Blog

Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 10
26.07.2018

Wymagania techniczne w budownictwie drogowym – planowane zmiany

W artykule znajdziesz:

Wymagania techniczne w budownictwie drogowym – planowane zmiany


Według zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury z 16 kwietnia 2018 roku już za 2 lata mają powstać nowe wymagania techniczne w zakresie dróg publicznych. Ich opracowanie zostało zlecone przez resort zespołowi, w skład którego wchodzą krajowe jednostki naukowe oraz firmy projektowe, takie jak Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawka oraz Transprojekt – Warszawa i Transprojekt Gdański. Koszt złożonego zamówienia oszacowano wstępnie na 4,65 mln zł, przy czym wyznaczony termin realizacji to 22 miesiące. Tytuł projektu to „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych”.
Ministerstwo Infrastruktury jest zobowiązane do zapewnienia odpowiednich warunków technicznych projektowania oraz utrzymania dróg i mostów. Muszą one gwarantować bezpieczeństwo każdemu użytkownikowi. Co ważne, wymagania dotyczące tego rodzaju inwestycji muszą być zoptymalizowane zarówno pod względem czasu wykonania, jak i związanych z realizacją projekt kosztów. Najważniejszym zadaniem konsorcjum, które wygrało przetarg, będzie stworzenie kompromisu między każdym z tych aspektów.
Projekt dotyczy nie tylko budowy dróg, ale także obiektów mostowych. Już teraz Ministerstwo Infrastruktury odebrało część opracowania, którego data zakończenia ustalona jest na sierpień 2018 roku. Wstępnie przygotowana część jest katalogiem typowych konstrukcji przepustów i drogowych obiektów mostowych. Pozwoli on na określenia powtarzalnych, optymalnych oraz funkcjonalnych pod kątem utrzymania i wykonania typów konstrukcji przepustów i drogowych obiektów mostowych. Celem wspomnianego opracowania ma być obniżenie kosztów budowy wspomnianych obiektów. Już teraz wiadomo, jakie rodzaje konstrukcji najlepiej spełniają swoją rolę zarówno pod względem funkcjonalnym i środowiskowym, jak i ekonomicznym.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 15 Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 16 Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 17
Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 18
Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 19 Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 20 Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 21
Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 31 Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 32 Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 33
Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 34
Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 35 Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 36 Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 37
Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prawdziwe znaczenie cementu w budownictwie zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami