Okrągłe żelbetowe silosy

Okrągłe żelbetowe silosy

Rzadko spotykane rozwiązanie zastosowano w Zakładach Cementowych w Raguzie. Wykonano tam okrągłe żelbetowe silosy na surowiec o średnicy 10,6 m i wysokości 18,50 m. Poszczególne komory zostały ustawione na 5 słupach - 4 na obwodzie i jeden w środku. Słupy stoją na oddzielnych stopach fundamentowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zużycie betonu wyniosło 0,2 ms, stali -19 kg na 1 m3 składowanego materiału o y = 1.0 T/m3 i kącie stoku naturalnego qi = 15°. Zastosowany schemat podparcia płyty dennej - słup środkowy - powoduje znaczne zmniejszenie momentów w płycie. oparto na przegubach gumowych, ustawionych na płycie żelbetowej grubości 1,5 m, zabetonowanej na wierzchu czterech silosów dolnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy wykonywaniu płyty, ze względu na znaczną wysokość ponad terenem, aby uniknąć konieczności rusztowania, zastosowano deskowanie ułożone na systemie promienistych stalowych belek kratowych opartych na ścianie silosu i na stalowym kratowym słupie centralnym.

Płytę podzielono dylatacjami na 4 części, z których każda opiera się na jednym silosie. W związku z tym podziałem dwa silosy górne zostały oparte na dwóch oddylatowanych od siebie płytach.
Dla uniknięcia powstawania momentów w podporach górnych silosów zastosowano obok łożysk przegubowych łożyska przegubowo-przesuwne. Łożysko przegubowe składa się: z płyty gumowej grubości 8 cm i średnicy 60 cm zamkniętej pierścieniem stalowym, płyty okrągłej dociskającej i blach łożyskowych.

Łożysko tego rodzaju pozwala na przeniesienie znacznych obciążeń oraz umożliwia obrót słupa w dowolnym kierunku. W przypadku wychylenia się obciążonego słupa, guma zachowująca się jak gęsta ciecz, powoduje prawie równomierny rozkład ciśnienia na płyty łożyskowe i dalej na fundamenty, czym korzystnie odróżnia się od łożysk stalowych i ołowianych, wywołujących w tym przypadku znaczne mimośrody (uprawnienia budowlane). Odpowiednio dobrany gatunek gumy może przejąć naprężenia rzędu 400 kG/cm2, przy zachowaniu jeszcze dobrych właściwości sprężystych.

Silosy dolne

W danym przypadku naprężenia wynosiły tylko 140 kG/cm2. Zabezpieczona od działania warunków atmosferycznych guma praktycznie nie starzeje się prędzej niż reszta konstrukcji. Łożysko przegubowo-przesuwne składa się z łożyska przegubowego, do którego dołem i górą dołożono po 4 prostopadle do siebie ułożone wałki, w celu umożliwienia przesuwu w dowolnym kierunku (program egzamin ustny).

Silosy dolne, przeznaczone do magazynowania mączki, zaprojektowano - ze względu na znaczne obciążenie z góry stałe i zmienne - o ścianach żelbetowych grubości 30 cm. Dla usprawnienia wykonawstwa i umożliwienia prowadzenia deskowania ślizgowego od pierścienia fundamentowego, w specjalny sposób rozwiązano otwór dla tunelu odbiorczego. Tunel ten oddylatowano od ścian silosu, a otwory w ścianie, stanowiące przedłużenie tunelu (opinie o programie).
W Cementowni Rudniki o suchej metodzie produkcji cementu, wykonano w roku 1963 na oddziale homogenizacji ciekawą konstrukcję silosów ustawionych w dwóch kondygnacjach. Na czterech dużych silosach służących do magazynowania rezerwy produkcyjnej zabezpieczającej ciągłość pracy pieców, o średnicy 15 m i pojemności po 4000 ton mączki, ustawiono 6 silosów homogenizacyjnych każdy o średnicy 8,36 m i pojemności 1000 ton (segregator aktów prawnych).

Ogólna wysokość konstrukcji wynosi ok. 50 m powyżej poziomu terenu. Górne silosy homogenizacyjne, w których odbywa się mieszanie zmielonej mączki wskutek intensywnej aeracji, obliczono na parcie hydrostatyczne przy Y = 1,0 T/m3. Mają one ściany o grubości 18 cm sprężone kablami przebiegającymi wewnątrz ściany.

Ściany te zostały u dołu oparte na pierścieniu, na którym także zawieszono stalowy stożkowy lej. Poniżej leja wycięto w walcowej ścianie podtrzymującej silos trzy otwory łukowe, tworząc w ten sposób trzy zwężające się ku dołowi podpory (promocja 3 w 1). Podpory te, przenoszące siłę po ok. 400 T, wzmocniono, uzyskując obramowanie zdolne do przejęcia występujących sił.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami