Blog

23.04.2019

Okresowe czyszczenie przewodów kominowych

W artykule znajdziesz:

Okresowe czyszczenie przewodów kominowych - regulacje prawne

Okresowe przeglądy oraz czyszczenie przewodów kominowych jest obowiązkiem właścicieli i zarządców wszystkich budynków

Czyszczenie przewodów kominów

mieszkalnych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Są to czynności niezwykle ważne ze względu na bezpieczeństwo osób mieszkających oraz przebywających w obiektach.

W jaki sposób prawnie uregulowane jest czyszczenie kominów (program na komputer)? Według przepisu prawa budowlanego każdy posiadacz bądź zarządca nieruchomości mieszkalnej ma ustawowy obowiązek dokonywać jeden raz w roku przeglądu stanu technicznego oraz czyścić przewody kominowe (program na telefon). Jeśli instalacja kominowa nie będzie poddana takim czynnościom z mocy prawa właściciel zostanie ukarany mandatem 500 złotowym przez właściwego inspektora nadzoru budowlanego (opinie o programie). Oczywiście jednocześnie urzędnik wydaje nakaz przeprowadzenia natychmiastowej kontroli oraz udrożnienia przewodów kominowych.

Kto dokonuje przeglądów oraz czyszczenia kominów?

Najczęściej takich czynności dokonuje osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim, jeśli kontrola i czyszczenie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych (segregator aktów prawnych). W przypadku czynności kontrolnych kominów przemysłowych oraz kominów wolnostojących, wykonuje je osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane z uwagi na specyfikę obiektów. Kontrola oraz udrożnienie przewodów kominowych może być także dokonywana z urzędu przez inspektora nadzoru budowlanego, w sytuacji, kiedy stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w instalacji kominowej (promocja 3 w 1).

Jak odbywa się czyszczenie przewodów kominowych? Przede wszystkim takich czynności nie może wykonywać osoba do tego nieuprawniona. Czyszczenie może być przeprowadzone przez czeladnika, ale sprawdza i potwierdza stosowanym zaświadczeniem tylko mistrz kominiarski. Po kontroli stanu przewodów kominowych wystawia się protokół pokontrolny z ewentualnymi zaleceniami koniecznych napraw (program egzamin ustny). Po czyszczeniu komina potwierdza się zakres wykonanych prac podczas tej czynności.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami