Blog

Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 10
16.08.2018

Organizacja ręcznych prac transportowych

W artykule znajdziesz:

Organizacja ręcznych prac transportowych

Pracodawca, zatrudniający osoby do wykonywania ręcznych prac transportowych, jest zobowiązany do ograniczenia długotrwałego wysiłku fizycznego oraz zapewnianie przerw w pracy na odpoczynek (program na komputer). Stosowane metody pracy muszą zapewniać wyeliminowanie nadmiernych obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego, aby zapobiec urazom kręgosłupa, będącym efektem rytmu pracy czy wymuszonego procesu pracy. Konieczne jest ograniczenie do minimum odległości, na których wykonywane są ręczne prace transportowe, a także uwzględnienia zasad ergonomii. Jeśli jest to możliwe, pracodawca powinien zapewnić pracownikom sprzęt pomocniczy (program na telefon). Musi on być dobrany zarówno do wielkości, masy, jak i rodzaju przemieszczanych przedmiotów, a także zapewniać bezpieczeństwo podczas wykonywania prac (program na egzamin ustny).

Masa przedmiotów podnoszonych

Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 11
Organizacja ręcznych prac transportowych

Masa przedmiotów podnoszonych oraz przenoszonych podczas ręcznych prac transportowych, nie może przekraczać:
• dla kobiet – 20kg przy pracy dorywczej, 12kg przy pracy stałej,
• dla mężczyzn – 50kg przy pracy dorywczej, 30kg przy pracy stałej (promocja 3 w 1).
Co więcej, masa przedmiotów, które podnoszone są powyżej poręczy brakowej przez jednego pracownika nie może przekraczać dla pracy stałej 8kg dla kobiet oraz 21kg dla mężczyzn. W przypadku, gdy przedmioty są przenoszone przez pracownika na odległość powyżej 25m, ich masa dla kobiet nie może przekraczać 12kg, a dla mężczyzn 30kg (segregator).
W przypadku, gdy przedmioty są przenoszone pod górę po powierzchni nierównej, np., po schodach lub pochylniach, których wysokość przekracza 4m, a stopień nachylenia nie przekracza 30 stopni, masa przedmiotu może wynosić maksymalnie 12kg dla kobiet oraz 30kg dla mężczyzn. Jeśli kąt pochylenia przekracza 30 stopni to w tych samych warunkach przedmiot nie może ważyć więcej ni 8kg dla kobiet i 20kg dla mężczyzn. Przepisy dopuszczają ręczne wtaczanie oraz przetaczanie przedmiotów mających okrągłe kształty, ale tylko w sytuacji, gdy ich masa nie przekracza 200kg na mężczyznę na twardej i gładkiej powierzchni oraz 50kg w przypadku przedmiotów wtaczanych na pochylnie (opinie).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 16 Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 17 Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 18
Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 19
Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 20 Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 21 Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 22
Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 32 Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 33 Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 34
Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 35
Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 36 Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 37 Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 38
Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Komisja kierująca badaniami zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami