Oświetlenie miejsc pracy


Oświetlenie miejsc pracy

 

Przeciętny człowiek spędza w pracy osiem godzin dziennie, co sprawia, że w okresie zimowym nawet przy dużej ilości światła w pomieszczeniu, nie da się zapewnić, wystarczającej ilości naturalnego światła, dostarczanego do organizmu w ciągu dnia. Światło i oświetlenie wpływają na zdrowie człowieka, a także na jego wydajność w pracy. Oświetlenie miejsc pracy jest trudniejsze w przypadku dużych hal produkcyjnych, gdzie ważne jest np. dokładne wykonanie detalu, a dostępność do okien jest ograniczona.

 

Zgodnie z przepisami, obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia. Dla każdego rodzaju wykonywanej pracy - jak np. spawanie, obróbka mechaniczna czy wyrób narzędzi jest określona wartość natężenia światła. Oprócz natężenia światła, ważne jest też, aby spełnić kryteria wpływające na komfort pracy człowieka - jak wygoda widzenia, wydolność wzrokowa i bezpieczeństwo.

 

W normie określono podstawowe parametry świetlne takie jak rozkład luminancji, natężenie oświetlenia, olśnienie, kierunkowość światła, oddawanie barw i postrzeganie barwy światła, migotanie, a także oświetlenie elektryczne uzupełniające oświetlenie dzienne.

 

Ze względu na różnorodność wykonywanych prac, każdy zakład należy traktować indywidualnie. Przykładowo, w kreślarniach ważne jest, aby natężenie światła było duże. W przypadku pracy przy komputerze należy unikać ustawiania stanowisk w taki sposób, aby światło słoneczne świeciło na monitor lub w oczy pracownika.

Powinno się optymalizować zużycie energii elektrycznej przez wybór odpowiedniego sprzętu oświetleniowego, a także maksymalne wykorzystanie światła dziennego. Intensywność oświetlenia zmienia się w czasie, zgodnie z ruchem słońca, a stanowiska zlokalizowane dalej od okien mogą być słabiej oświetlone. Dlatego zaleca się stosowanie elektrycznego oświetlenia uzupełniającego. Należy również unikać lokalizowania stanowisk w miejscach, w których występuje możliwość olśnienia, np. przez odbicie promieni słonecznych od stanowiska.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami