Okres dojrzewania wyrobu

Okres dojrzewania wyrobu

Wszystkie z wymienionych procesów wzajemnie zazębiają się i tworzą całe kompleksy wpływających na siebie fizyko-chemicznych skutków (program uprawnienia budowlane na komputer).
Należy podkreślić, że złożoność zachodzących procesów nie jest jeszcze dostatecznie zbadana w całej rozciągłości i stanowi dla technologów szerokie pole do dalszych badań. W krajach skandynawskich przykłada się do tego okresu dojrzewania wyrobu specjalną wagę, prowadząc bardzo skrupulatne pomiary temperatury w czasie, alkaliczności, skurczu kontrakcyjnego i temperatury otoczenia.

W zakładach produkcji betonu komórkowego zachodzi konieczność zwrócenia specjalnej uwagi na dotrzymanie następujących warunków związanych ze wstępnym dojrzewaniem wyrobów:
- temperatura formy i temperatura w hali odlewów i dojrzewania nie powinna być niższa niż 20 °C,
- wzrost temperatury wyrobu na skutek hydratacji spoiwa nie może przebiegać w sposób zbyt szybki (każdy rodzaj technologii ma charakterystyczną krzywą wzrostu temperatury, optymalną dla danej technologii),
- temperatura w komorze dojrzewania musi być dostosowana do ustalonego rodzaju technologii (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
- wyroby podczas wyrastania powinny być przykryte zasłonami polietylenowymi, aby utrudnić zbyt gwałtowne odparowywanie wody z wyrobu, co zwykle prowadzi do powstawania nadmiernej ilości przerw między komórkami. W przyszłości dojrzewanie wyrobu powinno odbywać się w formach zamkniętych, dla umożliwienia wykonywania odlewów w dowolnie wysokich formach, bez ujemnych skutków sedymentacyjnych i spłaszczania komórek,
- należy unikać nakładania się hydratacyjnego samoocieplania wyrobu z maksimum nagrzewania w komorze dojrzewania wyrobu, gdyż może to powodować ujemne zjawisko zbyt gwałtownego przegrzania wyrobu,
- wyrastająca masa musi być poddana okresowemu wibrowaniu (uprawnienia budowlane).
Z wymienionych warunków, warunek ostatni, tj. konieczność okresowego wibrowania wyrastającej masy, wymaga - jako szczególnie ważny - szerszego nieco omówienia.
Metoda wibrowania polega na wywołaniu drgań o różnej częstotliwości i sile (6000-4-12 000 drgań/min i wyżej). Drgania te są przenoszone za pomocą urządzeń wibracyjnych przeważnie drogą pośrednią na masę odlewu.

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Celem wprowadzenia wibrowania do technologii betonu komórkowego było uzyskanie wyższej wytrzymałości oraz poprawienie innych cech i własności (A. J. Popow).
Już pierwsze próby wykazały, że zastosowanie wibrowania stwarza możliwość uzyskania następujących efektów bezpośrednich:
- zredukowanie wody zarobowej do 10% (program egzamin ustny),
- uaktywnienie reakcji między spoiwem wapiennym i proszkiem glinowym,
- zmniejszenie zużycia proszku glinowego o 10-15%,
- wzrost wytrzymałości na ściskanie o 15-50%,
- kilkakrotne przyśpieszenie tężenia masy odlewu (2-3-krotne),
- zwiększenie mrozoodporności o 10-40%,
- zmniejszenie nasiąkliwości i skurczu o ok. 25% (opinie o programie).

Dobre wyniki daje zastosowanie przy wibrowaniu większych częstotliwości drgań rzędu 8000-12 000 drgań na minutę o amplitudzie 0,20-0,25 mm przez okres 10 sek na początku wibrowania i następnie okres 60 sek przed końcem wiązania wstępnego. Poszczególne technologie wymagają pewnych korekcji okresów wibrowania. Zasadniczo wibrowanie nie może być rozpoczęte przed początkiem wiązania i musi być zakończone przed końcem wyraźnego wzrostu wytrzymałości.
Węzeł dzielenia świeżej masy betonu komórkowego należy, poza węzłem dozowania składników i węzłem autoklawizacji, do najważniejszych w zakładzie. Od pracy tego węzła uzależniona jest forma i kształt wyrobów gotowych, ich powierzchnia i tolerancje wymiarowe (segregator aktów prawnych).

Poczynając od prymitywnego sposobu ręcznego przeciągania drutu przez masę gazobetonu, a kończąc na skomplikowanych, automatycznych krajalnicach, we wszystkich wypadkach do cięcia świeżej masy najlepiej nadaje się napięty, cienki drut stalowy. Prawidłowe jednak rozwiązanie urządzenia krojącego (krajalnicy) nic jest proste i wymaga ścisłej współpracy technologa betonu komórkowego z dobrym konstruktorem maszynowym (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !