Określanie warunków mieszkalnych

 

Określanie warunków mieszkalnych

Przepisy techniczno-budowlane zostały ustanowione w naszym kraju na podstawie prerogatywy zawartej w ustawie Prawo budowlane, określonej w formie rozporządzenia. Podział warunków technicznych uwzględnionych w przepisach techniczno-budowlanych (segregator aktów prawnych). Wśród przepisów techniczno-budowlanych znajdują się między innymi: warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane oraz ich usytuowanie, a także warunki techniczne samego użytkowania powstałych obiektów budowlanych. Poza tym wymienione wyżej warunki techniczne zawarte w ustawie zostały także podzielone na dwie podstawowe grupy. Do pierwszej z nich zalicza się przede wszystkim warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, szczegółowo określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Drugą grupę tworzą zaś warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle pomniejsze i obiekty tzw. małej architektury wraz z ich usytuowaniem. Sporządzenie tych wymogów należy do obowiązków właściwych ministrów (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa) (promocja 3 w 1).

 

Według Prawa budowlanego w przypadku pozostałych decyzji dotyczących warunków technicznych użytkowania wybranych obiektów decydujący głos mogą mieć ponadto: minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w sprawie budynków mieszkalnych oraz właściwi ministrowie (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa) w sprawie budowli i obiektów małej architektury. Wśród wymogów zawartych w rozporządzeniu o przepisach techniczno-budowlanych zebrane są między innymi zasady konstruowania: wejść do budynków, schodów, wszelkich pomieszczeń, instalacji technicznych, a także przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, higieny i zdrowia oraz mnóstwo innych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami