Blog

30.05.2018

Parking zlokalizowany pod ziemią

W artykule znajdziesz:

Parking zlokalizowany pod ziemią


Budowa garażu podziemnego

 

Parking zlokalizowany pod ziemią, tzw „parking podziemny” jest również nazywany podziemnym garażem. Jest to obecnie część wielu budynków, która jest mocno eksploatowana. Parking podziemny nie jest to jednak zwykła wydzielona powierzchnia do parkowania. Parking podziemny jest to miejsce do parkowania, ale w trakcie jego budowy należy spełnić szereg norm. Niektóre wytyczne dotyczą powierzchni, inne wjazdów lub wentylacji. Ogólne najważniejsze warunki techniczne są następujące:

 

Warunki techniczne

Garaż powinien mieć wysokość co najmniej 2,2m, natomiast wysokość od podłogi do najbliższych przewodów, powinna mieć minimum 2m. Kolejnym wyznacznikiem są wymiary wjazdu, który musi mieć minimum 2,3m szerokości oraz 2m wysokości. Jeżeli garaż (piętrowy) jest przeznaczony dla więcej niż 25 samochodów na każdej kondygnacji, należy wówczas stosować pochylnie o szerokości minimum 5,5m umożliwiające ruch dwukierunkowy, lub osobne jednokierunkowe pochylnie o szerokości co najmniej 2,7metra. Jeśli garaż ma być przeznaczony dla mniej niż 25 pojazdów, dopuszczalne jest zastosowanie tylko pochylni jednopasmowych, pod warunkiem, że zastosowana zostanie sygnalizacja, która będzie regulować kierunek ruchu pojazdów. Jeżeli ma być budowany garaż jedno lub dwupoziomowy do dziesięciu aut na poziomie, wówczas możemy zastosować jednopasmową pochylnię, bez sygnalizacji świetlnej.

 

Ponadto w budowanym garażu należy zapewnić odpowiednią wentylację oraz oświetlenie. Podczas odbioru garażu/parkingu podziemnego będzie się mogła również wypowiedzieć straż pożarna, więc instalacja przeciwpożarowa jest również wymagana. Istotne są również wjazdy(pochylnie), a przede wszystkim kąt ich pochylenia oraz chropowatość nawierzchni. Nawet kierunek spływu wody po pochylniach jest istotny.

 

Przedstawione wyżej wytyczne są jedynie ogólnikowe. Dowodzi to jedynie tego, że budowa garażu nie jest taką prozaiczną sprawą na jaką wygląda. Każdy inwestor powinien zatem dobrze się do takiej inwestycji przygotować.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami