Blog

30.05.2018

Osoby chcące uzyskać uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Osoby chcące uzyskać uprawnienia budowlane


Ustny egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń, zdobywane oddzielnie

Osoby chcące uzyskać uprawnienia budowlane, nie zawsze myślą o tym, aby zdobywać je łącznie. Najlepszym tego przykładem są uprawnienia budowlane w specjalności projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń. Jeśli masz w planach pracę wyłącznie w biurze projektowym, wystarczą ci tylko uprawnienia w specjalności projektowanie, które można zdobyć odrębnie od uprawnień do kierowania robotami budowlanymi. Działą to również odwrotnie, dla uprawnień na kierowanie robotami, bez projektowania. Oprócz egzaminu pisemnego, będziesz musiał również zdać egzamin ustny. Będzie on składał się z 8 pytań, za które można zdobyć maksymalnie 40 pytań. Zaliczenie egzaminu następuje przy 27 zdobytych punktach. Aż 3 pytania będą dotyczyły praktycznego zastosowania wiedzy, którą powinieneś posiąść dzięki praktykom zawodowym. Kolejne 3 pytania poruszać będą specjalności, w której uprawnienia chcesz zdobyć. Po 1 pytaniu czeka na ciebie z tematy praktycznego posługiwania się przepisami prawa budowlanego oraz praktycznego wykonywania zadań projektowych lub prowadzenia robót.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami