Blog

Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 10
24.02.2022

Odzież chemoodporna

W artykule znajdziesz:

Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 11
Odzież chemoodporna

Odzież chemoodporna: odzież sporządzona z gumy, gumowanych materiałów włókienniczych lub innych kwasoodpornych materiałów. Odzież taka chroni przed poparzeniem. Należy ją nosić przy niektórych robotach przeciwkorozyjnych, np. przy chemicznym odrdzewianiu sposobem zanurzania w kąpieli (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ogniwo galwaniczne: układ, w którym dwa różne metale zanurzone w roztworze soli tych metali są połączone przewodnikiem. Wskutek przebiegającego procesu elektrochemicznego zostaje zwolniona energia elektryczna, w wyniku czego powstaje prąd elektryczny.

Ogniwo korozyjne: ogniwo elektryczne występujące przy korozji metali. Składa się z anody i katody stykających się z elektrolitem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ogniwo lokalne: ogniwo elektryczne o bardzo małych wymiarach (mikro- ogniwo).

Okładziny polietylenowe: przyklejone folie polietylenowe, w których od spodniej strony jest wtopiona tkanina tekstylna lub z włókna szklanego w celu polepszenia przyczepności (uprawnienia budowlane). Okładziny te chronią metal przed korozją, gdyż odznaczają się odpornością na kwasy, zasady, oleje itp.

Okładziny przeciwkorozyjne: folie z tworzyw sztucznych lub z gumy umocowane za pomocą kleju do chronionych powierzchni.

Optymalna ochrona przed korozją (optymalna: możliwie najlepsza) taki rodzaj zabezpieczenia lub takie przedsięwzięcia ochronne, które będą najlepiej wypełniać przeznaczone im funkcje i zapewniają najwyższe korzyści ekonomiczne (program egzamin ustny).

Organizmy: drobne istoty żyjące zwierzęce lub roślinne, jak algi, pleśnie, mchy, muszle itp., które przez działanie biochemiczne same powodują korozję lub zwiększają stopień działania innych substancji agresywnych.

Pasywacja: zamiana chemicznie aktywnej (czynnej) powierzchni metalu w odporną chemicznie, pasywną powierzchnię. Osiąga się to np. przez fosforanowanie i gruntowanie reaktywne (opinie o programie).

Piaskowanie: sposób oczyszczania powierzchni metalowej, przy którym piasek kwarcowy o określonej wielkości ziarn jest kierowany strumieniem sprężonego powietrza na oczyszczaną powierzchnię. W ochronie przed korozją sposób ten jest stosowany jako szczególnie racjonalny sposób odrdzewiania.

Piecowe wyroby lakierowe

Piecowe wyroby lakierowe: lakiery na żywicach: mocznikowej, fenolowej i melaminowej utwardzanych w podwyższonych temperaturach (przez tzw. wypalanie). Wykonane z nich pokrycia odznaczają się dużą odpornością na wpływy atmosferyczne, na działanie temperatury, związków chemicznych i wody.

Pigmenty: materiały organiczne lub nieorganiczne, nierozpuszczalne w spoiwach i rozpuszczalnikach, nadające barwę powłokom malarskim. Do pokryć przeciwkorozyjnych są stosowane wyłącznie pigmenty nieorganiczne aktywne lub pasywne.

Pigmenty bierne (pasywne, nieaktywne): pigmenty nie reagujące z substancjami, z którymi stykają się w powłoce malarskiej. Niektóre z pigmentów biernych odznaczają się bardzo dużą odpornością na wpływy chemiczne i na temperaturę (segregator aktów prawnych).

Pigmenty czynne: pigmenty reagujące chemicznie z określonymi składnikami spoiwa (np. kwasami tłuszczowymi) albo zanieczyszczeniami podłoża (np. cząsteczkami soli agresywnych) lub tez z wnikającymi później do pokrycia agresywnymi gazami bądź cieczami (np. siarkowodorem). Pigmenty takie podwyższają działanie ochronne pokrycia, jak również jego trwałość (żywotność).

Podatność na hydrolizę: właściwość związku chemicznego polegająca na uleganiu pod działaniem wody takiemu rozkładowi (hydrolizie), ze roztwór staje się kwaśny lub zasadowy.

Podłoże pod pokrycie malarskie: powierzchnia przewidziana i odpowiednio przygotowana do naniesienia na nią pokrycia malarskiego.

Pokost lniany: spoiwo olejne schnące w powietrzu przez utlenianie (promocja 3 w 1). Pokost lniany jest stosowany przeważnie do olejnych farb podkładowych i do kitów olejnych; jest produkowany z rafinowanego oleju lnianego wygrzewanego z małą ilością sykatyw.

Pokrycie malarskie (lakierowe): dwie lub więcej powłok malarskich (lakierowych) naniesionych jedna na drugą, przy czym właściwości poszczególnych powłok muszą być wzajemnie dostosowane.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 16 Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 17 Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 18
Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 19
Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 20 Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 21 Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 22
Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 32 Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 33 Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 34
Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 35
Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 36 Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 37 Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 38
Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prawidłowa budowa aneksu kuchennego zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami