Okładziny chemoodporne

Okładziny chemoodporne

Folie nakleja się na przygotowaną powierzchnię metalową. Uszczelnianie połączeń folii z tworzyw sztucznych następuje przez spawanie połączenia lub naklejenie nań listwy przykrywającej. W schemacie 42 obrazującym procesy produkcyjne folii z tworzyw sztucznych i kauczuku uwzględniono folie stosowane obecnie na okładziny zabezpieczające metal przed korozją (okładziny zbiorników, rur o większych średnicach, elementów aparatury itp.) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podstawowe wiadomości o pochodzeniu i właściwościach ważniejszych 4- tworzyw, plastomerów i elastomerów wchodzą w zakres programu D ogólnego wykształcenia. Powinniście sami sprawdzić swoje wiadomości w tym zakresie przez udzielenie odpowiedzi na podane niżej pytania. Na okładziny chemoodporne są stosowane w Polsce również folie poliizobutylenowe (oppanol) (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Mają one szereg cennych właściwości wyróżniających je spośród innych folii z tworzyw sztucznych. Są one elastyczne w zakresie temperatur od - 50 do H 100°C i zachowują przy tym dobre właściwości mechaniczne. Odznaczają się paro- i gazoszczelnością, są’ odporne na działanie wody, roztworów kwasów, zasad i soli. Nie są odporne na działanie węglowodorów aromatycznych benzyny, terpentyny, dwusiarczku węgla i innych rozpuszczalników (uprawnienia budowlane).

Pod wpływem światła słonecznego folia ulega starzeniu. Ponadto wykazuje płynność na zimno, to znaczy ze folia luźno zawieszona pod wpływem własnego ciężaru ulega wydłużeniu juz w temperaturze pokojowej. Dobrze wykonane okładziny z folii poliizobutylenowej nie narażone na działanie rozpuszczalników i bezpośredniego świana słonecznego wykazują dobrą odporność na działanie wielu czynników agresywnych i dobrą trwałość. Do przyklejania folii poliizobutylenowej stosuje się produkowany w kraju ioecjalny klej (klej C) (program egzamin ustny). Do przyklejania folii z twardego i zmiękczonego PCW do powierzchni stalowych, spośród klejów aktualnie produkowanych w kraju, nadają się klej winylowy N1, N2 i N3 oraz epidian N5 z utwardzaczem aminowym. Do przyklejania okładzin gumowych do stali nadają się kleje Butapren L-40, Butapren OBT-III i Butapren B.

Obiekty metalowe narażone

Obiekty metalowe narażone na działanie silnie agresywnych substancji zabezpiecza się często przed korozją przy odpowiednich kształtach obiektów za pomocą okładzin z gumy lub tworzyw sztucznych. Dotyczy to przede wszystkim okładzin zbiorników i rurociągów oraz urządzeń produkcyjnych w przemyśle chemicznym (opinie o programie). W zależności od przewidywanego zagrożenia stosowane są okładziny z twardego PCW, miękkiego PCW, miękkiego polietylenu, folii kauczukowej i folii poliizobutylenowej. Okładziny te są bardzo odporne na działanie wody, zasad, kwasów, roztworów soli, rozpuszczalników, olejów. Chronią one skutecznie metal przed substancjami agresywnymi.

W poprzednim rozdziale poznaliście różne materiały stosowane do robót przeciwkorozyjnych. Dowiedzieliście się również dość dużo o wykonawstwie robót przeciwkorozyjnych. Zdobytą wiedzę w tym zakresie musicie jeszcze jednak uzupełnić poznając dokładniej wykonawstwo najczęściej stosowanych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Wykonawstwo tych zabezpieczeń jest tematem (segregator aktów prawnych).

Do budowy maszyn, środków transportowych, statków i urządzeń są stosowane przede wszystkim nieodporne na korozję stale zwykłe niestopowe. Niezbędna ochrona przed korozją elementów budowli i urządzeń ze zwykłej stali jest dokonywana przeważnie bezpośrednio przed ich montażem (ochrona wstępna na placu budowy) i zaraz po montażu. Jako środki ochrony stosuje się pokrycia metalowe lub niemetalowe i okładziny. Tworzą one warstwę oddzielającą stal od agresywnego środowiska (promocja 3 w 1).

Ze względu na to, że warunki środowiska i warunki pracy stalowych konstrukcji budowlanych lub innych obiektów niewiele się na ogół zmieniają, liczba stosowanych środków ochrony przeciwkorozyjnej nie jest zbyt wielka. Są to:

  • w zakresie pokryć metalowych: metalizacja natryskowa, cynkowanie ogniowe, powłoki malarskie lakierowe zawierające pyl cynkowy;
  • w zakresie pokryć niemetalowych: pokrycia z farb olejnych, lakierów i emalii, pokrycia bitumiczne;
  • w zakresie okładzin: okładziny z folii gumowych i z tworzyw sztucznych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !