Specjalizacje uprawnień budowlanych


Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń, mogą ubiegać się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej w ramach swojej specjalności (program na komputer). Aby możliwe było nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej, należy po uzyskaniu uprawnień budowlanych odbyć pięcioletnią praktykę w swojej specjalności oraz w zakresie specjalizacji (program na telefon).

Specjalizacje uprawnień budowlanych

Praktyka musi obejmować sporządzenie projektów, jeśli specjalizacja dotyczy projektowania, lub pracę na budowie, jeśli specjalizacja dotyczy kierowania robotami budowlanymi. Najczęściej wybierana przez inżynierów specjalność konstrukcyjno-budowlana pozwala na zdobycie specjalizacji techniczno-budowlanej do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. Do wyboru są następujące specjalizacje:
• obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
• obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
• geotechnika,
• budowle wysokościowe,
• rusztowania i deskowania wielofunkcyjne.
Dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej wyodrębniono następujące specjalizacje:
• melioracje wodne,
• śródlądowe budowle hydrotechniczne,
• obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,
• morskie budowle hydrotechniczne (program egzamin ustny).

Specjalizację można uzyskać także w przypadku posiadania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do wyboru są następujące specjalizacje:
• sieci, instalacje i urządzenia gazowe,
• sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
• sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne (opinie o programie).

Inżynierowie


Inżynierowie, którzy posiadają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mogą starać się o uzyskanie specjalizacji:
• trakcje elektryczne (segregator aktów prawnych),
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV.
Do uzyskania specjalizacji wymagana jest odpowiednia praktyka w zawodzie (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami