Blog

23.07.2018

Oświetlenie

W artykule znajdziesz:

Oświetlenie


Oświetlenie. Wszelkiego rodzaju budynki powinny mieć określone oświetlenie. Różnego rodzaju instalacje świetlne pozwalają na bezpieczne korzystanie z budynków jak również dodają budynkom wiele uroku. W budynkach najczęściej mamy do czynienia ze światłem sztucznym. Światło sztuczne to oświetlenie najczęściej spotykane w okresach jesienno zimowym. Ten rodzaj światła najczęściej jest oświetleniem pomieszczeń. Oświetlenie pomieszczeń w budynkach ma być przede wszystkim nieszkodliwe dla zdrowia, ma nie szkodzić oczom a równocześnie ma doskonale oświetlać dane wnętrze.

Uprawnienia budowlane Jeśli chodzi o budynki służące obronności państwa to oświetlenie w tego rodzaju budowlach musi być zgodne z pewnymi ustalonymi odgórnie normami.

W skład budynków służących obronności państwa wchodzą:

  1.  obiekty terenowej bazy szkoleniowej, 
  2. garnizonowe obiekty szkoleniowe,
  3. poligonowe obiekty szkoleniowe 
  4. terenowe obiekty inżynierskie.

Wybierając lokalizację takich budynków należy brać pod uwagę bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, dlatego takie budynki najczęściej powinny być usytuowane w dużym oddaleniu od osiedli i budynków mieszkalnych jak również od dróg, które użytkują na co dzień zwykli, cywilni ludzie. Są specjalne normy naświetlenia budynków i ich oświetlenia w przypadkach, kiedy przebywają w takich budynkach ludzie. W przepisach są specjalne zapisy, że budynki do szkoleń jak również budynki, w których przebywają ludzie muszą mieć zapewnione oświetlenie dzienne, które całkowicie jest dostosowane do wielkości budynku i do jego przeznaczenia. Instalacje świetlne, w każdym rodzaju budynku, powinny być zgodne ze swoimi normami i zainstalowane zgodnie z wszystkimi przepisami.

W pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, stosunek okien do powierzchni podłogi powinien wynosić około 1:18 a w pomieszczeniach gdzie światło dzienne jest wymagane, co do ich przeznaczenia, około 1:12. Dobrze wybudowane budynki to budynki dobrze oświetlone, zarówno światłem sztucznym jak i światłem dziennym, naturalnym.
Ustalone normy sprzyjają powstawaniu takim budynkom

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami