Blog

28.12.2021

Dwustopniowe wytwórnie masy betonowej

Dwustopniowe wytwórnie masy betonowej
Dwustopniowe wytwórnie masy betonowej

Jednostopniowe wytwórnie masy betonowej o produkcji 20 m3/godz i więcej, oparte są na schemacie technologicznym, przy którym składniki suche podnoszone są jednorazowo na pełną wysokość budynku produkcyjnego do zasobników operacyjnych, a w czasie procesu mieszania przesuwają się stopniowo grawitacyjnie ku dołowi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dwustopniowe wytwórnie masy betonowej o produkcji do 20 m3/ /godz, oparte są na schemacie technologicznym, przy którym wszystkie składniki z wyjątkiem wody podnoszone są do zbiorników operacyjnych, po czym opuszczane są do kosza wsypowego betoniarki i powtórnie podnoszone i wrzucane do mieszalnika betoniarki. W ten sposób przy schemacie jednostopniowym składniki masy betonowej podnoszone są jeden raz, lecz na większą wysokość, a przy schemacie dwustopniowym na mniejszą wysokość, lecz dwukrotnie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zasadnicza przewaga schematu jednostopniowego nad schematem dwustopniowym polega na tym, że wytwórnia pracująca wg schematu jednostopniowego osiąga większą wydajność wskutek skróconego czasu trwania jednego cyklu roboczego oraz możności obsłużenia jednym zasobnikiem materiałowym o odpowiedniej liczbie przedziałów i wielkości kilku (do 4) betoniarek zainstalowanych w wytwórni (uprawnienia budowlane).

Równocześnie jednak w wytwórni o schemacie jednostopniowym potrzebne są bardziej wydajne i kosztowniejsze urządzenia do podnoszenia materiałów do zasobników operacyjnych, odmierzacze o sterowaniu elektrycznym lub pneumatycznym, stałe betoniarki itp.

Natomiast w wytwórniach zbudowanych według schematu dwustopniowego operacyjne zasobniki materiałowe są umieszczane na znacznie mniejszej wysokości, co umożliwia zastosowanie do transportu pionowego urządzeń znacznie prostszych i tańszych, np. przenośników taśmowych ruchomych, betoniarek ruchomych itp. Konstrukcja budynku wytwórni w tym przypadku jest znacznie prostsza i tańsza, jak również montaż wszystkich urządzeń technologicznych (program egzamin ustny).

Elementy prefabrykowane betonowe

Elementy prefabrykowane betonowe i żelbetowe mogą być produkowane: a. W zakładach stałych typu przemysłowego dla rynku ogólnokrajowego (resortowych lub rejonowych). Zakłady te są nastawione na produkcję masową lub wielko- seryjną elementów typowych i prowadzone są na pełnym rozrachunku gospodarczym podlegając bądź Zjednoczeniu Przemysłu Betonów, bądź terenowym zjednoczeniom budownictwa (opinie o programie). Produkcja w zakładach stałych odbywa się z reguły w halach produkcyjnych. Obok hal produkcyjnych niektóre zakłady mają dodatkowo poligon dla zwiększenia mocy produkcyjnej w okresie nasilenia sezonowego. Najwyższą formę organizacyjną tego typu zakładów stanowią kombinaty budowy domów oraz kombinaty budowy zakładów przemysłowych. Forma organizacyjna kombinatów wynika z uprzemysłowienia budownictwa i masowości produkcji stypizowanych elementów. W pomocniczych wytwórniach organizowanych przez przedsiębiorstwa budowlane w ramach produkcji pomocniczej, lokalizowanych w bazach produkcyjno-usługowych. Wytwórnie te działają zazwyczaj na wewnętrznym ograniczonym rozrachunku gospodarczym.

W pomocniczych wytwórniach organizowanych przez kierownictwa budowy na placach budowy lub w ich sąsiedztwie i nie wyodrębnionych z produkcji podstawowej (segregator aktów prawnych).

Ze względu na czas eksploatacji oraz charakter wyposażenia technologicznego, wytwórnie elementów prefabrykowanych można podzielić na dwa rodzaje:

  1. zakłady (wytwórnie) przemysłowe stałe,
  2. wytwórnie pomocnicze czasowe typu poligonowego (nieraz wyposażone w prowizoryczne budynki oraz w przestawne wiaty).

Wszystkie wytwórnie pomocnicze czasowe mają wspólną cechę - krótki okres eksploatacji (3-F5 lat), natomiast ich wyposażenie techniczne może się różnić dość znacznie. Często są one realizowane w postaci wytwórni polowych (poligonowych). Praca tego rodzaju wytwórni jest sezonowa i odbywa się przeważnie na otwartej przestrzeni. W tym przypadku powinny być stosowane ponad stanowiskami roboczymi daszki ochronne (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami