Osprzęt baterii

Osprzęt baterii

W skład osprzętu baterii wchodzą:
- osprzęt uszczelniający, którego elementami są: drzwi piecowe, pokrywy otworów zasypowych i pokrywy wziernikowe w sklepieniu oraz w czołach regeneratorów,
- osprzęt grzewczy, składający się z przewodów opałowych, armatury grzewczej i przestawczej,
- osprzęt odbieralniczy, składający się z rur odciągowych z wyposażeniem do zraszania surowego gazu wodą amoniakalną, odbieralników i urządzeń do bezdymnego obsadzania,
- osprzęt naprawczy, a w szczególności zmechanizowane stanowiska do remontu drzwi i stanowiska wymiany drąga Wypychowego. Stanowisko wymiany drąga Wypychowego w budowie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pomosty piecowe dzielą się na pomosty boczne, biegnące wzdłuż baterii po stronie maszynowej i koksowej, oraz pomosty pośrednie i czołowe. Zadaniem pomostów bocznych jest umożliwienie pracy obsłudze bloku piecowego na poziomie toków komór oraz pracy wozu przelotowego. W pomostach pośrednich i czołowych znajdują się pomieszczenia dla urządzeń piecowni i stanowiska remontowe, jak np. stanowisko do wymiany płyt obsadowych wsadnicy, stanowisko remontu drąga Wypychowego, remontu drzwi, pomieszczenie przestawnie, przesuwnicy wozu przelotowego itp.

Biorąc pod uwagę technologię przygotowania wsadu do koksowania wyróżnić można dwa systemy: system ubijany i zasypowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy systemie ubijanym węgiel wsadowy, odpowiednio przygotowany i zmagazynowany w wieży węglowej, zostaje uformowany przez ubijanie w skrzyni maszyny wsadowej w tzw. nabój węglowy. Bryła ta zostaje wprowadzona do komory koksowej baterii od strony maszynowej, a po zakończonym procesie koksowania wypchnięta na stronę koksową do wozu gaśniczego. Operacje ubijania naboju, wprowadzenia do komory i wypchnięcia wykonuje maszyna wsadowa (wsadnica) (uprawnienia budowlane). Przy systemie zasypowym węgiel wsadowy zostaje zabierany z wieży węglowej do wozu zasypowego, z którego z kolei zostaje wprowadzony bezpośrednio do komór koksowych przez otwory pozostawione w stropie bloku ceramicznego.

System zasypowy

Do wypchnięcia bryły koksu z komory, po zakończonym procesie odgazowania, służy tzw. wypycharka.
System zasypowy jest prostszy i tańszy w eksploatacji; jego stosowanie wymaga jednak lepszych gatunków węgla (program egzamin ustny).
W Polsce stosuje się obecnie przeważnie system ubijany, jakkolwiek w najbliższej przyszłości, w związku z eksploatacją w Rybnickim Okręgu Węglowym lepszych gatunków węgla, system zasypowy ma realne podstawy szerszego rozwoju.

Ze względu na sposób doprowadzenia gazu grzewczego do komór koksowych wyróżnić można dwa rodzaje baterii koksowniczych, a mianowicie baterie z dolnym i bocznym ogrzewaniem. W bateriach z dolnym ogrzewaniem, których przekroje poprzeczne, uzyskuje się dokładniejszy i bardziej równomierny rozdział gazów grzewczych na poszczególne kanały bloku ceramicznego, w wyniku czego otrzymuje się koks wyższej jakości (opinie o programie). W Polsce w nowszych bateriach stosuje się obecnie prawie wyłącznie ogrzewanie dolne, jakkolwiek w starszych koksowniach znajduje się jeszcze w eksploatacji znaczna liczba baterii z bocznym ogrzewaniem. Dla obu tych typów baterii największą różnicę w ich konstrukcji pod względem budowlanym stanowi żelbetowa podbudowa, na której spoczywa blok ceramiczny pieców koksowniczych.
Blok ceramiczny ma podobną konstrukcję w obu przypadkach (segregator aktów prawnych).

Blok ceramiczny pieców koksowniczych stanowi główne obciążenie podbudowy baterii, a jego konstrukcja wpływa decydująco na jej pracę statyczną.
Konstrukcję bloku ceramicznego omówiono na przykładzie baterii koksowniczej z dolnym ogrzewaniem typu PTU-57A, opracowanej w okresie powojennym przez BP „Koksoprojekt” w Zabrzu (promocja 3 w 1).

Przekroje pionowe bloku ceramicznego. Szerokość bloku wynosi 13,53 m, wysokość 8,55 m, długość zaś zależy od liczby komór i jest wielokrotnością ich szerokości, tj. 1,10 m.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami