Operacje uszlachetniające

Operacje uszlachetniające

Przy produkcji kruszywa łamanego zasadniczą operacją uszlachetniającą jest granulowanie (program uprawnienia budowlane na komputer). Celem granulowania jest nadanie ziarnom kruszywa kształtu krępego (zbliżonego do sześcianu lub graniastosłupa) i eliminacja ziarn wydłużonych i płaskich, których wymiar największy przekracza trzykrotnie wymiar najmniejszy. Proces granulowania występuje przeważnie łącznie z procesem rozdrabniania średniego i drobnego na kruszarkach zaliczanych do grupy granulatorów.

W procesach produkcji kruszyw łamanych mogą występować także operacje uszlachetniające, takie jak przemywanie oraz wzbogacanie na sitach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Technologia przeróbki kamienia łamanego na kruszywo łamane. Proces produkcyjny dowolnego rodzaju kruszywa łamanego składa się z kolejnego poddawania przerabianej nadawy operacjom kruszenia i przesiewania. Liczba stadiów rozdrabniania zależy od rodzaju użytych kruszarek, charakteryzujących się różnym stopniem rozdrabniania oraz od rodzaju kruszonego surowca skalnego i żądanego kruszywa. Dla uzyskania kruszywa łamanego do betonów stosuje się od dwóch do czterech stopni kruszenia (uprawnienia budowlane). Liczba operacji przesiewania zależy od rodzaju przesiewaczy użytych do procesu produkcyjnego i żądanego rodzaju kruszywa. Operacje uszlachetniające wynikają z warunków fizycznych surowca skalnego oraz wymagań norm. Przy ustalaniu technologii procesu produkcyjnego powinno się uwzględniać dostosowanie metod przeróbki do właściwości surowca, upraszczanie procesu produkcyjnego, a przede wszystkim zapewnienie uzyskania dobrego jakościowo kruszywa oraz ograniczenie do minimum odpadów (program egzamin ustny).

Technologia produkcji kruszywa łamanego do betonów o markach do 250. Kamień łamany ze skał wapiennych, dolomitowych, piaskowcowych lub pochodzenia magmowego zostaje poddany kruszeniu wstępnemu na kruszarkach szczękowych lub stożkowych. Produkt wstępnego kruszenia jest poddawany przesiewaniu dla oddzielenia materiału dostatecznie rozdrobnionego - pozostałe ziarna kierowane są do kruszenia wtórnego (opinie o programie). W wypadku tendencji surowca do kruszenia się na ziarna płaskie i wydłużone cały produkt kruszenia wstępnego kieruje się do kruszenia wtórnego. Ze względu na częste zanieczyszczenia gliniaste w skałach osadowych stanowiących surowiec do produkcji tego kruszywa, stosuje się po kruszeniu wstępnym wzbogacenie produktu na sitach przez odprowadzenie drobnych ziarn z zasadniczą częścią zanieczyszczeń jako odpadu.

Kruszenie wstępne i wtórne

Do kruszenia wtórnego używa się kruszarek szczękowych, stożkowych oraz młotkowych i udarowo-odrzutowych. Przesiewanie ostateczne na żądane frakcje kruszywa łamanego odbywa się na różnego typu przesiewaczach. W wyjątkowych przypadkach proces produkcyjny uzupełnia się operacją przemywania na sitach gotowych frakcji kruszywa dla usunięcia otoczki pylastej z ziarn kruszywa (segregator aktów prawnych).

Technologia produkcji kruszywa łamanego do betonów o markach powyżej 250 (grysy twarde). Kruszywo to produkuje się ze skał magmowych, a wyjątkowo z bardzo twardych dolomitów, wapieni i piaskowców kwarcytowych. Kruszenie wstępne i wtórne przeprowadza się analogicznie jak przy produkcji kruszyw poprzednich z tym, że używa się do tego wyłącznie kruszarek szczękowych i stożkowych. Dwukrotnie kruszony materiał poddaje się dalszemu rozdrobnieniu na granulatorach stożkowych lub szczękowych. Operacja ta ma na celu poza dalszym rozdrobnieniem zgranulowanie ziarn kruszywa, czyli nadanie tym ziarnom kształtu krępego.
Przy produkcji wyłącznie grysów, po przesianiu nadziarno z granulatorów nawracane jest ponownie do tych granulatorów lub kierowane jest do czwar- tego stopnia kruszenia wyposażonego również w granulatory. Przekruszony produkt podlega klasyfikacji sitowej, w której rozdzielany jest na frakcje grysów i odpadowy miał. Dla eliminacji otoczki pyłów na ziarnach grysów można wprowadzać przemywanie gotowego produktu na sitach. Technologia produkcji grysików do sztucznych kamieni (lastryko).

Kruszywo to produkuje się z marmurów lub wapieni zbitych, podobnie jak kruszywo granulowane do betonów. Ze względu na wysoki stopień rozdrabniania stosuje się zazwyczaj trzy- i czterokrotne kruszenie. Dla produkcji grysików poza granulatorami stożkowymi i szczękowymi stosuje się powszechnie kruszarki walcowe (promocja 3 w 1).

Spośród maszyn do rozdrabniania o różnorodnych konstrukcjach, najczęściej używane przy produkcji kruszyw łamanych są kruszarki szczękowe, stożkowe, młotkowe, udarowe i walcowe.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !