Blog

30.05.2018

Określanie warunków mieszkalnych

W artykule znajdziesz:

Określanie warunków mieszkalnych

 

Określanie warunków mieszkalnych

Przepisy techniczno-budowlane zostały ustanowione w naszym kraju na podstawie prerogatywy zawartej w ustawie Prawo budowlane, określonej w formie rozporządzenia. Podział warunków technicznych uwzględnionych w przepisach techniczno-budowlanych (segregator aktów prawnych). Wśród przepisów techniczno-budowlanych znajdują się między innymi: warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane oraz ich usytuowanie, a także warunki techniczne samego użytkowania powstałych obiektów budowlanych. Poza tym wymienione wyżej warunki techniczne zawarte w ustawie zostały także podzielone na dwie podstawowe grupy. Do pierwszej z nich zalicza się przede wszystkim warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, szczegółowo określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Drugą grupę tworzą zaś warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle pomniejsze i obiekty tzw. małej architektury wraz z ich usytuowaniem. Sporządzenie tych wymogów należy do obowiązków właściwych ministrów (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa) (promocja 3 w 1).

 

Według Prawa budowlanego w przypadku pozostałych decyzji dotyczących warunków technicznych użytkowania wybranych obiektów decydujący głos mogą mieć ponadto: minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w sprawie budynków mieszkalnych oraz właściwi ministrowie (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa) w sprawie budowli i obiektów małej architektury. Wśród wymogów zawartych w rozporządzeniu o przepisach techniczno-budowlanych zebrane są między innymi zasady konstruowania: wejść do budynków, schodów, wszelkich pomieszczeń, instalacji technicznych, a także przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, higieny i zdrowia oraz mnóstwo innych.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami