Oświetlenie placu budowy

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych poruszono zagadnienia związane z oświetleniem placu budowy (program na komputer). Jednak w treści dokumentu nie określono czy natężenie oświetlenia musi być zgodne z PN. Wiadomo, że większość prac na budowach odbywa się przy świetle dziennym, ale zdarza się, że nie jest ono wystarczające i wówczas konieczne jest zastosowanie oświetlenia sztucznego (program na telefon). Musi ono spełniać określone warunki w zakresie równomierności, co oznacza, że nie może powodowych ostrych cieni ani olśnień. Wszystkie podstawowe zalecenia związane z oświetleniem na budowie znajdują się we wspomnianym rozporządzeniu, które bardzo szczegółowo reguluje wszystkie najważniejsze kwestie (program na egzamin ustny).

Wszystkie podstawowe zalecenia

Oświetlenie placu budowy

Wszystkie podstawowe zalecenia znajdujące się w rozporządzeniu dotyczącym oświetlenia placu budowy dotyczą trzech najważniejszych kwestii, czyli:
• oznakowania oraz oświetlenia przejść i stref niebezpiecznych,
• w przypadku ograniczonej widoczności wymagane jest oświetlenie bramki ustawione przed skrzyżowaniem dróg i napowietrznych linii elektroenergetycznych,
• w miarę możliwości wszystkie pomieszczenia, stanowiska pracy oraz drogi komunikacji powinny być oświetlone za pomocą światła dziennego (promocja 3 w 1). Bardzo ważne jest to, aby skrzydła okien nie powodowały zagrożenia dla pracowników.
Dopiero wtedy, gdy światło naturalne nie zapewnia odpowiedniego oświetlenia do wykonywania prac budowlanych lub jeśli prace te wykonywane jest w nocy konieczne jest zastosowanie sztucznego oświetlenia (segregator).
Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem dopuszczalne jest stosowanie przenośnych źródeł sztucznego światła. Zarówno ich konstrukcja, jak i sposób zasilania w energię elektryczną czy obudowa nie mogą stwarzać zagrożenia porażeniem prądem. Ponadto sztuczne źródła światła nie mogą być przyczyną:
• olśnienia wzroku,
• wydłużonych cieni,
• zjawisk stroboskopowych,
• zakłóceń odbiory oraz postrzegania sygnałów i znaków, które są stosowane w transporcie (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !