Oświetlenie górne

Oświetlenie górne

Przy oświetleniu górnym, przez świetliki, wzniesienie świetlika hs (tj. odległość jego dolnej krawędzi od płaszczyzny roboczej) ma również zasadniczy wpływ na oświetlenie. Im wyżej znajduje się świetlik nad płaszczyzną roboczą, tym niższe jest natężenie oświetlenia, lecz tym większa równomierność (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy wielu świetlikach w halach wieloprzęsłowych, jeżeli są one prawidłowo rozmieszczone, wpływ wzniesienia na natężenie jest o wiele mniejszy niż przy świetlikach pojedynczych, natomiast równomierność zależy od wzniesienia w tym samym stopniu. Wykresy natężenia oświetlenia świetlikami latarniowymi hali jedno- i wieloprzęsłowej przy różnych wzniesieniach świetlika.
Toteż przy projektowaniu świetlików należy pamiętać o właściwym stosunku rozpiętości pomieszczenia (lub odległości między osiami świetlików, przy oświetleniu szeregiem świetlików) do wzniesienia świetlika.

W tablicy 7 zawarte są graniczne wartości tego stosunku, które nie powinny być przekroczone, jeśli równomierność oświetlenia ma być utrzymana w granicach wymaganych.
Świetliki pochyłe dzięki nachyleniu otworu dają większe natężenie oświetlenia niż świetliki pionowe, jednakże przewaga ta jest zmniejszona wskutek konieczności oszklenia pochyłych płaszczyzn szkłem zbrojonym, które ma mniejszy współczynnik przepuszczalności świetlnej niż szkło zwykłe stosowane przy oszkleniu pionowym; poza tym zabrudzenie płaszczyzn oszklonych pochyłych jest większe niż pionowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy uwzględnieniu tych czynników średni stosunek natężenia oświetlenia przy różnych świetlikach (o tej samej powierzchni oszklenia i tym samym wzniesieniu i rozstawie) będzie następujący:
świetlika trójkątnego do latarniowego - Przy pojedynczym świetliku 1,9 - przy wielu świetlikach 1,15, świetlika trapezowego do latarniowego - Przy Pojedynczym świetliku 1,6 - przy wielu świetlikach 1,2, świetlika pilastego pochyłego do pionowego - przy wielu świetlikach 1,2.

Przy świetlikach pionowych żelbetowych, pojedynczo szklonych, dla uzyskania średniej wartości współczynnika oświetlenia dziennego 3% powierzchnia oszklenia wynosi około 30% powierzchni rzutu poziomego pomieszczenia - stąd można opierając się na podanych powyżej stosunkach wyprowadzić orientacyjne liczby dla innych świetlików (uprawnienia budowlane).

Świetliki symetryczne

Przy mniejszej ilości świetlików trzeba wynik pomnożyć przez odpowiedni współczynnik zwiększający, zależny już od stosunku wzniesienia świetlików do ich rozstawu (lub rozpiętości pomieszczenia).
Przy świetlikach o dwóch powierzchniach szklonych rozdzielonych częścią pełną (daszkiem) ważny jest, oprócz zachowania odpowiedniego stosunku wzniesienia do rozstawu, również stosunek wysokości do rozpiętości samego świetlika (program egzamin ustny). Krzywa wartości e od świetlika jest sumą krzywych od poszczególnych powierzchni szklonych - optimum odległości jest wtedy, gdy w punkcie przecięcia się krzywych wartość e będzie połową emax.

Jeśli powierzchnie zbyt zbliżymy do siebie, krzywe mało zajdą na siebie lub nawet nie zetkną się wcale - krzywa sumaryczna jest wtedy zapadnięta, pod świetlikiem może nie być wcale światła bezpośredniego (od tego świetlika) - powierzchnia oszklona jest niewyzyskana i, mimo że może być stosunkowo duża, nie da wymaganego natężenia (opinie o programie).
Rozsunięcie powierzchni szklonych nie powoduje tak niekorzystnego wyniku, lecz tu granicą będzie znowu takie położenie, aby świetliki nie zasłaniały sobie wzajemnie światła. Optimum zatem rozpiętości świetlika będzie połowa rozstawu między świetlikami, wysokość świetlika zaś nie powinna być większa od połowy jego rozpiętości.

Rozpiętość świetlików latarniowych nie powinna być mniejsza niż 3 m (segregator aktów prawnych).
Wszystkie typy świetlików symetrycznych mogą być umieszczone wzdłuż kalenicy lub prostopadle do niej.

Rozstaw świetlików kalenicowych jest związany z rozpiętością przęsła, toteż dla tego rodzaju świetlików jako granicę stosowalności należy przyjąć rozpiętość 18 m; przy większych rozpiętościach wymiary świetlika wypadają już zbyt duże (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !