Określenie kategorii obiektów budowlanych


Określenie kategorii obiektów budowlanych

 

Polskie Prawo budowlane w specjalnym załączniku określa kategorie poszczególnych obiektów budowlanych oraz współczynniki ich kategorii, a także wielkości. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań budowlanych warto więc w pierwszej kolejności zapoznać się z wyżej wymienionym załącznikiem, aby podejmowane aktywności były zgodne z obowiązującym prawem.

 

Najważniejsze kategorie obiektów budowlanych


Kategoria obiektu budowlanego ma za zadanie grupować różne typy obiektów tego rodzaju. Wśród kategorii obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączniku można wymienić przede wszystkim: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe, inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie, elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy oraz budynki kultury, nauki i oświaty, budynki kultu religijnego, budynki administracji publicznej, ale również: wolno stojące kominy i maszty czy drogowe i kolejowe obiekty mostowe oraz całe mnóstwo innych obiektów.

 

Wszczynanie robót budowlanych a rodzaj danego obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu determinuje przede wszystkim wszelkie prace budowlane podejmowane w związku z daną budowlą. Warto jednak zawsze mieć na uwadze fakt, że osoba, która podejmuje się wykonywania robót budowlanych w przypadkach objętych zastrzeżeniami w Prawie budowlanym, musi liczyć się z możliwością otrzymania grzywny, kary ograniczenia lub też pozbawienia wolności do lat dwóch. Zanim rozpocznie się więc realizację jakichkolwiek działań budowlanych, należy więc najpierw dokładnie zapoznać się z treścią prawa dotyczącego budownictwa oraz określić rodzaj obiektu poddawanego zmianom. Ponadto określenie kategorii konkretnego obiektu umożliwia uzyskanie pozwolenia na jego budowę od właściwych w tym celu organów. W przypadku błędnego określenia kategorii może to również zostać sprostowane.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami