Środki ogniochronne dla słomy

Środki ogniochronne dla słomy
Środki ogniochronne dla słomy

Środkami tymi są:
1) nasycanie lub powlekanie gliną,
2) nasycanie lub powlekanie mieszaniną szkła wodnego, gipsu i garbnika,
3) nasycanie iub powlekanie mieszaniną z 10 do 20 części węglanu potasowego i 4 do 8 części boranu amonowego w 100 częściach wody,
4) moczenie w 10-proc. roztworze krzemianu sodowego przez okres 12 godzin, a po wyschnięciu powleczenie chlorkiem wapniowym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Istnieją trzy sposoby zabezpieczenia drewna przed grzybem, a mianowicie:
zastosowanie powłok powierzchniowych,
wyługowywanie,
zastosowanie środków antyseptycznych nasycających (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Powłoki ze smoły, asfaltu, oleju terpentynowego, pokostu, farby olejnej lub zwęglenie powierzchni są skuteczne tylko dopóki są nieuszkodzone i o ile zastosowano je do drewna zupełnie zdrowego i suchego. Wyługowywanie drewna, czyli usunięcie soków, uzyskuje się przez pracowanie, działanie zimną wodą lub gorącą pod ciśnieniem, spirytusem lub parą wodną (uprawnienia budowlane). Skuteczność tej metody, prócz zmniejszenia kurczliwości, jest dość znikoma. Do nasycenia drewna można stosować następujące środki antyseptyczne: karbolineum żywiczne i węglowe, fluorek sodowy, fenole, chlorofenole, nitrofenole, sublimat, siarczan miedziowy, chlorek cynkowy, olej kreozotowy, kreozonaft, kreozot z chlorkiem cynkowym, oleje smołowe oraz rozmaite mieszaniny tychże substancji. Środki przeciwgrzybowe nie powinny obniżać właściwości fizycznych i mechanicznych drewna, wydzielać gazów trujących lub cuchnących, ani oddziaływać niszcząco na metale. Istnieje wiele środków grzybochronnych o nazwach handlowych, jak: Fungol, Fungomur. Fluodin, Kreodina A i B, Lalit, Verol, Itex, Kreopasta itd (program egzamin ustny).

Cechy techniczne

W budownictwie używa się farb do pokrywania różnych powierzchni materiałów lub elementów budowlanych ze względów praktycznych, estetycznych i ochronnych. Składają się one zasadniczo z:
1) barwidła,
2) spoiwa,
3) rozpuszczalnika,
4) obciążnika (substratu), czyli wypełniacza (opinie o programie).
Ważniejsze cechy techniczne są to: siła krycia, zdolność wysychania, odporność na działanie promieni słonecznych, odporność na działanie kwasów, zasad oraz zdolność łączenia się z olejami i własności zdrowotne. Barwidła dzielą się na organiczne i nieorganiczne, inaczej pigmenty. Barwidła organiczne używane są w budownictwie tylko anilinowe ciemne; ze względu na duży koszt stosuje się je tylko w małych ilościach (segregator aktów prawnych). Barwidła nieorganiczne dzieli się na:
naturalne (mineralne), wydobywane z pokładów, mielone, przesiewane, pławione, duszone i wypalane,
sztuczne, zwane inaczej chemicznymi lub metalowymi.

Farby budowlane klasyfikuje się wg cieczy upłynniającej - spoiwa (np. farby wapienne, klejowe, olejne, kazeinowe itp.).
- Mleko wapienne składa się z ciasta wapiennego, rozrzedzonego wodą w stosunku objętościowym 1 : 4.
- Klej zwierzęcy, skórny lub kostny, rzadziej roślinny.
- Kazeina - sernik - ciało białkowe otrzymane przez strącenie z mleka za pomocą kwasu. Z mlekiem wapiennym daje masę twardniejącą, nierozpuszczalną w wodzie.
- Szkło wodne, sodowe potasowe, otrzymane przez stopienie piasku kwarcowego z potażem lub sodą (promocja 3 w 1).
- Olej lniany, polimeryzowany i oksydowany.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !