Opis funkcjonalny i techniczny pomieszczeń

Opis funkcjonalny i techniczny pomieszczeń

Pomieszczenia sanitarne konsumentów powinny być dostępne z przedsionka. Pomieszczenia te można sytuować w podziemiu.
Szatnia może być dostępna z sali konsumpcyjnej lub przedsionka i usytuowana w bliskości wejścia do sali konsumpcyjnej. Najpraktyczniejszym typem wieszaków są wieszaki żelazne konsolowe, ruchome. Szatnię oddziela od strony konsumentów lada murowana lub drewniana o szerokości 0,3-0,6 m (program uprawnienia budowlane na komputer).

Długość lady oblicza się przyjmując co najmniej 2,5 m na każde 100 miejsc na sali.
Sala konsumpcyjna powinna się łączyć bezpośrednio z przedsionkiem, zmywalnią naczyń stołowych i wydawalnią potraw. W przypadku umieszczenia bufetu powinien on znajdować się w pobliżu wydawalni potraw, jeśli przewiduje się jego współpracę z kuchnią (np. sprzedaż wyrobów garmażeryjnych, herbaty itp.). Pożądane jest uwzględnienie w projekcie małego składziku dla bufetu. Bufet powinien posiadać zlewozmywak i gniazdo wtyczkowe instalacji elektrycznej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Pożądana kuchenka gazowa. Na jedno miejsce w sali przyjmuje się min. 1,1 m2 przy obsłudze kelnerskiej łub 1,2 m2 przy samoobsłudze. Zwraca się uwagę, że najbardziej praktyczne są stoliki 4-osobowe o wymiarze od 0,75 x 0,75 m do 0,85 x 0,85 m. Stoły długie zajmują wiele miejsca i utrudniają komunikację na sali.

Kredens i wydawalnia potraw służą jako pomieszczenie izolujące kuchnię od sali konsumpcyjnej, w którym przechowuje się naczynia stołowe i wydaje potrawy na salę przez okienko ekspedycyjne o szerokości 1,5-2,0 m. Ilość okienek zależy od ilości konsumentów. Okienko 2,0 m przy obsłudze 3 osób wydaje do 650 obiadów na godz. Często oprócz okienek ekspedycyjnych stosuje się bezpośrednie połączenie drzwiami dla użytku personelu (uprawnienia budowlane).

Przy okienkach ekspedycyjnych można przyjmować zainstalowanie podgrzewaczy.
Zmywalnia naczyń stołowych. Ponieważ stwierdzono, że niedostatecznie umyte naczynia są zasadniczym źródłem zbiorowego zakażenia i czynnikiem szerzenia się epidemii, należy w zmywalni zapewnić wystarczającą ilość odpowiednich urządzeń (program egzamin ustny).

Rodzaj i uszeregowanie

Szkic A podaje rozwiązanie najlepsze, bo z użyciem sterylizatora. W braku sterylizatora można stosować urządzenia wg szkicu B. Stosowanie urządzeń wg szkicu C nie powinno mieć zastosowania, podaje się je jednak jako rozwiązanie najbardziej prymitywne nie zapewniające wystarczającej czystości bakteriologicznej (opinie o programie). Zlewy o wym. min. 550 x 550 x 300 mm powinny być wykonane z blachy nierdzewnej. Zlewów żeliwnych, kamionkowych itp. nie zaleca się używać ze względu na wysoki procent stłuczków. Każdy zlew powinien posiadać zawór czerpalny do zimnej i gorącej wody, spust zabezpieczony siatką oraz przelew. Na dnie ruszt drewniany; brzegi zlewu chronione listwą drewnianą.
Kuchnia, w której nie przewiduje się trzonu węglowego, lecz gazowy lub elektryczny, powinna jednak mieć rezerwowy kanał dymowy dla ewentualnego zastosowania trzonu węglowego. Oprócz urządzeń należy przewidzieć kilka szaf lub szafostolów na liczny sprzęt kuchenny oraz kilka stołów pomocniczych (segregator aktów prawnych).

Zaznaczyć należy nie uwzględnia kotłów rezerwowych, które często w praktyce okazują się konieczne.
Przygotowalnia I tzw. brudna służy do oczyszczenia i wstępnej obróbki ziemniaków, warzyw, owoców, drobiu, ryb itp. Ze względu na duże ilości zużywanych ziemniaków i warzyw pomieszczenie to powinno mieć połączenie dźwigowe z magazynami ziemniaków i warzyw. Oprócz wyposażenia w obieraczkę do ziemniaków należy przewidzieć baseny murowane do płukania nieobranych i obranych ziemniaków i warzyw, stoły kryte blachą, pojemniki na odpadki i pojemniki na produkty oczyszczone.

Orientacyjnie podaje się, że należy przyjmować 1 m3 basenów na 500-600 konsumentów (promocja 3 w 1).
Ponieważ najbrudniejszym pomieszczeniem stołówki jest przygotowalnia I, należy ze względów higienicznych miejsca pracy w tym pomieszczeniu usytuować w takiej kolejności, jak przebiegają procesy oczyszczenia z uwzględnieniem zasady, że produkt oczyszczony nie może wracać na miejsce obróbki poprzedniej.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !