Zbiorcze zestawienie praktyk – co warto wiedzieć?

Po 24 września 2014 roku praktyki nie dokumentuje się za pomocą książki praktyk zawodowych – od tego czasu wymagane jest oświadczenie z załącznikiem, czyli ze zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Zbiorcze zestawienie praktyk – co warto wiedzieć?

Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej, ponieważ wymagania w kwestii praktyk są dość spore, a od ich spełnienia zależy to, czy praktyki zostaną uznane. Najważniejsza kwestia dotyczy opiekuna praktyk (program na komputer). Może nim być wyłącznie osoba, która ma uprawnienia bez ograniczeń w specjalności wybranej przez danego kandydata. Oznacza to, że nie można się starać np. o uprawnienia w specjalności instalacyjnej elektrycznej, jeśli opiekun praktyk posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane (program na telefon).

Następna ważna sprawa to czas praktyk. Zdarza się bowiem tak, że niektóre dni nie są zaliczane przez komisję kwalifikacyjną, np. te, w których praktykant odbywał nadgodziny, pracę w weekendy, czy wszelkie inne dni, w których zakres obowiązków praktykanta nie pokrywał się z tym, co jest wymagane w przypadku danej specjalności uprawnień budowlanych (opinie o programie). Przed złożeniem dokumentów zawsze warto skontaktować się ze swoją izbą, aby upewnić się co do tego, jakie są w niej wymagania. Zdarza się, że oprócz oświadczenia odbycia praktyki oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagane są również inne dokumenty, które trzeba złożyć razem z wnioskiem (segregator aktów prawnych).

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Przy dokumentowaniu praktyki nie warto wpisywać czynności, przy których realnie nie brało się udziału. Dotyczy to zarówno projektów, jak i poszczególnych budów, a nawet opiekunów praktyki zawodowej (promocja 3 w 1). Wynika to z faktu, że izba ma możliwość weryfikacji tych danych np. po numerze uprawnień opiekuna czy numerze pozwolenia na budowę.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydat może zostać wezwany do przedstawienia dokumentów, które uwiarygodnią przedstawione informacje (program egzamin ustny). Wraz z wnioskiem trzeba złożyć poświadczone notarialnie potwierdzenie posiadania uprawnień przez opiekuna praktyki. Opiekun musi być członkiem swojej izby i opłacać roczną składkę oraz ubezpieczenie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !