Blog

04.02.2022

Parcie gruntu

W artykule znajdziesz:

Przeciwdziałanie ciężaru betonu
Przeciwdziałanie ciężaru betonu

Jeżeli studnia odchyliła się od pionu, najczęściej pochodzi to wskutek tego, że grunt pod nożem ma niejednolitą wytrzymałość (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy wyprostowywaniu studni należy przyjąć za zasadę, żeby nie dążyć do wyprostowania od razu, lecz doprowadzić studnię do pionu stopniowo, w miarę opuszczania. Można podkopać grunt obok studni z jednej strony i zwiększyć parcie gruntu z drugiej przez nasyp; można też wzmóc podkopywanie wewnątrz studni od jednej strony, a od drugiej strony wydobywać masy gruntu w mniejszej ilości (nie należy w tych wypadkach w ogóle zaprzestawać podbierania gruntu z głębszej strony), można założyć w górnej części obręcz i doczepić siłę S, można wreszcie zastosować jakiekolwiek dwa z wymienionych zabiegów jednocześnie lub wszystkie trzy razem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy napotkaniu na takie przeszkody, jak kamienie lub kłody drzewne, pokonanie ich nie przedstawia większej trudności, gdy praca w studni jest prowadzona na sucho (uprawnienia budowlane). Gdy natrafi się na głaz, to należy go tak podkopywać, żeby stoczył się do środka studni. Wówczas albo można go złapać chwytakiem lub w inny sposób i wyciągnąć do góry, albo rozbić na części i wyciągnąć na zewnątrz w kawałkach, albo można go coraz to podkopywać do końca pogrążania studni i w końcu zostawić na dnie (program egzamin ustny). Jeżeli pod nożem znalazłaby się kłoda drzewna, to trzeba ją odsłonić przez odkopanie (odkopać trzeba tylko niezbędny odcinek, żeby nie doprowadzić do jednostronnego ruchu studni) i następnie przeciąć przez wyłupanie długim dłutem stopniowo drobnych kawałków.

Filar mostowy

Jeżeli na te same przeszkody natrafia się w obecności wody gruntowej w studni, to nieraz udaje się usunąć głaz według tej samej metody jak przy pracy na sucho, natomiast w celu usunięcia kłody drzewnej najlepiej zamknąć studnię stropem, przerobić ją na keson ze sprężonym powietrzem i po usunięciu wody gruntowej postąpić z kłodą we wskazany uprzednio sposób (opinie o programie). Jeżeli w dolnej części studni zostały uprzednio przygotowane wgłębienia w betonie do umocowania stropu i zostało wypuszczone ze ściany studni zbrojenie do powiązania go z tą ścianą, to strop można założyć w miejscu 1.

Lepiej jest w tych razach, gdy można spodziewać się konieczności przerobienia studni na keson, mieć stale w murze studni w pogotowiu niezbędną ilość zbrojenia pionowego, żeby móc powiązać się ze stropem na górze i dobudować go w miejscu 2. Trzeba mieć na uwadze, że keson taki będzie bardzo lekki, w porównaniu np. z kesonem obciążonym murem filara mostowego i wobec tego trzeba będzie strop 1 lub 2 bardzo znacznie dodatkowo obciążyć, aby stworzyć przeciwwagę parciu powietrza ku górze (segregator aktów prawnych). Z zasady jednak, gdy spodziewamy się napotkania głazów i kłód drzewnych, należy wyrzec się studni i projektować wykonanie robót za pomocą kesonu ze sprężonym powietrzem. Do szczególnych okoliczności zaliczymy tu jeszcze ten wypadek, gdy 2 studnie zaprojektowane są zbyt blisko siebie. W takim układzie przy opuszczaniu prawej studni będzie ona otrzymywała większe parcie gruntu z prawej strony niż z lewej i stale z tego powodu będzie odchylać się w lewą stronę.

Na podstawie tego spostrzeżenia można zalecić, aby przy zaprojektowaniu 3 studni opuszczać je w kolejności zaznaczonej na rysunku, a zamiast projektować 2 studnie obok siebie, połączyć je w jedną całość z przegrodzeniem po środku dla sztywności ścianą. Ściana ta musi kończyć się nieco wyżej niż ściany wzdłuż obwodu studni, aby nie zatrzymywać opuszczania jej (promocja 3 w 1). Jak widać z poprzednich rozważań, studnie opuszczane podstawowego typu najbardziej odpowiednie są do fundamentowania w tych warunkach, gdy na pewnej głębokości istnieją pokłady gruntu o dobrej nośności, a grunty, przez które trzeba przejść studnią, należą do gruntów wyraźnie słabych, nie stwarzających większego oporu przez tarcie lub przyczepność przy przechodzeniu przez nie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami