Blog

02.11.2020

Ogólna charakterystyka stali sprężających

W artykule znajdziesz:

Ogólna charakterystyka stali sprężających

Ogólna charakterystyka stali sprężających

Stale stopowe walcowane na gorąco i nie poddane obróbce uszlachetniającej. Są to przede wszystkim stale krzemowo-manganowe (ok. 0,7%C, 0,3% Si, 1,2% Mn), a także niklowo-chromowe (ok. 1,5% Ni, 0,6% Cr) (program uprawnienia budowlane na komputer). Są one wytwarzane w prętach 0 8-32 mm i wykazują wytrzymałość na rozciąganie dochodzącą do 110 kG/mm2 (najczęściej 90-M00 kG/mm2) i wyraźną granicę plastyczności o wartości ok. 0,65 Rr. Są to stale spawalne, aczkolwiek przy spawaniu wymagają specjalnych zabiegów.

Można na nich nawalcowywać gwinty. Zaletą ich jest w pierwszym rzędzie możliwość produkcji prętów o stosunkowo dużych przekrojach, co umożliwia z kolei znaczne zmniejszenie ogólnej liczby drutów sprężających. Ujemną stroną tych stali jest ciągle jeszcze ich stosunkowo wysoka cena.
Stale ulepszone. Są to stale wytwarzane zgodnie z procesem technologicznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Posiadają one strukturę drobnoziarnistą nie wykazującą specjalnej anizotropii. Wykonuje się je o średnicach 0 5-9 mm, gdyż przy większych przekrojach obróbka termiczna nie dochodzi do rdzenia przekroju. Druty profilowe posiadają przekroje 12-60 mm2. Wytrzymałość na rozciąganie waha się zazwyczaj od 150 do 170 kG/mm2. Wykazują one wyraźną, wysoką granicę plastyczności o wartości (0,8-0,9) Rr i wystarczająco duże wydłużenia przy zerwaniu (5-6%). Okoliczności te umożliwiają przyjęcie stosunkowo wysokich naprężeń dopuszczalnych. Dostarczane są w kręgach o średnicy 1,0-2,5 m (o ciężarze do 120 kG) i są proste po rozwinięciu.

Ostatnio prowadzi się prace nad wprowadzeniem stali molibdenowo-chromowych o dużych średnicach, ulepszanych w specjalnych piecach elektrycznych (uprawnienia budowlane).
Stale twarde, ciągnione na zimno. Są to stale węglowe (0,6-0,9% C), na ogół bez dodatków stopowych, wytwarzane według procesu II. Wytrzymałości tych stali przy dostatecznej jeszcze wydłużalności są następujące przy drutach 0 1,5-2,5 mm - ok. 240 kG/mm2, przy drutach 0 5 mm - ok. 170-180 kG/mm2, przy drutach 0 7 mm - ok. 160-170 kG/mm2. Należy zaznaczyć, że wytrzymałość cienkich strun fortepianowych może osiągnąć nawet wartość 400 kG/mm2, jednak materiał ten jest zbyt kruchy dla zastosowania do sprężenia. Nie wykazują one wyraźnej granicy plastyczności i wykres o (e) nie posiada, ściśle biorąc, części liniowej. Tak zwana konwencjonalna granica plastyczności wynosi (0,9-M),95) Rr, wskutek czego naprężenia dopuszczalne muszą być tu przyjmowane z pewną ostrożnością (program egzamin ustny).

Wydłużenia drutów

Wydłużenia tych drutów są na ogół dostateczne (ok. 7%). Dostarczane są one w stanie prostowanym (w dużych kręgach) lub nie prostowanym (w małych kręgach) i wówczas wymagają dodatkowego prostowania. Druty nie poddane odpuszczaniu (zwłaszcza o małej średnicy, do ok. 2,5 mm) bywają zanieczyszczone resztkami smarów używanych przy przeciąganiu, pogarszającymi przyczepność do betonu.
Druty profilowane, splatane, liny. Pręty i druty profilowane, tzn. o przekroju okresowo zmiennym, mogą być uzyskiwane bądź ze stali stopowych, ewentualnie ulepszonych, bądź też przez walcowanie na zimno (typ obróbki - 2) (opinie o programie).

Wytrzymałości nie odbiegają tu na ogół od podanych powyżej dla stali stopowych i przeciąganych. Stale płaskie, skręcane ,.Neptun”, gdzie przez skręcanie polepszono przyczepność do betonu,  przedstawiono stale niemieckie „Sigma” o przekroju owalnym, żebrowanym.
Splata się je z 2 do 7 drutów 0 2,5-7 mm, ciągnionych na zimno. Skok splotu podaje się w stosunku do średnicy poszczególnego drutu lub do średnicy linki. Do konstrukcji sprężonych stosuje się sploty o skoku równym 10-14-krotnej średnicy drutu (segregator aktów prawnych).

Sploty wpływają (wskutek docisku bocznego drutów) na wykres o (r) linki. Wytrzymałość
linki wynosi ok. 95% wytrzymałości teoretycznej, obliczonej jako suma wytrzymałości drutów składowych. Wynika to z przeciążenia drutów wskutek zgięcia oraz nierównomiernego rozkładu sił w poszczególnych drutach. Zmiany zależności o (e) zależą od skoku splotu, aczkolwiek zmiany skoku w granicach ok. 10% nie wywierają wyraźnego wpływu na odkształcenie i wytrzymałość (promocja 3 w 1)..

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami