Olejek tungowy

Olejek tungowy

Olejek tungowy otrzymuje się z nasion różnych gatunków Aleurites, występujących w Japonii, w Chinach i na Formozie. Nie jest to olejek eteryczny, jego głównym składnikiem jest kwas oleostearynowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Jest to jeden z najszybciej schnących olejów. Lakiery, emalie i powłoki sporządzane na oleju tungowym wykazują dużą wodoodporność oraz odporność na działanie kwasów i ługów.

Dlatego olej ten stosowany jest do sporządzania lakierów przeznaczonych do pokrywania samolotów, samochodów i podwodnych części jednostek pływających, poza tym w elektrotechnice, w produkcji cerat, linoleum i kaloszy.
Gumy drzewne są produktem działalności plazmy komórkowej. Mogą one powstawać albo jako wynik normalnych procesów fizjologicznych przebiegających w komórce, albo na podłożu przemian chorobowych, którym towarzyszą przemiany chemiczne błony i treści komórkowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przykładem takich przemian jest gumoza; jest to proces fermentacyjny, w wyniku którego powstają gumy drzewne. Wycieki gumy drzewnej można często obserwować na drzewach owocowych, jak trześnia, wiśnia i śliwa. Gumy drzewne są to przezroczyste, kleiste substancje, które na powietrzu szybko zestalają się w postaci żółtobrunatnej masy o muszlowatym przełomie (uprawnienia budowlane).

Gumy drzewne nie rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak alkohol lub eter, w wodzie natomiast silnie pęcznieją i przechodzą w roztwór koloidalny. Pod względem chemicznym gumy drzewne są mało zbadane. Są to potasowe, wapniowe i magnezowe sole kwasów organicznych występujące w połączeniu z pentozanami i heksozanami.
Ogólnie znaną gumą drzewną jest guma arabska otrzymywana z tropikalnych akacji, np. z drzew Acacia arabica Wild. Gumy tej używa się do produkcji kleju. Poza tym gumy drzewne stosowane są w farmacji, w przemyśle tekstylnym i cukierniczym. Gumy występujące na naszych drzewach nie mają większego znaczenia (program egzamin ustny).

Laktorezyny

Laktorezyny są to zbliżone do żywic soki występujące w rurkach mlecznych niektórych roślin. Roślinne soki mleczne, określane nazwą lateks, stanowią punkt wyjściowy do otrzymywania kauczuku; dlatego odpowiednie rośliny określa się mianem roślin kauczukodajnych. W lateksie występują w postaci koloidalnej zawiesiny drobne krople kauczuku, guty, żywic i innych ciał.
Surowy kauczuk jest substancją bezpostaciową, o barwie żółtawej do prawie czarnej (opinie o programie). Rozpuszcza się on w szeregu rozpuszczalników, a zwłaszcza w dwusiarczku węgla. Przy rozpuszczaniu kauczuk silnie pęcznieje, wchłaniając rozpuszczalnik w ilości do 40 razy większej od własnego ciężaru.

Kauczuk naturalny stanowi mieszaninę polimerów izoprenu (C5H8)n o różnym stopniu polimeryzacji. Stopień polimeryzacji, czyli ilość cząsteczek izoprenu w polimerach kauczuku (wartość n), zamyka się w granicach 1000-3000 dochodząc w wyjątkowych przypadkach do 5000 (segregator aktów prawnych).
Obecność wiązań podwójnych wskazuje na nienasycony charakter kauczuku i wynikającą stąd zdolność do reagowania z innymi substancjami, jak siarka, tlen i inne.
Kauczuk stanowi surowiec wyjściowy do produkcji gumy. Gumę otrzymuje się przez wulkanizację, działając na kauczuk siarką lub substancjami zawierającymi siarkę.

Otrzymana z kauczuku guma charakteryzuje się przewagą własności elastycznych nad plastycznymi, nieznaczną zmianą elastyczności w granicach —25° C do +100 C, kilkakrotnie wyższą w porównaniu z kauczukiem wytrzymałością na rozciąganie i nierozpuszczalnością w związkach rozpuszczających kauczuk. W celu otrzymania gumy wprowadza się do kauczuku 0,1-5% siarki w stosunku do ciężaru kauczuku. Przy dawkach siarki wynoszących 25-50% otrzymuje się różne rodzaje ebonitu.

Pierwotnym i do chwili obecnej najważniejszym źródłem otrzymywania naturalnego kauczuku jest liściaste drzewo Hevea brasiliensis Muell. Arg. rosnące dziko w podzwrotnikowych puszczach Brazylii. Drzewo to zostało wprowadzone w postaci plantacji na wyspach Archipelagu Malajskiego, gdzie obecnie koncentruje się produkcja kauczuku. Na skutek pomyślnie przeprowadzonej aklimatyzacji główny ciężar produkcji kauczuku przeniósł się z Brazylii do Indonezji (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !