Opieńka miodowa

Opieńka miodowa

Owocniki mają kształt cienkich płytek lub nieregularnych powłoczek wielkości kilku do kilkunastu centymetrów. Powstają one na odsłoniętych korzeniach i pniakach; górna powierzchnia owocników jest brunatna, a hymenofor jest biały, złożony z dużej liczby drobnych rureczek (program uprawnienia budowlane na komputer).

Huba korzeniowa jest grzybem występującym najczęściej w drzewostanach wyrosłych na gruntach porolnych.
Opieńka miodowa (Armillaria mellea Vahl.) - Agaricaceae. Opieńka występuje na wielu gatunkach drzew zarówno iglastych, jak liściastych; najczęściej poraża świerk i sosnę. Na żywych drzewach liściastych opieńka występuje rzadko; częściej spotyka się ją na pniach i korzeniach ściętych drzew. W związku z tym panuje pogląd, że opieńka występuje na drzewach iglastych jako pasożyt, natomiast w stosunku do gatunków liściastych przeważa saprofityczna działalność tego grzyba (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Opieńka jest szczególnie groźna dla świerka, zwłaszcza w drzewostanach górskich regla dolnego; z gatunków liściastych najczęściej atakuje brzozę i grab.
Grzybnia opieńki początkowo rozwija się w próchnicznej glebie i ściółce leśnej, następnie zaś strzępki jej wnikają (najczęściej w miejscu uszkodzonym) pod korę korzeni. Stąd grzybnia rozprzestrzenia się ku górze w postaci białych płatów pod korą, dochodząc w pniu na wysokość 4-5 m (uprawnienia budowlane).

Opieńka ma zdolność wytwarzania sznurów (rhisomorphae) zarówno pod korą opadniętych drzew, jak i w ziemi, w sąsiedztwie korzeni; dzięki nim opieńka może przerzucać się na korzenie sąsiednich drzew. Sznury posiadają barwę czarną.
Opieńka powoduje jasną zgniliznę zewnętrzną, która stopniowo rozszerza się od obwodu ku środkowi pnia; na granicy drewna porażonego i zdrowego występuje silne skupienie ciemniejszych strzępek grzybni, co uzewnętrznia się w postaci czarnej linii granicznej (program egzamin ustny).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Nawet w ostatnim stadium zgnilizny drewno nie wykazuje widocznych zmian struktury: obniża się jedynie jego twardość i ciężar właściwy. Mikroskopowe badania drewna porażonego przez opieńkę wskazują na destrukcyjny typ zgnilizny. W ściętym drewnie składowanym w suchych warunkach rozwój grzybni szybko ustaje.
Owocniki opieńki powstają u podstawy pnia lub na bocznej powierzchni pniaków i uschniętych drzew, bardzo rzadko na drzewach żywych (opinie o programie). Pojawiają się one jesienią, zwykle w dużych skupieniach. Owocniki mają postać szerokich żółtawobrązowych kapeluszy ustawionych na wysmukłych, jaśniej zabarwionych trzonkach.

Dolna powierzchnia kapelusza składa się z promieniście ułożonych blaszek; na obu powierzchniach tych blaszek znajdują się podstawki z licznymi zarodnikami. Owocniki opieńki są jadalne. Opieńka jest groźnym szkodnikiem fizjologicznym; jako szkodnik techniczny odgrywa drugorzędną rolę.
Huba ogniowa (Fomes igniarius [L.] Fr.) - Polyporaceae. Huba ogniowa jest bardzo pospolitym pasożytem drzew liściastych; najczęściej występuje na osice i grabie, rzadziej spotyka się ją na dębie, wierzbie, olszy, brzozie i innych gatunkach liściastych drzew leśnych oraz owocowych (segregator aktów prawnych).

Zarażenie następuje poprzez uszkodzenie kory, niekiedy nawet w bardzo młodym wieku drzewa (10-15 lat). Owocniki powstają w późniejszym wieku, prawdopodobnie nie wcześniej niż w 10 lat od chwili zakażenia. Postacią są one zbliżone do kopyt; ich kształt i barwa są w pewnym stopniu zmienne i zależą od gatunku drzewa, na którym powstaje owocnik. Górna powierzchnia owocników jest najczęściej szaroczarna, natomiast hymenofor złożony z drobnych rureczek ma barwę jasnoszarą.

Owocniki są bardzo twarde, wieloletnie; ich rozwój trwa do 50 lat, w związku z czym osiągają one duże wymiary. Górna powierzchnia owocników składa się ze schodkowato ułożonych, promieniowo spękanych, koncentrycznych warstw (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami