Organizacja ręcznych prac transportowych

Pracodawca, zatrudniający osoby do wykonywania ręcznych prac transportowych, jest zobowiązany do ograniczenia długotrwałego wysiłku fizycznego oraz zapewnianie przerw w pracy na odpoczynek (program na komputer). Stosowane metody pracy muszą zapewniać wyeliminowanie nadmiernych obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego, aby zapobiec urazom kręgosłupa, będącym efektem rytmu pracy czy wymuszonego procesu pracy. Konieczne jest ograniczenie do minimum odległości, na których wykonywane są ręczne prace transportowe, a także uwzględnienia zasad ergonomii. Jeśli jest to możliwe, pracodawca powinien zapewnić pracownikom sprzęt pomocniczy (program na telefon). Musi on być dobrany zarówno do wielkości, masy, jak i rodzaju przemieszczanych przedmiotów, a także zapewniać bezpieczeństwo podczas wykonywania prac (program na egzamin ustny).

Masa przedmiotów podnoszonych

Organizacja ręcznych prac transportowych

Masa przedmiotów podnoszonych oraz przenoszonych podczas ręcznych prac transportowych, nie może przekraczać:
• dla kobiet – 20kg przy pracy dorywczej, 12kg przy pracy stałej,
• dla mężczyzn – 50kg przy pracy dorywczej, 30kg przy pracy stałej (promocja 3 w 1).
Co więcej, masa przedmiotów, które podnoszone są powyżej poręczy brakowej przez jednego pracownika nie może przekraczać dla pracy stałej 8kg dla kobiet oraz 21kg dla mężczyzn. W przypadku, gdy przedmioty są przenoszone przez pracownika na odległość powyżej 25m, ich masa dla kobiet nie może przekraczać 12kg, a dla mężczyzn 30kg (segregator).
W przypadku, gdy przedmioty są przenoszone pod górę po powierzchni nierównej, np., po schodach lub pochylniach, których wysokość przekracza 4m, a stopień nachylenia nie przekracza 30 stopni, masa przedmiotu może wynosić maksymalnie 12kg dla kobiet oraz 30kg dla mężczyzn. Jeśli kąt pochylenia przekracza 30 stopni to w tych samych warunkach przedmiot nie może ważyć więcej ni 8kg dla kobiet i 20kg dla mężczyzn. Przepisy dopuszczają ręczne wtaczanie oraz przetaczanie przedmiotów mających okrągłe kształty, ale tylko w sytuacji, gdy ich masa nie przekracza 200kg na mężczyznę na twardej i gładkiej powierzchni oraz 50kg w przypadku przedmiotów wtaczanych na pochylnie (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !