Specjalizacje uprawnień budowlanych


Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń, mogą ubiegać się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej w ramach swojej specjalności (program na komputer). Aby możliwe było nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej, należy po uzyskaniu uprawnień budowlanych odbyć pięcioletnią praktykę w swojej specjalności oraz w zakresie specjalizacji (program na telefon).

Specjalizacje uprawnień budowlanych

Praktyka musi obejmować sporządzenie projektów, jeśli specjalizacja dotyczy projektowania, lub pracę na budowie, jeśli specjalizacja dotyczy kierowania robotami budowlanymi. Najczęściej wybierana przez inżynierów specjalność konstrukcyjno-budowlana pozwala na zdobycie specjalizacji techniczno-budowlanej do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. Do wyboru są następujące specjalizacje:
• obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
• obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
• geotechnika,
• budowle wysokościowe,
• rusztowania i deskowania wielofunkcyjne.
Dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej wyodrębniono następujące specjalizacje:
• melioracje wodne,
• śródlądowe budowle hydrotechniczne,
• obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,
• morskie budowle hydrotechniczne (program egzamin ustny).

Specjalizację można uzyskać także w przypadku posiadania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do wyboru są następujące specjalizacje:
• sieci, instalacje i urządzenia gazowe,
• sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
• sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne (opinie o programie).

Inżynierowie


Inżynierowie, którzy posiadają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mogą starać się o uzyskanie specjalizacji:
• trakcje elektryczne (segregator aktów prawnych),
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV.
Do uzyskania specjalizacji wymagana jest odpowiednia praktyka w zawodzie (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !