Urządzenia przeciwzalewowe i ich działanie


Urządzenia przeciwzalewowe i ich działanie

 

Urządzenia przeciwzalewowe uwzględnia się podczas projektowania instalacji odwadniającej w budynkach i instaluje się je przed wszystkim w obiektach położonych na terenach zagrożonych okresowym lub regularnym zalewaniem. Osoba, która zajmuje się przeprowadzeniem montażu tego rodzaju urządzeń, ma do swojej dyspozycji systemy przeciwzalewowe przede wszystkim pod dwiema postaciami: zaworu zwrotnego oraz przepompowni. Pierwszym krokiem, jaki należy poczynić przy doborze właściwego urządzenia przeciwzalewowego, jest, niewątpliwie, ustalenie poziomu zalewania, czyli innymi słowy, najwyższego poziomu, do którego może podnieść się woda w danej instalacji odwadniającej.

 

Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach

Wybierając odpowiednie urządzenie przeciwzalewowe, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, jakiego rodzaju ścieki mają przez nie przepływać. Można rozróżnić kilka podstawowych kategorii, na jakie dzielą się ścieki, a są to między innymi: ścieki domowe z podziałem na „fekalne” (czyli ścieki czarne) i „niefekalne” (innymi słowy ścieki szare), woda deszczowa, ścieki pochodzące z separatorów tłuszczu, ścieki z urządzeń do wykorzystywania wody deszczowej, pochodzące z przydomowych oczyszczalni czy też drenażu oraz wiele innych.

 

Urządzenia przeciwzalewowe do ścieków czarnych

Ścieki domowe dodatkowo można podzielić na ścieki: szare (pochodzące z urządzeń, takich jak: pralki, zlewy czy też prysznice) oraz ścieki czarne (których źródłem powstawania są w przeważającej mierze toalety). Zastosowanie urządzeń przeciwzalewowych przeznaczonych do ścieków szarych na przewodach toaletowych prowadzi między innymi do: spowolnienia prędkości danego przepływu, tworzenia się osadów i zakłócenia ich działania, co tratowane jest jako oczywisty błąd projektowy. W przypadku przewodów odprowadzających ścieki czarne, idealnie sprawdzi się zaś stosowanie zaworów automatycznych.
W normalnym trybie działania urządzeń, klapy zwrotne powinny być zawsze otwarte, co sprawia, że ścieki mogą swobodnie przepływać przez dane urządzenie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !