Opuszczanie zbieraka

Opuszczanie zbieraka
Opuszczanie zbieraka

Przy tym sposobie zbierak przeciągany jest po gruncie wzdłuż prostej pochylonej do poziomu o kąt a = 30°, a przechodzącej przez oś obrotu wysięgnika (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pracę prowadzi się rozkopami pionowymi stosując następującą metodykę: Rozkop I powstaje przez kilkakrotne (lub wielokrotne) opuszczanie zbieraka na teren i ścinanie gruntu cienkimi warstwami aż do czasu, gdy tworzące zbocza rozkopu osiągną: od strony miejsca opuszczania zbieraka - kąt y (średnio y = 45°) odpowiadający pochyleniu stoku naturalnego, natomiast od strony koparki - kąt a (średnio a = = 30°) utworzony między prostą terenu a prostą łączącą spód zbieraka z punktami obrotu wysięgnika (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W ten sposób rozkop I ograniczony jest od strony opuszczania zbieraka prostą ab, od strony dna - prostą równą długości zbieraka, a od strony koparki - prostą cd, przy czym głębokość wykopu osiągnęła wielkość Hv Jeśli rozkop I nie osiągnął jeszcze zaprojektowanej głębokości wykopu, wówczas przez pogłębianie osiągniętego dna wykonywany jest rozkop II, rozpoczynając od opuszczania zbieraka do punktu b (uprawnienia budowlane). Aby ten warunek spełnić, należy odsunąć koparkę do tyłu na odległość równą aY na następne stanowisko robocze, gdyż wtedy z nowego stanowiska (2) można sięgnąć zbierakiem do rozkopu I wykonanego z poprzedniego stanowiska (1). Z nowego stanowiska roboczego (2) kontynuuje się kopanie ścinając grunt warstwami, aż do zaprojektowanej głębokości //2; wówczas rozkop II będzie ograniczony następującymi prostymi: od strony opuszczania zbieraka - prostą be.

Średni kąt obrotu nadwozia koparki przy kopaniu poprzecznym, gdy kopanie odbywa się prostopadle do osi wykopu i gdy urobek wyładowywany jest na odkład, jest dość duży i sięga nierzadko 135° (program egzamin ustny).

Pochylenia skarp rozkopu

Pochylenia skarp rozkopu a zależą od kąta stoku naturalnego danego gruntu. wielkość tego kąta musi być brana pod uwagę zarówno przy projektowaniu robót, jak i przy ich wykonywaniu. Średnie wielkości tych kątów dla różnych rodzajów gruntu, w zależności od stopnia zawilgocenia (opinie o programie). Gdyby w konkretnym przypadku rzeczywisty kąt stoku naturalnego a był mniejszy niż podany w powyższej tablicy, wówczas koparka znalazłaby się w granicach odłamu, co oczywiście mogłoby się stać powodem katastrofy.

Kąt P skarpy przeciwległego rozkopu (wykopu) w stosunku do stanowiska koparki zależy od rodzaju gruntu; przy glinie suchej może sięgać 60°, natomiast w gruntach lekkich i średnich kąt P zmniejsza się do 40-45°. Należy również zwrócić uwagę, iż przy zmniejszaniu się kąta skarpy zmniejsza się również głębokość wykopu (segregator aktów prawnych). W suchych gruntach piaszczysto-gliniastych kąt skarpy a po stronie koparki wynosi 35-4-40°. W tych samych gruntach maksymalna głębokość rozkopu Hkop jest nieco mniejsza niż połowa długości wysięgnika, a jeśli kąt stoku naturalnego maleje do 30°, wówczas maksymalna głębokość rozkopu wynosi w przybliżeniu 1/3 długości wysięgnika.

Porównując obydwa sposoby kopania koparką zbierakową tj. sposób podłużny i sposób poprzeczny, należy podkreślić, iż przy podłużnym sposobie kopania kąt obrotu dla wyładowania urobku jest mniejszy niż przy sposobie poprzecznym. Wpływa to na zwiększenie wydajności koparki przy sposobie podłużnym, ponieważ skraca cykl roboczy, tym bardziej że przy tym sposobie można łatwo zmniejszyć kąt obrotu przez zwiększenie liczby rozkopów w przekroju wykopu, co jak wynika z doświadczenia, staje się opłacalne już wtedy, gdy powoduje zmniejszenie kąta obrotu o nieco ponad 5° (licząc się z tym, iż przejście z rozkopu w rozkop zabiera średnio 2% czasu roboczego) (promocja 3 w 1).

Wreszcie trzeba podkreślić, iż przy tej samej wielkości koparki sposób podłużny pozwala na głębsze kopanie niż przy kopaniu poprzecznym; np. przy podłużnym kopaniu koparką KM-602 największa głębokość kopania wynosi 5,6 m przy wysięgniku o długości 10 m i pochylonym pod kątem 45° i 7,3 m przy pochyleniu tego wysięgnika pod kątem 30°; przy kopaniu poprzecznym natomiast odpowiednio 3,8 m i 4,40 m (a więc średnio tylko 67,5% oraz 60% głębokości w porównaniu ze sposobem podłużnym).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !