Blog

Wczesne drewno zdjęcie nr 10
30.05.2018

Ogólne wymogi i zmiany formalne

W artykule znajdziesz:

Ogólne wymogi i zmiany formalne


Zmiany w uprawnieniach budowlanych

 

Uprawnienia budowlane pozwalają na działanie z zakresu pełnienia samodzielnego technicznego stanowiska w budownictwie. Dzięki nim, osoba na tym stanowisku ma możliwość projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi.

 

Ogólne wymogi z zakresu prawa budowy:
- wykształcenie wyższe (bądź średnie),
- odbycie praktyki na budowie,
- złożenie egzaminu.


Natomiast wymagania 2017 r. uległy nieco zmianie. Po zmianach kwalifikacje kandydata będą sprawdzane przez komisje kwalifikacyjne, np. przez analizę suplementu do dyplomu. Do tej pory takich kwalifikacji dokonywało się poprzez potwierdzenia zgodności kierunku z listą kierunków, które są określone w rozporządzeniu. Zmiany nastąpiły także w praktyce zawodowej. Będzie ona musiała spełniać wymogi jakościowe, które będą określone w standardach praktyki zawodowej. Natomiast jeśli chodzi o praktykę do projektowania to zamiast roku praktyki w biurze i roku na budowie, trzeba będzie odbyć rok i pół w biurze i pół roku na budowie. W nowym projekcie został utrzymany podział egzaminu na ustny i pisemny. Natomiast egzamin pisemny już nie będzie musiał być przygotowany w formie testowej. Dodatkowo w egzaminie na uprawnienia będzie mógł w nim uczestniczyć obserwator, czyli przedstawiciel ministra do spraw gospodarowania przestrzenią i mieszkalnictwa.

 

Jeżeli chodzi o zmiany formalne to są one następujące:


- do specjalizacji instalacyjnej (np. gazowych, wodociągowych, itd.) urządzenia i instalacje klimatyzacyjne,
- zostanie wyodrębniona oddzielna specjalność kolejowa - sterowanie ruchem kolejowym,
- projekt zakłada rezygnację z wyodrębniania specjalizacji w ramach już istniejących specjalności z uprawnień budowlanych.

 

Osoby, które będą się starać zdobyć uprawnienia budowlane czeka duża zmiana. Projekt przedstawia kilka istotnych zmian - od zmian na egzaminie, aż po praktykę zawodową. Na początku może to oznaczać dezorganizację, gdyż te wszystkie zmiany będą także zależeć od innych dokumentów i wymogach w nich zawartych. Część dokumentów dopiero zostanie przygotowana.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Wczesne drewno zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Wczesne drewno zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Wczesne drewno zdjęcie nr 15 Wczesne drewno zdjęcie nr 16 Wczesne drewno zdjęcie nr 17
Wczesne drewno zdjęcie nr 18
Wczesne drewno zdjęcie nr 19 Wczesne drewno zdjęcie nr 20 Wczesne drewno zdjęcie nr 21
Wczesne drewno zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wczesne drewno zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wczesne drewno zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wczesne drewno zdjęcie nr 31 Wczesne drewno zdjęcie nr 32 Wczesne drewno zdjęcie nr 33
Wczesne drewno zdjęcie nr 34
Wczesne drewno zdjęcie nr 35 Wczesne drewno zdjęcie nr 36 Wczesne drewno zdjęcie nr 37
Wczesne drewno zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wczesne drewno zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wczesne drewno zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami