Otwory w stropach

Otwory w stropach

Spadek zależy też od gładkości powierzchni posadzki im posadzka jest gładsza, tym spadek mniejszy. Cokoły powinny być wykonane ze specjalnych kształtek. Kształty przekroju powinny być jak najbardziej proste, bez ozdobnych profili. Izolacja pod posadzką powinna być wyprowadzona na ściany, co najmniej na 10 cm ponad górną krawędź cokołów. Znajdujące się w posadzkach podwyższenia, fundamenty pod maszyny, cokoły itp. otrzymują taką samą wykładzinę jak posadzki. Jeżeli fundamenty wykonuje się z cegły chemoodpornej, to wykładzinę posadzki trzeba doprowadzić do konstrukcji fundamentu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Otwory w stropach do przeprowadzenia rurociągów, kabli i wszelkich innych instalacji aparaturowych powinny mieć dostateczne wymiary, aby można było je zmontować, uwzględniając wymiary kołnierzy lub kielichów. Im mniejsze są otwory w stropach, tym większe istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia mechanicznego izolacji i wykładziny chemoodpornej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Płyta stropowa żelbetowa wokół otworu powinna być bezpośrednio konstrukcyjnie połączona z cokołem żelbetowym wystającym ponad posadzkę, wokół otworu. Cokół ten powinien być betonowany równocześnie ze stropem. Późniejsze betonowanie cokołu, po wykonaniu stropu, jest niewłaściwe, gdyż cokół bardzo łatwo wówczas ulega uszkodzeniu, oddziela się od stropu, uszkodzeniu ulega również izolacja i wykładzina chemoodporna (uprawnienia budowlane).

Cokoły powinny wystawać ponad poziom posadzki na taką wysokość, aby w czasie spłukiwania posadzki woda nie dostawała się do otworu i następnie do pomieszczenia niżej położonego. Wysokość cokołu zależy od sposobu użytkowania pomieszczenia i możliwości rozpryskiwania się cieczy, ale nie powinna być mniejsza od 15 cm. Cokół i ściana otworu w stropie powinny być wyłożone wykładziną chemoodporną. Izolację tę dobrze jest nieco wywinąć na powierzchnię dolną płyty stropowej. Posadzka chemoodporna przy cokołach powinna być zakończona kształtkami (program egzamin ustny).

Dolna krawędź rury

Górną półkę cokołów należy przykryć płytkami posadzkowymi. Jeśli materiał zastosowany do izolacji posadzki i otworów w stropach jest mało odporny na uszkodzenia mechaniczne, jak np. powłoka asfaltowa lub folia oppanolowa, to należy ją zabezpieczyć wykładziną (rurą ochronną) ze zmiękczonego polichlorku winylu lub innego materiału odpornego w danym środowisku agresji. Górną krawędź rury ochronnej należy zakończyć kołnierzem ułożonym na izolacji właściwej (opinie o programie).

Dolną krawędź rury należy o kilka centymetrów wypuścić poniżej sufitu, będzie wówczas utworzony pewnego rodzaju kapinos, który nie pozwoli spływającej po rurze wodzie zawilgocić stropu od spodu i tą drogą powodować jego korozję. Jeżeli cokoły nie zostały wykonane wraz z konstrukcją stropową, to można je wykonać ze specjalnych kształtek kwaso-odpornych, które układa się równocześnie z posadzką kwasoodporną. Należy pamiętać, że montaż rurociągów i aparatury przed wykonaniem wykładziny cokołów jest niedopuszczalny ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji, co później ma zdecydowanie ujemny wpływ na trwałość konstrukcji stropowej (segregator aktów prawnych).

Jeżeli ze względów techniczno-produkcyjnych nieszczelności rurociągów w żaden sposób uniknąć się nie da, to w każdym razie nie można dopuścić, aby przeciekające przez nieszczelności ciecze stały się przyczyną korozji betonu i stali konstrukcyjnej żelbetowych stropów. Rurociągi te nad przejściem przez strop należy zaopatrzyć w nałożone na nie króćce igelitowe lub ołowiane (w zależności od korodujących właściwości ścieków) i zacisnąć je na rurze zaciskami ze stali kwaso-odpornej lub zwykłej tak, aby możliwa była częsta ich wymiana. Do rur tych u dołu należy przyspawać fartuchy (klosze) z płyt igelitowych lub ołowianych w kształcie stożka ściętego, po którym ciecze spływające po rurze spływają na posadzkę, a nie do otworu w stropie. Wymiary tych fartuchów powinny być tak dobrane, aby nakrywały one cokoły posadzkowe wokół otworów w stropach (promocja 3 w 1).

Konstrukcję szczeliny dylatacyjnej w posadzce i w wykładzinie ściennej chemoodpornej w miejscu szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji stropowej i ściennej należy starannie zaprojektować i również starannie wykonać.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami