Odzież chemoodporna

Odzież chemoodporna

Odzież chemoodporna: odzież sporządzona z gumy, gumowanych materiałów włókienniczych lub innych kwasoodpornych materiałów. Odzież taka chroni przed poparzeniem. Należy ją nosić przy niektórych robotach przeciwkorozyjnych, np. przy chemicznym odrdzewianiu sposobem zanurzania w kąpieli (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ogniwo galwaniczne: układ, w którym dwa różne metale zanurzone w roztworze soli tych metali są połączone przewodnikiem. Wskutek przebiegającego procesu elektrochemicznego zostaje zwolniona energia elektryczna, w wyniku czego powstaje prąd elektryczny.

Ogniwo korozyjne: ogniwo elektryczne występujące przy korozji metali. Składa się z anody i katody stykających się z elektrolitem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ogniwo lokalne: ogniwo elektryczne o bardzo małych wymiarach (mikro- ogniwo).

Okładziny polietylenowe: przyklejone folie polietylenowe, w których od spodniej strony jest wtopiona tkanina tekstylna lub z włókna szklanego w celu polepszenia przyczepności (uprawnienia budowlane). Okładziny te chronią metal przed korozją, gdyż odznaczają się odpornością na kwasy, zasady, oleje itp.

Okładziny przeciwkorozyjne: folie z tworzyw sztucznych lub z gumy umocowane za pomocą kleju do chronionych powierzchni.

Optymalna ochrona przed korozją (optymalna: możliwie najlepsza) taki rodzaj zabezpieczenia lub takie przedsięwzięcia ochronne, które będą najlepiej wypełniać przeznaczone im funkcje i zapewniają najwyższe korzyści ekonomiczne (program egzamin ustny).

Organizmy: drobne istoty żyjące zwierzęce lub roślinne, jak algi, pleśnie, mchy, muszle itp., które przez działanie biochemiczne same powodują korozję lub zwiększają stopień działania innych substancji agresywnych.

Pasywacja: zamiana chemicznie aktywnej (czynnej) powierzchni metalu w odporną chemicznie, pasywną powierzchnię. Osiąga się to np. przez fosforanowanie i gruntowanie reaktywne (opinie o programie).

Piaskowanie: sposób oczyszczania powierzchni metalowej, przy którym piasek kwarcowy o określonej wielkości ziarn jest kierowany strumieniem sprężonego powietrza na oczyszczaną powierzchnię. W ochronie przed korozją sposób ten jest stosowany jako szczególnie racjonalny sposób odrdzewiania.

Piecowe wyroby lakierowe

Piecowe wyroby lakierowe: lakiery na żywicach: mocznikowej, fenolowej i melaminowej utwardzanych w podwyższonych temperaturach (przez tzw. wypalanie). Wykonane z nich pokrycia odznaczają się dużą odpornością na wpływy atmosferyczne, na działanie temperatury, związków chemicznych i wody.

Pigmenty: materiały organiczne lub nieorganiczne, nierozpuszczalne w spoiwach i rozpuszczalnikach, nadające barwę powłokom malarskim. Do pokryć przeciwkorozyjnych są stosowane wyłącznie pigmenty nieorganiczne aktywne lub pasywne.

Pigmenty bierne (pasywne, nieaktywne): pigmenty nie reagujące z substancjami, z którymi stykają się w powłoce malarskiej. Niektóre z pigmentów biernych odznaczają się bardzo dużą odpornością na wpływy chemiczne i na temperaturę (segregator aktów prawnych).

Pigmenty czynne: pigmenty reagujące chemicznie z określonymi składnikami spoiwa (np. kwasami tłuszczowymi) albo zanieczyszczeniami podłoża (np. cząsteczkami soli agresywnych) lub tez z wnikającymi później do pokrycia agresywnymi gazami bądź cieczami (np. siarkowodorem). Pigmenty takie podwyższają działanie ochronne pokrycia, jak również jego trwałość (żywotność).

Podatność na hydrolizę: właściwość związku chemicznego polegająca na uleganiu pod działaniem wody takiemu rozkładowi (hydrolizie), ze roztwór staje się kwaśny lub zasadowy.

Podłoże pod pokrycie malarskie: powierzchnia przewidziana i odpowiednio przygotowana do naniesienia na nią pokrycia malarskiego.

Pokost lniany: spoiwo olejne schnące w powietrzu przez utlenianie (promocja 3 w 1). Pokost lniany jest stosowany przeważnie do olejnych farb podkładowych i do kitów olejnych; jest produkowany z rafinowanego oleju lnianego wygrzewanego z małą ilością sykatyw.

Pokrycie malarskie (lakierowe): dwie lub więcej powłok malarskich (lakierowych) naniesionych jedna na drugą, przy czym właściwości poszczególnych powłok muszą być wzajemnie dostosowane.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami