Blog

29.09.2022

Optymalne parametry jakości

Optymalne parametry jakości

Zagadnienie osiągnięcia optymalnej jakości produkcji przemysłu materiałów budowlanych wymaga kompleksowego rozwiązania złożonych problemów techniczno-ekonomicznych we wszystkich stadiach planowania i zarządzania produkcją przemysłową, poczynając od przedsięwzięcia środków zmierzających do zapewnienia jakości surowca wyjściowego, odpowiadającego wymaganiom przemysłu i kończąc na wysokiej jakości gotowych materiałów, wyrobów i elementów konstrukcji, dostarczanych przez zakłady na plac budowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podstawowe czynniki kształtujące jakość gotowej produkcji przemysłu materiałów budowlanych. Poziom jakości materiałów i wyrobów budowlanych jest określany z jednej strony przez wymagania użytkowników w odniesieniu do jakości surowca wyjściowego, półproduktów i gotowej produkcji, z innej zaś strony jest reglamentowany wskaźnikami jakości, podanymi w normach państwowych lub warunkach technicznych tej produkcji. Oprócz jakości surowca wyjściowego, półproduktów, pomocniczych i uzupełniających materiałów i wyrobów, w kszałtowaniu jakości produkcji przemysłowej uczestniczą jakość środków wytwarzania i jakość pracy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Optymalną jakość materiałów i wyrobów budowlanych, podobnie jak optymalną jakość innej dowolnej produkcji przemysłowej, osiąga się przy całkowitej zgodności wymagań użytkowników ze wskaźnikami jakości normowanej przez normy lub warunki techniczne. Dlatego w systemie państwowego zarządzania jakością produkcji planowanie jakości materiałów i wyrobów budowlanych powinno zaczynać się od określenia wymaganego poziomu jakości produkcji końcowej, tj. od ryzujących optymalne parametry jakości tych materiałów i wyrobów (uprawnienia budowlane).

Pomiar kontroli jakości

Pierwszym nieodzownym warunkiem funkcjonowania systemu sterowania jakością produkcji jest możliwość pomiaru poziomu jakości. W odniesieniu do systemu sterowania jakością materiałów i wyrobów budowlanych oznacza to konieczność istnienia dokładnego systemu wskaźników (kryteriów) jakości dla każdej grupy materiałów określonego przeznaczenia, istnienia znormalizowanych metod ilościowego pomiaru wskaźników poszczególnych właściwości (włączając mało zbadane zagadnienia ,,pomiaru piękna”) oraz wyposażenia laboratoriów badawczych i fabrycznych w niezbędne przyrządy i inne środki techniczne do pomiaru i kontroli jakości materiałów i wyrobów (program egzamin ustny). W tym zakresie jest bardzo wiele pracy; wystarczy stwierdzić, że w szeregu obowiązujących norm na typowe materiały przewiduje się dotychczas różne metody określania wskaźników charakteryzujących te same właściwości eksploatacyjne (opinie o programie). Powoduje to, że jakościowe charakterystyki materiałów jednakowego przeznaczenia stają się niewspółmierne; brak jest znormalizowanych metod oceny estetycznych i sanitarno-higienicznych właściwości materiałów i wyrobów budowlanych; istnieją warianty tych samych wskaźników szeregu materiałów reglamentowanych przez różne normatywne dokumenty itp.

Co zaś się tyczy pomiarów i oceny jakości materiałów budowlanych, które obecnie prowadzą sami architekci w celu określenia przydatności stosowanych przez nich materiałów, to wygląda to mniej więcej tak, jak opisuje to G. Rożen, autor artykułu Architektoniczna przysięga Hipokratesa: „Kiedy w ręce architekta dostaje się próbka nowego materiału, początkowo odchyla on naroże próbki metodą „tu i ówdzie” tak długo, aż ono odpadnie; następnie spróbuje próbkę podpalić i jeśli ona zapali się, zgasi ją i powącha; potem próbkę uniesie na wysokość piersi i zrzuci. Jeżeli próbka nie rozłupie się, to uważa się, że badania materiału przeszły pomyślnie…” Jest to, ma się rozumieć, żart, ale jak dużo w nim prawdy (segregator aktów prawnych)!

określenia kompleksu wymagań architektoniczno-budowlanych. Innym obowiązkowym elementem systemu sterowania jakością jest informacja o jakości materiałów i wyrobów budowlanych, produkowanych przez zakłady i dostarczanych do obiektów budowlanych. Taka informacja o planach dotyczących jakości (i o wykonaniu tych planów), nadchodząca periodycznie, gromadzona i analizowana, jest nie tylko elementem sterowania, ale też sposobem obiektywnej reklamy i propagandy produkcji wysokiej jakości (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami