Wymagania techniczne w budownictwie drogowym – planowane zmiany


Według zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury z 16 kwietnia 2018 roku już za 2 lata mają powstać nowe wymagania techniczne w zakresie dróg publicznych. Ich opracowanie zostało zlecone przez resort zespołowi, w skład którego wchodzą krajowe jednostki naukowe oraz firmy projektowe, takie jak Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawka oraz Transprojekt – Warszawa i Transprojekt Gdański. Koszt złożonego zamówienia oszacowano wstępnie na 4,65 mln zł, przy czym wyznaczony termin realizacji to 22 miesiące. Tytuł projektu to „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych”.
Ministerstwo Infrastruktury jest zobowiązane do zapewnienia odpowiednich warunków technicznych projektowania oraz utrzymania dróg i mostów. Muszą one gwarantować bezpieczeństwo każdemu użytkownikowi. Co ważne, wymagania dotyczące tego rodzaju inwestycji muszą być zoptymalizowane zarówno pod względem czasu wykonania, jak i związanych z realizacją projekt kosztów. Najważniejszym zadaniem konsorcjum, które wygrało przetarg, będzie stworzenie kompromisu między każdym z tych aspektów.
Projekt dotyczy nie tylko budowy dróg, ale także obiektów mostowych. Już teraz Ministerstwo Infrastruktury odebrało część opracowania, którego data zakończenia ustalona jest na sierpień 2018 roku. Wstępnie przygotowana część jest katalogiem typowych konstrukcji przepustów i drogowych obiektów mostowych. Pozwoli on na określenia powtarzalnych, optymalnych oraz funkcjonalnych pod kątem utrzymania i wykonania typów konstrukcji przepustów i drogowych obiektów mostowych. Celem wspomnianego opracowania ma być obniżenie kosztów budowy wspomnianych obiektów. Już teraz wiadomo, jakie rodzaje konstrukcji najlepiej spełniają swoją rolę zarówno pod względem funkcjonalnym i środowiskowym, jak i ekonomicznym.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !