Określenie kategorii obiektów budowlanych


Określenie kategorii obiektów budowlanych

 

Polskie Prawo budowlane w specjalnym załączniku określa kategorie poszczególnych obiektów budowlanych oraz współczynniki ich kategorii, a także wielkości. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań budowlanych warto więc w pierwszej kolejności zapoznać się z wyżej wymienionym załącznikiem, aby podejmowane aktywności były zgodne z obowiązującym prawem.

 

Najważniejsze kategorie obiektów budowlanych


Kategoria obiektu budowlanego ma za zadanie grupować różne typy obiektów tego rodzaju. Wśród kategorii obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączniku można wymienić przede wszystkim: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe, inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie, elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy oraz budynki kultury, nauki i oświaty, budynki kultu religijnego, budynki administracji publicznej, ale również: wolno stojące kominy i maszty czy drogowe i kolejowe obiekty mostowe oraz całe mnóstwo innych obiektów.

 

Wszczynanie robót budowlanych a rodzaj danego obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu determinuje przede wszystkim wszelkie prace budowlane podejmowane w związku z daną budowlą. Warto jednak zawsze mieć na uwadze fakt, że osoba, która podejmuje się wykonywania robót budowlanych w przypadkach objętych zastrzeżeniami w Prawie budowlanym, musi liczyć się z możliwością otrzymania grzywny, kary ograniczenia lub też pozbawienia wolności do lat dwóch. Zanim rozpocznie się więc realizację jakichkolwiek działań budowlanych, należy więc najpierw dokładnie zapoznać się z treścią prawa dotyczącego budownictwa oraz określić rodzaj obiektu poddawanego zmianom. Ponadto określenie kategorii konkretnego obiektu umożliwia uzyskanie pozwolenia na jego budowę od właściwych w tym celu organów. W przypadku błędnego określenia kategorii może to również zostać sprostowane.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !