Oszczędności stali

Oszczędności stali

Wykorzystanie osiągnięć nowoczesnej technologii materiałów budowlanych i formowania prefabrykatów jest znacznie mniejsze niż w zakładach stałych. W porównaniu jednak z wykonawstwem metodami tradycyjnymi korzyści są duże (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy formowaniu prefabrykatów istnieje bezpośredni dostęp do każdej ich części, co daje możność uzyskania lepszego zagęszczenia betonu. Marki betonów można więc tu stosować wyższe niż w konstrukcjach tradycyjnych.

Największe różnice na korzyść prefabrykatów można uzyskać w słupach, szczególnie wysokich, których betonowanie w zamkniętych deskowaniach dostarcza w wykonaniu tradycyjnym wielu trudności i nie zapewnia należytej jakości betonu. W wytwórniach polowych ostatnio coraz częściej stosuje się sztuczne dojrzewanie betonu, jakkolwiek koszty tych zabiegów w warunkach polowych są większe niż w zakładach stałych. Wykonywanie prefabrykatów w wytwórniach polowych ma charakter pośredni między rzemieślniczym a przemysłowym. Wielki wysiłek fizyczny robotnika zostaje tu, przy należytej organizacji prac i zaopatrzenia w sprzęt, całkowicie wyeliminowany (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Oszczędności betonu są nieco mniejsze niż w zakładach stałych ze względu na trudności uzyskiwania najwyższych marek betonu. Korzyści jednak wynikające z możliwości stosowania ekonomicznych rodzajów konstrukcji i korzystnych kształtów przekrojów, jak również korzyści wynikające z wyeliminowania wpływu skurczu betonu są tego samego rzędu, co i w wytwórniach stałych.
Oszczędności drewna, stanowiące jedno z największych osiągnięć budownictwa prefabrykowanego, są niemal identyczne, jak przy prefabrykacji w zakładach stałych (uprawnienia budowlane). Drobne różnice polegają na tym, że w wytwórniach polowych częściej stosowane są formy drewniane niż w zakładach stałych.

Większość czynników wpływających na zmniejszenie zużycia stali w konstrukcjach wytwarzanych w zakładach stałych, ma zastosowanie również i do konstrukcji wykonywanych w wytwórniach polowych.
Skrócenie czasu trwania budowy przy prefabrykacji w wytwórniach polowych jest identyczne jak w zakładach stałych, ponieważ możliwość wyzyskania poprzedniego okresu zimowego oraz czasu trwania przygotowawczych prac na terenie budowy na wykonanie prefabrykatów są w obydwóch typach wytwórni jednakowe (program egzamin ustny).

Oszczędności robocizny

Oszczędności robocizny w wytwórniach polowych są mniejszego rzędu niż przy przemysłowym wykonaniu prefabrykatów w zakładach stałych, czynnik mechanizacji procesów wytwarzania prefabrykatów w wytwórniach polowych występuje w małym tylko stopniu (opinie o programie).

Pozostałe natomiast czynniki, jak mechanizacja transportu i montażu na budowie, zmniejszenie ilości robocizny betoniarzy, cieśli i zbrojarzy wynikające ze zmniejszenia zużycia betonu, drewna i stali oraz korzyści skrócenia czasu trwania budowy, są w wytwórniach stałych i polowych prawie jednakowe.
Zmniejszenie sztywności przestrzennej występuje w konstrukcjach wykonanych z prefabrykatów formowanych w wytwórniach polowych w takim samym stopniu, jak i w konstrukcjach z prefabrykatów wytworzonych w zakładach stałych. Konieczność bowiem przetransportowania prefabrykatu z wytwórni polowej pod dźwig montażowy zmusza, pomimo małej odległości przewozu, do nieprzekraczania tych wymiarów i ciężarów, jakie odpowiadają nośności dźwigów manipulacyjnych i środków bliskiego transportu (segregator aktów prawnych).

Wymiary więc prefabrykatów, a tym samym i ilości ich połączeń, które są miernikiem zmniejszenia sztywności przestrzennej w porównaniu z konstrukcjami tradycyjnymi, są przy prefabrykacji w zakładach stałych i polowych jednakowe.

Trudności projektowania konstrukcji wykonywanych z prefabrykatów formowanych w wytwórniach polowych są takie same, jak i przy prefabrykatach wytwarzanych w zakładach stałych. Wynika to z tego, że trudności projektowania konstrukcji prefabrykowanych, są wprost proporcjonalne do ilości połączeń prefabrykatów ze sobą. Ilości te zaś, zgodnie z poza, są ze względu na jednakowy charakter prefabrykatów niezależne od tego, czy są one wykonane w zakładach stałych, czy polowych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !