Blog

12.05.2019

Egzamin pisemny – przebieg

W artykule znajdziesz:

Egzamin pisemny – jak przebiega?

Egzamin pisemny jest uważany za łatwiejszy etap egzaminu na uprawnienia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jednak zdawalność z roku na rok spada, więc warto wiedzieć, jak się dobrze przygotować i jak właściwie przebiega ta część egzaminu.

Egzamin pisemny – jak przebiega?

Za przygotowanie pytań testowych na egzamin pisemny odpowiada Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, opierając się na aktualnych przepisach (program na komputer). Na kilka miesięcy przed egzaminem na stronie izby publikowany jest wykaz aktów prawnych i norm, które będą wymagane na egzaminie. Pytania wybierane są z bazy zawierającej kilka tysięcy pytań, a testy tworzone są dla każdej specjalności uprawnień budowlanych w sposób losowy (program na telefon).

Egzamin ma postać testu jednokrotnego wyboru, co oznacza, że spośród podanych odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa. Zakres egzaminu, czas jego trwania, liczba pytań oraz liczba poprawnych odpowiedzi to parametry są ustalane w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, o które stara się kandydat (opinie o programie). Najwięcej pytań testowych dotyczy uprawnień łącznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – test składa się z 90 pytań, z czego 63 dotyczą prawa budowlanego i związanych z nim ustaw, 18 warunków BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, a 9 kodeksu postępowania administracyjnego (segregator aktów prawnych). Egzamin trwa 135 minut – konieczne jest udzielenie 68 poprawnych odpowiedzi.

Kiedy rozpoczyna się egzamin?

Egzamin pisemny rozpoczyna się we wszystkich izbach okręgowych w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Datę sesji wiosennej i jesiennej ustala komisja kwalifikacyjna. Miejsce egzaminu jest ustalane odrębnie przez poszczególne okręgowe izby inżynierów (promocja 3 w 1).

Każdy kandydat, który złożył wniosek o uprawnienia budowlane, najpóźniej na miesiąc przed egzaminem otrzymuje informację o dopuszczeniu do egzaminu. Informacja ta jest wysyłana listem polecony, a w piśmie znajduje się dokładna data oraz miejsce egzaminu (program egzamin ustny). Wyniki są ogłaszane do kilku godzin po zakończeniu egzaminów, a osoby, które zaliczyły test od razu dowiadują się, kiedy odbędzie się część ustna egzaminu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami