Ogólne wymogi i zmiany formalne


Zmiany w uprawnieniach budowlanych

 

Uprawnienia budowlane pozwalają na działanie z zakresu pełnienia samodzielnego technicznego stanowiska w budownictwie. Dzięki nim, osoba na tym stanowisku ma możliwość projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi.

 

Ogólne wymogi z zakresu prawa budowy:
- wykształcenie wyższe (bądź średnie),
- odbycie praktyki na budowie,
- złożenie egzaminu.


Natomiast wymagania 2017 r. uległy nieco zmianie. Po zmianach kwalifikacje kandydata będą sprawdzane przez komisje kwalifikacyjne, np. przez analizę suplementu do dyplomu. Do tej pory takich kwalifikacji dokonywało się poprzez potwierdzenia zgodności kierunku z listą kierunków, które są określone w rozporządzeniu. Zmiany nastąpiły także w praktyce zawodowej. Będzie ona musiała spełniać wymogi jakościowe, które będą określone w standardach praktyki zawodowej. Natomiast jeśli chodzi o praktykę do projektowania to zamiast roku praktyki w biurze i roku na budowie, trzeba będzie odbyć rok i pół w biurze i pół roku na budowie. W nowym projekcie został utrzymany podział egzaminu na ustny i pisemny. Natomiast egzamin pisemny już nie będzie musiał być przygotowany w formie testowej. Dodatkowo w egzaminie na uprawnienia będzie mógł w nim uczestniczyć obserwator, czyli przedstawiciel ministra do spraw gospodarowania przestrzenią i mieszkalnictwa.

 

Jeżeli chodzi o zmiany formalne to są one następujące:


- do specjalizacji instalacyjnej (np. gazowych, wodociągowych, itd.) urządzenia i instalacje klimatyzacyjne,
- zostanie wyodrębniona oddzielna specjalność kolejowa - sterowanie ruchem kolejowym,
- projekt zakłada rezygnację z wyodrębniania specjalizacji w ramach już istniejących specjalności z uprawnień budowlanych.

 

Osoby, które będą się starać zdobyć uprawnienia budowlane czeka duża zmiana. Projekt przedstawia kilka istotnych zmian - od zmian na egzaminie, aż po praktykę zawodową. Na początku może to oznaczać dezorganizację, gdyż te wszystkie zmiany będą także zależeć od innych dokumentów i wymogach w nich zawartych. Część dokumentów dopiero zostanie przygotowana.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami