Okres gwarancyjny wyrobu

Okres gwarancyjny wyrobu

Emalię poliuretanową należy nakładać na suche, gładkie, niepylące, czyste, odtłuszczone powierzchnie. Należy ją nakładać kilkakrotnie w celu uzyskania grubości pokrycia co najmniej 150 mikronów. Podkład stalowy należy uprzednio dwukrotnie gruntować emalią czerwoną tlenkową o symbolu 7663-175-250.
Zużycie emalii: 1 1 wystarcza do pokrycia ok. 6 m2 powierzchni (program uprawnienia budowlane na komputer).

Składnik I i II należy chronić przed wilgocią. Naczynia po każdorazowym użyciu należy szczelnie zamykać. Utworzenie się pianki na składniku II świadczy o jego zniszczeniu pod wpływem wilgoci. Okres gwarancyjny wyrobu wynosi 3 miesiące.
Emalia gotowa, a zwłaszcza składnik II, działają toksycznie na skórę ludzką. Należy chronić ciało przed bezpośrednim zetknięciem z emalią, po pracy myć ręce. Ze względu na łatwopalne rozcieńczalniki należy przestrzegać warunków p.poż.
Farba emulsyjna Emolit (symbol 6150-718) stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej kopolimeru styrenowego z kwasem akrylowym lub metakrylowym, z dodatkiem zmiękczaczy, środków zwilżających i stabilizujących.

Farby Emolit produkowane są w szerokiej gamie kolorów od pastelowych do pełnych, zgodnie z kartą kolorów producenta. Farby emulsyjne Emolit nie zawierają rozpuszczalników organicznych, są nietoksyczne i niepalne. Dają powłoki szybkoschnące i elastyczne. Powłoki te mają strukturę mikroporowatą, odznaczają się odpornością na ścieranie i dobrą przyczepnością do pod- łoży cementowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Farby te są odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz wody, alkaliów i kwasów atmosfery przemysłowej. Charakteryzują się stosunkowo małą przepuszczalnością pary wodnej i powietrza. Są odporne na mycie wodą z mydłem oraz na działanie środków dezynfekcyjnych.

Całkowita grubość powłoki

Farby emulsyjne Emolit stosuje się do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych dla zabezpieczenia powierzchni betonów, tynków, płyt azbestowych i cementowych itp. przed działaniem agresywnej atmosfery w zakładach przemysłowych (uprawnienia budowlane). Farby emulsyjnej Emolit nie należy bezpośrednio stosować na powierzchnie metalowe i drewniane.

Przed przystąpieniem do malowania farbę Emolit należy wymieszać. Farbę nakłada się za pomocą pędzla lub pistoletu. Do rozcieńczenia farby stosuje się wodę pitną (nie należy używać do tego celu rozpuszczalników organicznych). Konsystencję roboczą farby należy ustalić przez próbne wymalowanie ok. 1 m2 powierzchni. Pierwszą warstwę wykonuje się farbą silnie rozcieńczoną (do lepkości ok. 60 sek wg Forda), następne warstwy farbą gęściejszą (program egzamin ustny).
Całkowita grubość powłoki powinna wynosić co najmniej 120 mikronów, co odpowiada 3-p4-krotnemu malowaniu pędzlem.
Poszczególne warstwy powłoki należy wykonywać po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej.
Farby Emolit nie można stosować w temperaturze poniżej 10°C jak również przy silnym nasłonecznieniu.

Podłoża cementowe pod powłoki z farb Emolit powinny być mocne, niepylące i czyste, mogą być lekko wilgotne (opinie o programie).
Dla otrzymania żądanych kolorów, farby Emolit o różnych barwach można mieszać ze sobą w dowolnych stosunkach.
Zużycie farb: z 1 1 można pokryć ok. 7-f-10 m2 powierzchni przy jednokrotnym malowaniu pędzlem.

Farby emulsyjne Emolit pakowane są w beczki drewniane lub ze sklejki drewnianej, powleczone wewnątrz parafiną lub w transporterki z blachy stalowej ocynkowanej lub powleczonej wewnątrz lakierem piecowym, o pojemności do 100 1 albo w balony szklane - 25 i 50-litrowe (w koszach wiklinowych), względnie w puszki blaszane lub naczynia szklane o pojemności do 5 1 (segregator aktów prawnych).

Farby Emolit należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż 5°C, zabezpieczając je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres gwarancyjny farby wynosi 6 miesięcy.
Farby emulsyjne Emolit są nietoksyczne i niepalne. Przy natrysku pistoletem zaleca się stosowanie okularów ochronnych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !