Blog

Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 10
30.05.2018

Określenie kategorii obiektów budowlanych

W artykule znajdziesz:

Określenie kategorii obiektów budowlanych


Określenie kategorii obiektów budowlanych

 

Polskie Prawo budowlane w specjalnym załączniku określa kategorie poszczególnych obiektów budowlanych oraz współczynniki ich kategorii, a także wielkości. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań budowlanych warto więc w pierwszej kolejności zapoznać się z wyżej wymienionym załącznikiem, aby podejmowane aktywności były zgodne z obowiązującym prawem.

 

Najważniejsze kategorie obiektów budowlanych


Kategoria obiektu budowlanego ma za zadanie grupować różne typy obiektów tego rodzaju. Wśród kategorii obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączniku można wymienić przede wszystkim: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe, inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie, elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy oraz budynki kultury, nauki i oświaty, budynki kultu religijnego, budynki administracji publicznej, ale również: wolno stojące kominy i maszty czy drogowe i kolejowe obiekty mostowe oraz całe mnóstwo innych obiektów.

 

Wszczynanie robót budowlanych a rodzaj danego obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu determinuje przede wszystkim wszelkie prace budowlane podejmowane w związku z daną budowlą. Warto jednak zawsze mieć na uwadze fakt, że osoba, która podejmuje się wykonywania robót budowlanych w przypadkach objętych zastrzeżeniami w Prawie budowlanym, musi liczyć się z możliwością otrzymania grzywny, kary ograniczenia lub też pozbawienia wolności do lat dwóch. Zanim rozpocznie się więc realizację jakichkolwiek działań budowlanych, należy więc najpierw dokładnie zapoznać się z treścią prawa dotyczącego budownictwa oraz określić rodzaj obiektu poddawanego zmianom. Ponadto określenie kategorii konkretnego obiektu umożliwia uzyskanie pozwolenia na jego budowę od właściwych w tym celu organów. W przypadku błędnego określenia kategorii może to również zostać sprostowane.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 15 Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 16 Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 17
Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 18
Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 19 Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 20 Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 21
Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 31 Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 32 Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 33
Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 34
Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 35 Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 36 Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 37
Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przed egzaminem czułem się prawie jak przed maturą zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami