tego rodzaju urządzeń, ma do swojej dyspozycji systemy przeciwzalewowe przede wszystkim pod dwiema postaciami: zaworu zwrotnego oraz przepompowni. Pierwszym krokiem, jaki należy poczynić przy doborze właściwego urządzenia przeciwzalewowego, jest, niewątpliwie, ustalenie poziomu zalewania, czyli innymi słowy, najwyższego poziomu, do którego może podnieść się woda w danej instalacji odwadniającej.

 

Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach

Wybierając odpowiednie urządzenie przeciwzalewowe, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, jakiego rodzaju ścieki mają przez nie przepływać. Można rozróżnić kilka podstawowych kategorii, na jakie dzielą się ścieki, a są to między innymi: ścieki domowe z podziałem na „fekalne” (czyli ścieki czarne) i „niefekalne” (innymi słowy ścieki szare), woda deszczowa, ścieki pochodzące z separatorów tłuszczu, ścieki z urządzeń do wykorzystywania wody deszczowej, pochodzące z przydomowych oczyszczalni czy też drenażu oraz wiele innych.

 

Urządzenia przeciwzalewowe do ścieków czarnych

Ścieki domowe dodatkowo można podzielić na ścieki: szare (pochodzące z urządzeń, takich jak: pralki, zlewy czy też prysznice) oraz ścieki czarne (których źródłem powstawania są w przeważającej mierze toalety). Zastosowanie urządzeń przeciwzalewowych przeznaczonych do ścieków szarych na przewodach toaletowych prowadzi między innymi do: spowolnienia prędkości danego przepływu, tworzenia się osadów i zakłócenia ich działania, co tratowane jest jako oczywisty błąd projektowy. W przypadku przewodów odprowadzających ścieki czarne, idealnie sprawdzi się zaś stosowanie zaworów automatycznych.
W normalnym trybie działania urządzeń, klapy zwrotne powinny być zawsze otwarte, co sprawia, że ścieki mogą swobodnie przepływać przez dane urządzenie.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 15 Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 16 Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 17
Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 18
Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 19 Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 20 Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 21
Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 31 Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 32 Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 33
Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 34
Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 35 Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 36 Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 37
Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wywrotnica obrotowa zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami