Blog

17.05.2019

Zbiorcze zestawienie praktyk

W artykule znajdziesz:

Zbiorcze zestawienie praktyk – co warto wiedzieć?

Po 24 września 2014 roku praktyki nie dokumentuje się za pomocą książki praktyk zawodowych – od tego czasu wymagane jest oświadczenie z załącznikiem, czyli ze zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Zbiorcze zestawienie praktyk – co warto wiedzieć?

Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej, ponieważ wymagania w kwestii praktyk są dość spore, a od ich spełnienia zależy to, czy praktyki zostaną uznane. Najważniejsza kwestia dotyczy opiekuna praktyk (program na komputer). Może nim być wyłącznie osoba, która ma uprawnienia bez ograniczeń w specjalności wybranej przez danego kandydata. Oznacza to, że nie można się starać np. o uprawnienia w specjalności instalacyjnej elektrycznej, jeśli opiekun praktyk posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane (program na telefon).

Następna ważna sprawa to czas praktyk. Zdarza się bowiem tak, że niektóre dni nie są zaliczane przez komisję kwalifikacyjną, np. te, w których praktykant odbywał nadgodziny, pracę w weekendy, czy wszelkie inne dni, w których zakres obowiązków praktykanta nie pokrywał się z tym, co jest wymagane w przypadku danej specjalności uprawnień budowlanych (opinie o programie). Przed złożeniem dokumentów zawsze warto skontaktować się ze swoją izbą, aby upewnić się co do tego, jakie są w niej wymagania. Zdarza się, że oprócz oświadczenia odbycia praktyki oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagane są również inne dokumenty, które trzeba złożyć razem z wnioskiem (segregator aktów prawnych).

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Przy dokumentowaniu praktyki nie warto wpisywać czynności, przy których realnie nie brało się udziału. Dotyczy to zarówno projektów, jak i poszczególnych budów, a nawet opiekunów praktyki zawodowej (promocja 3 w 1). Wynika to z faktu, że izba ma możliwość weryfikacji tych danych np. po numerze uprawnień opiekuna czy numerze pozwolenia na budowę.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydat może zostać wezwany do przedstawienia dokumentów, które uwiarygodnią przedstawione informacje (program egzamin ustny). Wraz z wnioskiem trzeba złożyć poświadczone notarialnie potwierdzenie posiadania uprawnień przez opiekuna praktyki. Opiekun musi być członkiem swojej izby i opłacać roczną składkę oraz ubezpieczenie.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami