Blog

31.07.2019

Specjalizacje uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Specjalizacje uprawnień budowlanych


Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń, mogą ubiegać się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej w ramach swojej specjalności (program na komputer). Aby możliwe było nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej, należy po uzyskaniu uprawnień budowlanych odbyć pięcioletnią praktykę w swojej specjalności oraz w zakresie specjalizacji (program na telefon).

Specjalizacje uprawnień budowlanych

Praktyka musi obejmować sporządzenie projektów, jeśli specjalizacja dotyczy projektowania, lub pracę na budowie, jeśli specjalizacja dotyczy kierowania robotami budowlanymi. Najczęściej wybierana przez inżynierów specjalność konstrukcyjno-budowlana pozwala na zdobycie specjalizacji techniczno-budowlanej do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. Do wyboru są następujące specjalizacje:
• obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
• obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
• geotechnika,
• budowle wysokościowe,
• rusztowania i deskowania wielofunkcyjne.
Dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej wyodrębniono następujące specjalizacje:
• melioracje wodne,
• śródlądowe budowle hydrotechniczne,
• obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,
• morskie budowle hydrotechniczne (program egzamin ustny).

Specjalizację można uzyskać także w przypadku posiadania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do wyboru są następujące specjalizacje:
• sieci, instalacje i urządzenia gazowe,
• sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
• sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne (opinie o programie).

Inżynierowie


Inżynierowie, którzy posiadają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mogą starać się o uzyskanie specjalizacji:
• trakcje elektryczne (segregator aktów prawnych),
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV.
Do uzyskania specjalizacji wymagana jest odpowiednia praktyka w zawodzie (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami