Zbiorcze zestawienie praktyk – co warto wiedzieć?

Po 24 września 2014 roku praktyki nie dokumentuje się za pomocą książki praktyk zawodowych – od tego czasu wymagane jest oświadczenie z załącznikiem, czyli ze zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Zbiorcze zestawienie praktyk – co warto wiedzieć?

Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej, ponieważ wymagania w kwestii praktyk są dość spore, a od ich spełnienia zależy to, czy praktyki zostaną uznane. Najważniejsza kwestia dotyczy opiekuna praktyk (program na komputer). Może nim być wyłącznie osoba, która ma uprawnienia bez ograniczeń w specjalności wybranej przez danego kandydata. Oznacza to, że nie można się starać np. o uprawnienia w specjalności instalacyjnej elektrycznej, jeśli opiekun praktyk posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane (program na telefon).

Następna ważna sprawa to czas praktyk. Zdarza się bowiem tak, że niektóre dni nie są zaliczane przez komisję kwalifikacyjną, np. te, w których praktykant odbywał nadgodziny, pracę w weekendy, czy wszelkie inne dni, w których zakres obowiązków praktykanta nie pokrywał się z tym, co jest wymagane w przypadku danej specjalności uprawnień budowlanych (opinie o programie). Przed złożeniem dokumentów zawsze warto skontaktować się ze swoją izbą, aby upewnić się co do tego, jakie są w niej wymagania. Zdarza się, że oprócz oświadczenia odbycia praktyki oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagane są również inne dokumenty, które trzeba złożyć razem z wnioskiem (segregator aktów prawnych).

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Przy dokumentowaniu praktyki nie warto wpisywać czynności, przy których realnie nie brało się udziału. Dotyczy to zarówno projektów, jak i poszczególnych budów, a nawet opiekunów praktyki zawodowej (promocja 3 w 1). Wynika to z faktu, że izba ma możliwość weryfikacji tych danych np. po numerze uprawnień opiekuna czy numerze pozwolenia na budowę.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydat może zostać wezwany do przedstawienia dokumentów, które uwiarygodnią przedstawione informacje (program egzamin ustny). Wraz z wnioskiem trzeba złożyć poświadczone notarialnie potwierdzenie posiadania uprawnień przez opiekuna praktyki. Opiekun musi być członkiem swojej izby i opłacać roczną składkę oraz ubezpieczenie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Język abstrakcji

Wróblewski założył natychmiastowe działanie obrazu. Ma być tak jak w kinie! Atak na wyobraźnię i gra na emocjach. To pierwszy…

Sfera uczuciowa

Najważniejszą jej cechą jest więź między żywymi i umarłymi (obraz Matka z zabitym synem i wariacje tematu). Jej prosta emocjonalność…

Aktywny rozwój duchowy

Aktywny rozwój duchowy młodego artysty doprowadził go do punktu, w którym musiał odpowiedzieć na pytanie zasadnicze dla rozwoju własnego systemu…

Związek obrazu

Postawa krytyka-badacza-fachowca prowadzi ich do absolutyzacji wolności artysty i (w przeciwieństwie do Hanuska) uznania status quo współczesnego modelu kultury. Dla…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !