Blog

30.05.2018

Oświetlanie wnętrz światłem elektrycznym - pytania z norm na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Oświetlanie wnętrz światłem elektrycznym - pytania z norm na uprawnienia budowlane


Oświetlanie wnętrz światłem elektrycznym - pytania z norm na uprawnienia budowlane

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na laptop oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.

 

Co to jest oświetlenie podstawowe?


Oświetlenie podstawowe jest to oświetlenie przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia, urządzenia lub czynności w normalnych warunkach pracy.


Co to jest oświetlenie miejscowe?


Oświetlenie miejscowe jest to oświetlenie niektórych części przestrzeni, np. miejsc pracy z uwzględnieniu szczególnych potrzeb oświetleniowych , w celu zwiększenia natężenia oświetlenia , uwidocznienia szczegółów itp.


Jakie kryteria powinno spełniać oświetlenie bezpieczeństwa?


Średnie natężenie oświetlenia bezpieczeństwa na płaszczyznach roboczych nie powinno być mniejsze niż:

a) podstawowe natężenie oświetlenia w salach operacyjnych i innych pomieszczeniach szpitala,

b) 10% wymaganego natężenia oświetlenia podstawowego w pozostałych przypadkach. Oświetlenie bezpieczeństwa powinno pojawić się w czasie nie dłuższym niż 0,5 sek. w szpitalach i nie dłuższym niż 15 sek. w innych przypadkach po zaniku oświetlenia podstawowego.


Jakie są wymagania odnośnie badań oświetlenia?


Badania należy przeprowadzać przy odbiorze nowych lub zmodernizowanych urządzeń oświetleniowych, okresowo co 5 lat oraz w przypadkach uzasadnionych wątpliwości czy wymagania normy są spełnione. Zaleca się badania okresowe co 2 lata. Za wykonanie badań odpowiada użytkownik pomieszczeń.


Jakie są ogólne warunki wykonywania badań?


Badania urządzeń oświetleniowych, z wyjątkiem urządzeń oświetlenia uzupełniającego, należy wykonywać w warunkach eksploatacyjnych po zapadnięciu zmroku, w miarę możliwości przy napięciu znamionowym. Urządzenia oświetleniowe z lampami wyładowczymi należy włączyć co najmniej 30 minut przed pomiarami, żarowe można mierzyć bezpośrednio po włączeniu.


Gdzie należy wyznaczać średnie natężenia oświetlenia w pomieszczeniach?


W pomieszczeniach z oświetleniem ogólnym lub złożonym , wyposażonych w meble i urządzenia produkcyjne , należy wyznaczyć średnie natężenie oddzielnie na każdej płaszczyźnie roboczej i oddzielnie w strefach komunikacyjnych.
Na czym polega sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego?


Po wyłączeniu oświetlenia podstawowego należy potwierdzić że:

a) ewakuacyjne oświetlenie pojawiło się w czasie do 2 sek.,

b) zmierzone natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych nie jest mniejsze niż 0,5 lx.

 


Jaka powinna być minimalna równomierność oświetlenia na płaszczyźnie roboczej?
Równomierność oświetlenia na płaszczyźnie roboczej przy pracy ciągłej powinna wynosić co najmniej 0,65, a przy pracy krótkotrwałej oraz w strefach komunikacyjnych co najmniej 0,4.

 

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami